K wobsahej skočić

z

z Wikisłownika

z

z (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

prepozicija[wobdźěłać]

Ortografija

Dźělenje słowow: z

Wurjekowanje

IPA: [z]

Semantika

Woznamy:

[1] Prepozicija z z genitiwom woznamjenja:
[2] Prepozicija z z instrumentalom woznamjenja:
Z ma wokalizowanu wariantu ze, kiž so trjeba, započina-li so slědowace słowo z frikatiwom, nimo toho před formami wot ja a wšón: ze sćěnu, ze mnu, ze wšeho.
Nimo z eksistuje dotal njespisowna warianta zes, kiž so we wobchadnej rěči powšitkownje wužiwa, a so w ertnej rěči preferuje, hdyž leži wosebity doraz na njej: Zes nim abo bjez njeho?

Synonymy:

[1] wot (směr z něčeho sem)

Antonymy:

[1] w, do
[2] bjez

Přikłady:

[1] Z holcow běchu najwuspěšniše Aline Alhelmec z Pančic, Lubina Ryćerjec z Ralbic a Sofija Nagelec z Radworja. (Serbske Nowiny, 5. pražnika 1999) [1]
[1] Sedźu we jstwě a hladam z wokna. (Štefan Paška, 2006) [2]
[1] Sunych konopej hišće kusk dale a pytach poštyrjoch za dźělčkom, kotryž z tepidła wutřělił. (Katka Baierowa, 2008) [3]
[1] Nimo pjeć stawiznarjow ze Serbskeho instituta wobdźělichu so slědźerjo ze wšelakich wědomostnych centrow Pólskeje, kaž Waršawa, Poznań, Szczecin, Opole, Katowice abo Wrocław. (Rozhlad, 1996) [4]
[1] Paleše za tobu ze mnje so stysk: Paleše zmjerzły so kislik a kobalta rozpad paleše stysk. (Jurij Brězan) [5]
[1,2] Serbšćinarjo ze šesteho lětnika su so zwažili na konserwowanje černikow dar kupnicy Globus z pomocu wóska a z pomocu swojeje wučerki Lubiny Kühnoweje. (Serbske Nowiny, 1. požnjenca 1999) [6]
[1,2] Tónle zaćišć zesylnja so při pokročowanju lektury z druhim dźělom knižki, wuběrkom zes zběrki Spać w meji měli zakazać (1983). (Rozhlad, 1997) [7]
[2] Marhata tłóčeše so z kopicu druhich do hižo přepjelnjeneho busa linije 63. (Madleńka Šołćic, 2008) [8]
[2] W dołhich wakach přijězdźowachu ludźo z awtami a busami, pytachu za swojimi wačokami a podachu so do domu, na kotrymž napisane »Zastup«. (Sylwija Šěnowa, 2012) [9]
[2] Na to je so Handroš ze swojim hospodarjom poradźował a je do Lubina šoł, kaž bu jemu nawdate. (Jurij Krawža)
[2] Mónika kaž přeco wšitko spřihotowała: esspresso, warjene jejko, pomazku ze samočinjenej marmeladu. (Andreja Wałdźic, 2008) [10]
[2] Olga was lubuje, ze wšej lubosću młodeje, njewinowateje wutroby, a wy? (Jakub Bart-Ćišinski) [11]
[2] Wonaj zes Prenšu staj woheń zabiwałoj a žony su wodu nosyli a pomhali, tak su chěžu zdźerželi. (Rozhlad, 1995) [12]


Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

Nóžki[wobdźěłać]

 1. Serbske Nowiny, 5. julija 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 2. Štefan Paška: „Zahroda.“ W: (bjez awtora): Paternoster 2. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2006. Strony 58–61.
 3. Katka Baierowa: „Jako smój tepjenje wuwětriloj.“ W: (bjez awtora): Paternoster 3. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2008. Strony 7–11.
 4. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1996. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 5. Jurij Brězan: Basnje. Budyšin: Domowina, 1980. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 6. Serbske Nowiny, 1. septembra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 7. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1997. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 8. Madleńka Šołćic: „Pótne spytowanje.” W: (bjez awtora): Paternoster 3. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2008. Strony 64–67.
 9. Sylwija Šěnowa: „Color magic.“ W: Předłoha:žórło-Paternoster 5 2012.
 10. Andreja Wałdźic: „Business.“ W: (bjez awtora): Paternoster 3. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2008. Strony 68–76.
 11. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 6. 1875. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 12. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1995.