Zrjadowanje globalnych skupinow

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste aller globalen Benutzergruppen, die auf dieser Wikifarm konfiguriert sind mit ihren zugehörigen Benutzerzugriffsrechten und Wikisätzen. Benutzer mit den Berechtigungen können eine Gruppe durch Entfernung aller Rechte löschen.

GruppeRechte
Pomocnicy znjewužiwanskich filtrow
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Logbuch der Spam-Negativliste ansehen (spamblacklistlog)
Betreuer von Missbrauchsfiltern
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Globalne znjewužiwanske filtry wutworić abo změnić (abusefilter-modify-global)
 • Znjewužiwanske filtry z wobmjezowanymi akcijemi změnić (abusefilter-modify-restricted)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Trjebacy wysokeho API-limita
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
CAPTCHA-wuwzaća
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
Załožerjo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Jich konta zjednoćić (centralauth-merge)
 • Protokol wužiwarskeje kontrole wobhladać (checkuser-log)
 • Nowe wužiwarske konta wutworić (createaccount)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Globalne blokowanja wobeńć (globalblock-exempt)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Strony přez nahraće datajow importować (importupload)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Změny jako snadne markěrować (minoredit)
 • Strony přesunyć (move)
 • Private OAuth-Daten ansehen (mwoauthviewprivate)
 • Unterdrückte OAuth-Anwendungen ansehen (mwoauthviewsuppressed)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Pufrowak strony wuprózdnić (purge)
 • Strony čitać (read)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Druhim wužiwarjam e-mejl pósłać (sendemail)
 • Logbuch der Spam-Negativliste ansehen (spamblacklistlog)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Das Titel-Negativliste-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Awtomatiske blokowanja wuchadnych sukow TOR wobeńć (torunblocked)
 • Lisćinu njewobkedźbowanych stronow wobhladać (unwatchedpages)
 • Dataje nahrać (upload)
 • Gelöschte Dateien und Seiten in den Namensräumen „Dataja“ und „Diskusija k dataji“ ansehen (viewdeletedfile)
 • Swójske priwatne daty sej wobhladać (na př. e-mejlowu adresu, woprawdźite mjeno) (viewmyprivateinfo)
 • Sej swójske wobkedźbowanki wobhladać (viewmywatchlist)
 • Před wužiwarjemi schowane wersije sej wobhladać (viewsuppressed)
Globalne boćiki
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Satz von Wikis, auf denen diese Gruppe aktiv ist: Global bot wikis
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Změny wužiwarja awtomatisce jako "skontrolowane" markěrować dać (autoreview)
 • Ma so jako awtomatiski proces wobjednać (bot)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Snadne změny k diskusijnym stronam zwobraznjenje nowych powěsćow wuwołać njedać (nominornewtalk)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • writeAPI wužiwać (writeapi)
global-deleter
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Strony wobnowić (undelete)
Globale Flow-Ersteller
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Strukturierte-Diskussionen-Boards an jedem Ort erstellen (flow-create-board)
 • Strony přesunyć (move)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
Globalni wobdźěłarjo wužiwarskeho powjercha
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Wobsahowy model strony wobdźěłać (editcontentmodel)
 • Seiten bearbeiten, die als „Jenož kontroleram dowolić“ geschützt sind (editeditorprotected)
 • Seiten bearbeiten, die als „Nur automatischen Kontrolleuren erlauben“ geschützt sind. (editextendedsemiprotected)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • Beschränkte Seiten bearbeiten (extendedconfirmed)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
Globalne wuwzaća IP-blokowanja
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Globalne blokowanja wobeńć (globalblock-exempt)
 • Awtomatiske blokowanja wuchadnych sukow TOR wobeńć (torunblocked)
Globalni wróćostajerjo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Při wobnowjenju awtomatisce přepruwować (autoreviewrestore)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Rewertowane změny jako botowe změny markěrować (markbotedits)
 • Strony přesunyć (move)
 • Wozjewjene strony přesunyć (movestable)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Kontrolowe marki w najnowšich změnach wobhladać (patrolmarks)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
Globalni administratorojo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Satz von Wikis, auf denen diese Gruppe aktiv ist: Opted-out of global sysop wikis
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Při wobnowjenju awtomatisce přepruwować (autoreviewrestore)
