Prawa wužiwarskeje skupiny

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Slěduje lisćina wužiwarskich skupinow na tutej wikiju z jich wotpowědnymi přistupnymi prawami. Tu móžeš dalše informacije wo jednotliwych prawach namakać.

Legenda:

 • Garantowane prawo
 • Wotwołane prawo
SkupinaPrawa
(wšě)
 • Das Testinterface zur VIPS-Skalierung nutzen (vipsscaler-test)
 • Diskusijne strony wutworić (createtalk)
 • Jich konta zjednoćić (centralauth-merge)
 • Nowe wužiwarske konta wutworić (createaccount)
 • Protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log)
 • Sej swójske wobkedźbowanki wobhladać (viewmywatchlist)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Strony wutworić (kotrež diskusijne strony njejsu) (createpage)
 • Strony čitać (read)
 • Swoje wobkedźbowanki wobdźěłać. Wobkedźbuj, zo někotre akcije hišće bjez tutoho prawa strony přidawaja. (editmywatchlist)
 • Swójske priwatne daty sej wobhladać (na př. e-mejlowu adresu, woprawdźite mjeno) (viewmyprivateinfo)
 • Swójske priwatne daty wobdźěłać (na př. e-mejlowu adresu, woprawdźite mjeno) (editmyprivateinfo)
 • Twoje swójske nastajenja wobdźěłać (editmyoptions)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać (abusefilter-view)
 • writeAPI wužiwać (writeapi)
Kontowi załožerjo
(lisćina čłonow)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
Awtomatisce potwjerdźeni wužiwarjo
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Knihi jako stronu zhromadźenstwa składować (collectionsaveascommunitypage)
 • Knihi jako wužiwarsku stronu składować (collectionsaveasuserpage)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Strony přesunyć (move)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
Boty
(lisćina čłonow)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Ma so jako awtomatiski proces wobjednać (bot)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Snadne změny k diskusijnym stronam zwobraznjenje nowych powěsćow wuwołać njedać (nominornewtalk)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • writeAPI wužiwać (writeapi)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
Běrokraća
(lisćina čłonow)
Kontrolerojo
(lisćina čłonow)
 • Das Missbrauchsfilter-Private-Einzelheiten-Zugriffs-Logbuch ansehen (abusefilter-privatedetails-log)
 • Priwatne daty w protokol znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-privatedetails)
 • Protokol wužiwarskeje kontrole wobhladać (checkuser-log)
 • Pruwowanje IP-adresow a druhe informacije wužiwarjow (checkuser)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Wobkrućeni wužiwarjo
(lisćina čłonow)
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Knihi jako stronu zhromadźenstwa składować (collectionsaveascommunitypage)
 • Knihi jako wužiwarsku stronu składować (collectionsaveasuserpage)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Strony přesunyć (move)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
Importerojo
(lisćina čłonow)
 • Strony přez nahraće datajow importować (importupload)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Administratorojo powjercha
(lisćina čłonow)
 • CSS za cyły wiki wobdźěłać (editsitecss)
 • Dataje CSS druhich wužiwarjow wobdźěłać (editusercss)
 • Dataje JavaScript druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjs)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • JavaScript za cyły wiki wobdźěłać (editsitejs)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Wuwzaća z blokowanja IP
(lisćina čłonow)
 • Awtomatiske blokowanja wuchadnych sukow TOR wobeńć (torunblocked)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
Dohladowarjo
(lisćina čłonow)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Priwatne protokole wobhladać (suppressionlog)
 • Před wužiwarjemi schowane wersije sej wobhladać (viewsuppressed)
 • Specifiske wersije stronow napřećiwo wšěm wužiwarjam pokazać a schować (suppressrevision)
 • Wužiwarske mjeno blokować a schować (hideuser)
 • Zapiski w znjewužiwanskim protokolu schować (abusefilter-hide-log)
 • Zapiski znjewužiwanskeho protokola pokazać (abusefilter-hidden-log)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Stewardźa
(lisćina čłonow)
 • Lokales Benutzerkonto für ein globales Benutzerkonto zwangsweise erstellen (centralauth-createlocal)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Strony z dołhimi stawiznami zničić (bigdelete)
 • Wužiwarske prawa wobdźěłać (userrights)
Administratorojo
(lisćina čłonow)
 • Markierungen aus der Datenbank löschen (deletechangetags)
 • Markěrowanja wutworić a z(nje)móžnić (managechangetags)
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Blokowanja IP, awtomatiske blokowanje a blokowanja wobwodow wobeńć (ipblock-exempt)
