K wobsahej skočić

danski

z Wikisłownika

danski

kazus singular f singular m singular n dual plural
nominatiw danska danski danske danskej
(danskaj)
danske
(danscy)
genitiw danskeje danskeho danskeho danskeju danskich
datiw danskej danskemu danskemu danskimaj danskim
akuzatiw dansku danski
(danskeho)
danske danskej
(danskeju)
danske
(danskich)
instrumental danskej danskim danskim danskimaj danskimi
lokatiw danskej danskim danskim danskimaj danskich


adjektiw danski
adwerb dansce abo danski


Ortografija

Dźělenje słowow: dan-ski

Semantika

Woznamy:

[1] k Danskej słušacy abo wottam pochadźacy

Kolokacije:

[1] danska butra

Přikłady:

[1] Drježdźanska rada je wobzamkła, danske čerstwe a argentiniske mjerznjene mjaso kupować a přez někotrych rěznikow předawać dać. (Katolski Posoł 1912)
Ow někotry tež zakrasnjeny tam Słowjan leži ranjeny a wudychany, wukrawjeny je z danskej pjeršću přikryty. (Zejler)

Wotwodźene wopřijeća:

danšćina = danska rěč


Přełožki

[wobdźěłać]