 • Druhich wužiwarjow při wobdźěłowanju haćić (block)
 • Wužiwarja při słanju e-mejlow haćić (blockemail)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge löschen (flow-delete)
 • Strukturierte-Diskussionen-Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten (flow-edit-post)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge verstecken (flow-hide)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Rewertowane změny jako botowe změny markěrować (markbotedits)
 • Stawizny stronow zjednoćić (mergehistory)
 • Strony přesunyć (move)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
 • Dataje přesunyć (movefile)
 • Wozjewjene strony přesunyć (movestable)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Masowe zničenje stronow (nuke)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Kontrole podobnosće wužiwarskich mjenow potłóčić (override-antispoof)
 • Změny jako dohladowane markěrować (patrol)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Eksistowacu dataju přepisać (reupload)
 • Eksistowacu dataju, kotraž bu wot samsneho wužiwarja nahrata, přepisać (reupload-own)
 • Dataje w hromadźe wužiwanej repozitoriju lokalnje přepisać (reupload-shared)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Logbuch der Spam-Negativliste ansehen (spamblacklistlog)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
 • Das Titel-Negativliste-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Strony wobnowić (undelete)
 • Lisćinu njewobkedźbowanych stronow wobhladać (unwatchedpages)
 • Dataje nahrać (upload)
Importerojo nowych wikijow
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
(nicht auf diesem Wiki aktiviert)
Satz von Wikis, auf denen diese Gruppe aktiv ist: All existing wikis
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Strony přez nahraće datajow importować (importupload)
 • Strony přesunyć (move)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Strony wobnowić (undelete)
Tester der Zwei-Faktor-Authentifizierung
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Ombudsperson
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Priwatne daty w protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-privatedetails)
 • Das Missbrauchsfilter-Private-Einzelheiten-Zugriffs-Logbuch ansehen (abusefilter-privatedetails-log)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Pruwowanje IP-adresow a druhe informacije wužiwarjow (checkuser)
 • Protokol wužiwarskeje kontrole wobhladać (checkuser-log)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Před wužiwarjemi schowane wersije sej wobhladać (viewsuppressed)
Čłonojo OTRS
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Strony čitać (read)
Rekursiwny eksport
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Strony inkluziwnje wotkazanych stronow hač do hłubokosće 5 eksportować (override-export-depth)
Sobudźěłaćerjo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Zapiski w znjewužiwanskim protokolu schować (abusefilter-hide-log)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Globalne znjewužiwanske filtry wutworić abo změnić (abusefilter-modify-global)
 • Znjewužiwanske filtry z wobmjezowanymi akcijemi změnić (abusefilter-modify-restricted)
 • Priwatne daty w protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-privatedetails)
 • Das Missbrauchsfilter-Private-Einzelheiten-Zugriffs-Logbuch ansehen (abusefilter-privatedetails-log)
 • Wšě změny wot dateho wužiwanskeho filtra cofnyć (abusefilter-revert)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Strony z dołhimi stawiznami zničić (bigdelete)
 • Druhich wužiwarjow při wobdźěłowanju haćić (block)
 • Wužiwarja při słanju e-mejlow haćić (blockemail)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Jich konta zjednoćić (centralauth-merge)
 • Zjednoćenje globalneho konta zběhnyć (centralauth-unmerge)
 • Centralne powěsće zrjadować (centralnotice-admin)
 • Pruwowanje IP-adresow a druhe informacije wužiwarjow (checkuser)
 • Protokol wužiwarskeje kontrole wobhladać (checkuser-log)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Wobsahowy model strony wobdźěłać (editcontentmodel)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • Beschränkte Seiten bearbeiten (extendedconfirmed)
 • Strukturierte-Diskussionen-Boards an jedem Ort erstellen (flow-create-board)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge löschen (flow-delete)
 • Strukturierte-Diskussionen-Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten (flow-edit-post)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge verstecken (flow-hide)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge unterdrücken (flow-suppress)
 • Definitionen von Helferlein bearbeiten (gadgets-definition-edit)