 • Captcha přeskočić (skipcaptcha)
 • Das Titel-Negativliste-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Dataje nahrać (upload)
 • Dataje přesunyć (movefile)
 • Dataje w hromadźe wužiwanej repozitoriju lokalnje přepisać (reupload-shared)
 • Druhich wužiwarjow při wobdźěłowanju haćić (block)
 • Eksistowacu dataju přepisać (reupload)
 • Eksistowacu dataju, kotraž bu wot samsneho wužiwarja nahrata, přepisać (reupload-own)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Gleichzeitig Nachrichten an mehrere Benutzer senden (massmessage)
 • Globalne blokowanja lokalnje znjemóžnić (globalblock-whitelist)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • JSON za cyły wiki wobdźěłać (editsitejson)
 • JSON-dataje druhich wužiwarjow wobdźěłać (edituserjson)
 • Jednotliwe protokolowe zapiski zhašeć a wobnowić (deletelogentry)
 • Jednotliwe wersije wušmórnyć a wobnowić (deleterevision)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Kontrole podobnosće wužiwarskich mjenow potłóčić (override-antispoof)
 • Lisćinu njewobkedźbowanych stronow wobhladać (unwatchedpages)
 • Lokales Benutzerkonto für ein globales Benutzerkonto zwangsweise erstellen (centralauth-createlocal)
 • Masowe zničenje stronow (nuke)
 • Nowe wužiwarske konta wutworić (createaccount)
 • Podrobne zapiski protokola znjewužiwanjow zwobraznić (abusefilter-log-detail)
 • Poslednjeho wužiwarja, kotryž wěstu stronu wobdźěła, spěšnje rewertować (rollback)
 • Protokolowe zapiski znjewužiwanskich filtrow jako priwatne markěrować (abusefilter-log-private)
 • Płaćiwosć čorneje lisćiny nastawkow abo wužiwarskich mjenow zběhnyć (tboverride)
 • Přez žane limity wobmjezowane (noratelimit)
 • Při přesunjenju strony ze stareho mjena žane daleposrědkowanje wutworić (suppressredirect)
 • Rewertowane změny jako botowe změny markěrować (markbotedits)
 • Stawizny stronow zjednoćić (mergehistory)
 • Strony přesunyć (move)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož administratoram dowolić" škitane (editprotected)
 • Strony wobdźěłać, kotrež su přez "Jenož awtomatisce wobkrućenym wužiwarjam dowolić" škitane (editsemiprotected)
 • Strony wobnowić (undelete)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Strony z jich podstronami přesunyć (move-subpages)
 • Strony zhašeć (delete)
 • Wobsahowy model strony wobdźěłać (editcontentmodel)
 • Wušmórnjene zapiski stawiznow bjez přisłušneho teksta wobhladać (deletedhistory)
 • Wušmórnjeny tekst a změny mjez wušmórnjenymi wersijemi sej wobhladać (deletedtext)
 • Wužiwarja při słanju e-mejlow haćić (blockemail)
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
 • Wyše limity wi API-naprašowanjach wužiwać (apihighlimits)
 • Zhašane strony pytać (browsearchive)
 • Změny awtomatisce jako dohladowane markěrować dać (autopatrol)
 • Změny jako dohladowane markěrować (patrol)
 • Znjewužiwanske filtry sej wobhladać, kotrež su jako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
 • Znjewužiwanske filtry z wobmjezowanymi akcijemi změnić (abusefilter-modify-restricted)
 • Znjewužiwanske filtry změnić (abusefilter-modify)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • Škitowe schodźenki změnić a z kaskadami škitane strony wobdźěłać (protect)
 • Žane wobmjezowanje přez IP-bazowane limity (autoconfirmed)
 • Wužiwar hodźi so tutej skupinje přidać: Wuwzaća z blokowanja IP
 • Wužiwar hodźi so z tuteje skupiny wotstronić: Wuwzaća z blokowanja IP
Transwiki importerojo
(lisćina čłonow)
 • Strony z druhich wikijow importować (import)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
wužiwarjo
(lisćina čłonow)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Diskusijne strony wutworić (createtalk)
 • Druhim wužiwarjam e-mejl pósłać (sendemail)
 • Hłowne wužiwarske strony přesunyć (move-rootuserpages)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Logbuch der Spam-Negativliste ansehen (spamblacklistlog)
 • OAuth-Berechtigungen verwalten (mwoauthmanagemygrants)
 • Pufrowak strony wuprózdnić (purge)
 • Strony wobdźěłać (edit)
 • Strony wutworić (kotrež diskusijne strony njejsu) (createpage)
 • Strony čitać (read)
 • Swójske JSON-dataje wobdźěłać (editmyuserjson)
 • Twoje swójske wužiwarske CSS-dataje wobdźěłać (editmyusercss)
 • Twoje swójske wužiwarske JavaScript-dataje wobdźěłać (editmyuserjs)
 • Změny jako snadne markěrować (minoredit)
 • writeAPI wužiwać (writeapi)

Wobmjezowanja mjenoweho ruma

Mjenowy rumPrawa, kotrež wužiwarjej wobdźěłowanje dowoleja
MediaWiki
 • Wužiwarski powjerch wobdźěłać (editinterface)
Gadget
 • JavaScript- und CSS-Seiten von Helferlein bearbeiten (gadgets-edit)
Gadget-Definition
 • Definitionen von Helferlein bearbeiten (gadgets-definition-edit)