eksistować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

eksistować

eksistować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. eksistuju eksistujemoj eksistujemy
2. eksistuješ eksistujetej (-taj) eksistujeće
3. eksistuje eksistujetej eksistuja (eksistuju)
aspekt ip
transgresiw eksistujo, eksistujcy, eksistowawši
prezensowy particip eksistowacy
preteritowy particip eksistowany
ł-forma eksistował, eksistowała, eksistowało,
dual: eksistowałoj, plural: eksistowali (eksistowałe)
werbalny substantiw eksistowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. eksistowach eksistowachmoj eksistowachmy
2. eksistowaše eksistowaštej eksistowašće
3. eksistowaše eksistowaštej eksistowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. eksistujmoj eksistujmy
2. eksistuj eksistujtej (-taj) eksistujće
3. eksistuj, njech eksistuje eksistujtej (-taj) njech eksistuja (eksistuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ek-s-i-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: eksistou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne eksistowaše je 38x dokładźene, eksistowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kóždy wojuje, zo by na swěće a před swětom mohł eksistować a to z česću a zbožownje. (Katolski Posoł 1915)
Handrij Zejler da serbskej literaturje wony wysoki narodny zmysł, bjez kotrehož žana literatura eksistować njemóže. (Zejler)
W Smolerjowym času (1832--1836) załožichu potom towarstwo, kotrež pak dołho njeeksistowaše. (Zejler)
Konkretnje komponowaše wón lědma nowe čisła, ale rozšěri hižo eksistowace. (Rozhlad 1998)
Hižo lěta pominatej systematiski wobchad ze serbskłmi pomnikami a jako zakład za to zestajenje dokładneho přehlada wo eksistowacych pomnikach. (Rozhlad 1998)
Na polu wobchowanja abo samo dalewuwića małych ludow a rěčow njeje wězo móžno, njehladajo na mnohe eksistowace nazhonjenja a modele, universalny koncept namakać a tón mechanisce nałožować. (Rozhlad 1998)
Za ludy, słušace do tuteje skupiny je pječa, najebać eksistowacych problemow, wažne, zo wone:,,. (Rozhlad 1998)
W 60tych lětach njeeksistowachu žłobiki, kiž bychu dźěći hač do třećeho žiwjenskeho lěta přijimać móhli. (Rozhlad 1998)
Bjez njeje njemóže žadyn narod a žana narodnosć jako etniskorěčny cyłk na dlěsu dobu eksistować. (Rozhlad 1998)
To by nam tež wujasniło, čehodla je Jakubica měł přistup k čěskim biblijam, kiž su dźě eksistować móhłe jenož na wjetšich hornjołužiskich farach, a do nich je bjez dwěla słušała tež Kulowska. (Rozhlad 1998)
W 40 lětach wobstaća LND pak je wušło tež wjele rjanych knižkow w zhromadnym dźěle ze zdźěla dźensa w tej formje hižo njeeksistowacymi nakładnistwami w druhich krajach, kaž w Katowicach, Mladinska knjiga w Ljubljanje, Wjeselka w Kijewje, abo Nasza Ksiegarnja we Waršawje. (Rozhlad 1998)
Tehdy hišće njeeksistowaše němski stat, kaž jón znajemy w přitomnosći. (Rozhlad 1998)
Nimo jednoho bura w Kukowje eksistowachu, tu kaž tež w Pančicach, jenož mjeńše žiwnosće, t. (Rozhlad 1998)
Mjez druhim wobchowa sej habsburski kejžor škit wšěch tu dale eksistowacych katolskich institucijow, w Hornjej Łužicy wosebje Budyskeho tachantstwa a klóštrow kaž Marijineje hwězdy. (Rozhlad 1998)
Při wonym twarjenju jedna so wo hišće eksistowacy dom čisło 12 z pjećwoknowej frontu we Wysokej hasy. (Rozhlad 1998)
Druhdy móžemy tež namakać legendy a přiwěrki, kotrež spytaja wuswětlić wšelake fytonymy, ale woni husćišo poćežuja zrozumjenje motiwa pomjenowanja, dokelž zwjetša su so zjewili na pódźe hižo eksistowacych mjenow, nic jako jich předpokład. (Rozhlad 1998)
Naprašnik je dźě wupjelnił a wotedał jenož dźěl - 114 69, ze 163 narěčanych šulerjow wyšich lětnikow Arjadownjow SG a 119 36, z jich hypotetisce eksistowacych 326 staršich. (Rozhlad 1998)
Su mjez druhim z dopokazom witality a eksistowacych mocow serbskeje rěče. (Rozhlad 1998)
Tón, kiž so w zjawnosći njejewi, je kaž njeby eksistował. (Rozhlad 1998)
Hranicy mjez realitu a fantaziju ženje eksistowali njejsu. (Rozhlad 1998)
Nimo podobiznow eksistuje rjad dwójnych podobiznow, porow. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]