 • JavaScript- und CSS-Seiten von Helferlein bearbeiten (gadgets-edit)
 • Globalne blokowanja wobeńć (globalblock-exempt)
 • Globalne blokowanja lokalnje znjemóžnić (globalblock-whitelist)
 • Wužiwarske mjeno blokować a schować (hideuser)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Strony přez nahraće datajow importować (importupload)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Strony přesunyć (move)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
 • Dataje přesunyć (movefile)
 • Wozjewjene strony přesunyć (movestable)
 • OAuth-Anwendungen verwalten (mwoauthmanageconsumer)
 • OAuth-Berechtigungen verwalten (mwoauthmanagemygrants)
 • Neue OAuth-Anwendungen vorschlagen (mwoauthproposeconsumer)
 • OAuth-Anwendungen unterdrücken (mwoauthsuppress)
 • Kontrollierte OAuth-Anwendungen aktualisieren (mwoauthupdateownconsumer)
 • Private OAuth-Daten ansehen (mwoauthviewprivate)
 • Unterdrückte OAuth-Anwendungen ansehen (mwoauthviewsuppressed)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Masowe zničenje stronow (nuke)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung für einen Benutzer deaktivieren (oathauth-disable-for-user)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Kontrole podobnosće wužiwarskich mjenow potłóčić (override-antispoof)
 • Kontrolowe marki w najnowšich změnach wobhladać (patrolmarks)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Pufrowak strony wuprózdnić (purge)
 • Eksistowacu dataju přepisać (reupload)
 • Dataje w hromadźe wužiwanej repozitoriju lokalnje přepisać (reupload-shared)
 • Wersije jako "skontrolowane" markěrować (review)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Druhim wužiwarjam e-mejl pósłać (sendemail)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Konfigurować, kak so wozjewjena wersija wuběra a zwobraznjuje (stablesettings)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Specifiske wersije stronow napřećiwo wšěm wužiwarjam pokazać a schować (suppressrevision)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride-account)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Swójske blokowanje zběhnyć (unblockself)
 • Strony wobnowić (undelete)
 • Lisćinu njewobkedźbowanych stronow wobhladać (unwatchedpages)
 • Dataje nahrać (upload)
 • Dataju z URL-adresy nahrać (upload_by_url)
Stewardźa
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Znjewužiwanske filtry z wobmjezowanymi akcijemi změnić (abusefilter-modify-restricted)
 • Das Missbrauchsfilter-Private-Einzelheiten-Zugriffs-Logbuch ansehen (abusefilter-privatedetails-log)
 • Wšě změny wot dateho wužiwanskeho filtra cofnyć (abusefilter-revert)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Při wobnowjenju awtomatisce přepruwować (autoreviewrestore)
 • Strony z dołhimi stawiznami zničić (bigdelete)
 • Druhich wužiwarjow při wobdźěłowanju haćić (block)
 • Wužiwarja při słanju e-mejlow haćić (blockemail)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Jich konta zjednoćić (centralauth-merge)
 • Centralne powěsće zrjadować (centralnotice-admin)
 • Protokol wužiwarskeje kontrole wobhladać (checkuser-log)
 • Nowe wužiwarske konta wutworić (createaccount)
 • Strony wutworić (kotrež diskusijne strony njejsu) (createpage)
 • Diskusijne strony wutworić (createtalk)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Markierungen aus der Datenbank löschen (deletechangetags)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Wobsahowy model strony wobdźěłać (editcontentmodel)
 • Seiten bearbeiten, die als „Jenož kontroleram dowolić“ geschützt sind (editeditorprotected)
 • Seiten bearbeiten, die als „Nur automatischen Kontrolleuren erlauben“ geschützt sind. (editextendedsemiprotected)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Twoje swójske nastajenja wobdźěłać (editmyoptions)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • Beschränkte Seiten bearbeiten (extendedconfirmed)
 • Strukturierte-Diskussionen-Boards an jedem Ort erstellen (flow-create-board)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge löschen (flow-delete)
 • Strukturierte-Diskussionen-Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten (flow-edit-post)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge verstecken (flow-hide)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge unterdrücken (flow-suppress)
 • Globalne blokowanja wobeńć (globalblock-exempt)
 • Globalne blokowanja lokalnje znjemóžnić (globalblock-whitelist)
 • GWToolset verwenden (gwtoolset)
 • Wužiwarske mjeno blokować a schować (hideuser)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Strony přez nahraće datajow importować (importupload)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Markěrowanja wutworić a z(nje)móžnić (managechangetags)
 • Rewertowane změny jako botowe změny markěrować (markbotedits)
 • Gleichzeitig Nachrichten an mehrere Benutzer senden (massmessage)
 • Stawizny stronow zjednoćić (mergehistory)
 • Strony přesunyć (move)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
 • Dataje přesunyć (movefile)
 • Wozjewjene strony přesunyć (movestable)
 • OAuth-Anwendungen verwalten (mwoauthmanageconsumer)
 • OAuth-Anwendungen unterdrücken (mwoauthsuppress)
 • Private OAuth-Daten ansehen (mwoauthviewprivate)
 • Unterdrückte OAuth-Anwendungen ansehen (mwoauthviewsuppressed)
 • Newsletter registrieren (newsletter-create)
 • Newsletter löschen (newsletter-delete)
 • Herausgeber oder Abonnenten von Newslettern hinzufügen oder entfernen (newsletter-manage)
 • Einen Newsletter wiederherstellen (newsletter-restore)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Masowe zničenje stronow (nuke)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Auf das Logbuch der Änderungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung zugreifen (oathauth-view-log)
 • Kontrole podobnosće wužiwarskich mjenow potłóčić (override-antispoof)
 • Wersije strony za přełožowanje markěrować (pagetranslation)
 • Změny jako dohladowane markěrować (patrol)
 • Kontrolowe marki w najnowšich změnach wobhladać (patrolmarks)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Pufrowak strony wuprózdnić (purge)
 • Wužiwarjow přemjenować (renameuser)
 • Eksistowacu dataju přepisać (reupload)
 • Eksistowacu dataju, kotraž bu wot samsneho wužiwarja nahrata, přepisać (reupload-own)
 • Dataje w hromadźe wužiwanej repozitoriju lokalnje přepisać (reupload-shared)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Mentor des Benutzers einstellen (setmentor)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Logbuch der Spam-Negativliste ansehen (spamblacklistlog)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride-account)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
 • Das Titel-Negativliste-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Awtomatiske blokowanja wuchadnych sukow TOR wobeńć (torunblocked)
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Offline přewjedźene přełožki importować (translate-import)
 • Zdźělenske skupiny zrjadować (translate-manage)
 • Přełožki přepruwować (translate-messagereview)
 • Swójske blokowanje zběhnyć (unblockself)
 • Strony wobnowić (undelete)
 • Lisćinu njewobkedźbowanych stronow wobhladać (unwatchedpages)
 • Dataje nahrać (upload)
 • Dataju z URL-adresy nahrać (upload_by_url)
 • Před wužiwarjemi schowane wersije sej wobhladać (viewsuppressed)
 • writeAPI wužiwać (writeapi)
Systemowi administratorojo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Zapiski w znjewužiwanskim protokolu schować (abusefilter-hide-log)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Globalne znjewužiwanske filtry wutworić abo změnić (abusefilter-modify-global)
 • Znjewužiwanske filtry z wobmjezowanymi akcijemi změnić (abusefilter-modify-restricted)
 • Wšě změny wot dateho wužiwanskeho filtra cofnyć (abusefilter-revert)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Strony z dołhimi stawiznami zničić (bigdelete)
 • Druhich wužiwarjow při wobdźěłowanju haćić (block)
 • Wužiwarja při słanju e-mejlow haćić (blockemail)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Globalne konto zawrěć abo wotewrěć (centralauth-lock)
 • Jich konta zjednoćić (centralauth-merge)
 • Globalne konto potłóčić abo schować (centralauth-oversight)
 • Zjednoćenje globalneho konta zběhnyć (centralauth-unmerge)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Markierungen aus der Datenbank löschen (deletechangetags)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • Strukturierte-Diskussionen-Boards an jedem Ort erstellen (flow-create-board)
 • Strukturierte-Diskussionen-Themen und -Beiträge löschen (flow-delete)
 • Čłonstwo w globalnych skupinach wobdźěłać (globalgroupmembership)
 • Globalne skupiny zrjadować (globalgrouppermissions)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Strony inkluziwnje wotkazanych stronow hač do hłubokosće 5 eksportować (override-export-depth)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride-account)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
 • Strony wobnowić (undelete)
 • Dataju z URL-adresy nahrać (upload_by_url)
 • Wužiwarske prawa wobdźěłać (userrights)
 • Wužiwarske prawa wužiwarjow druhich wikijow wobdźěłać (userrights-interwiki)
WMF Ops Monitoring
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Ma so jako awtomatiski proces wobjednać (bot)
WMF-wuslědźerjo
(Verwaltung | Liste der Mitglieder)
Diese Gruppe ist auf allen Wikis aktiv.
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Specifiske wersije stronow napřećiwo wšěm wužiwarjam pokazać a schować (suppressrevision)
 • Strony wobnowić (undelete)