K wobsahej skočić

stary

z Wikisłownika

stary

stary (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

adjektiw[wobdźěłać]

kazus singular f singular m singular n dual plural
nominatiw stara stary stare starej
(staraj)
stare
(stari)
genitiw stareje stareho stareho stareju starych
datiw starej staremu staremu starymaj starym
akuzatiw staru stary
(stareho)
stare starej
(stareju)
stare
(starych)
instrumental starej starym starym starymaj starymi
lokatiw starej starym starym starymaj starych


adjektiw stary
komparatiw starjejšy
superlatiw najstarjejšy
absolutiw nanajstarjejšy
diminutiw staruške/~a/~i


Ortografija

Dźělenje słowow: sta·ry, komparatiw sta·rjej·šy

Wurjekowanje

IPA: ['starɛ / 'stara / 'starɨɪ]

Semantika

Woznamy:

[1] dołho eksistowacy
[2] wottrjebany, wotnošeny
[3] njeaktualny, prjedawši, bywši, starodawny
[4] skaženy, njeluby, njespodobny

Pochad:

[1] wot prasłowjanskeho *starъ [→en]

Synonymy:

[1] wobstarny
[2] krjechki, wottrjebany, wotnošeny
[3] njeaktualny, zestarjeny, woteznaty
[4] skaženy, njeluby, njespodobny

Antonymy:

[1] młody, nowy

Kolokacije:

[1] chětro stary; jara stary; stary muž

Přikłady:

[1] A zasy dyrbješe na te stare wěšćenjo myslić a kaž z mrózom joho woběža strach, zo je tón čas hižo tu abo so počina dopjelnjeć. (Mikławš Bjedrich-Radlubin) [1]
Po štomach sedźachu pisane ptački z cuzych krajow a we wulkej klětce ze złotymi tyčkami so stary, čorny rapak wusydnył, kotryž nastajnosći bledźo baješe: „Witajće! witajće! Jěsće a pijće! Njehladajće kazanja!” (Mikławš Bjedrich-Radlubin) [1]
[3] Ale na starych sudnistwacha tam dźě su sprawdu rěčeli a wažili, a štož je sudnisce wotwažene, to płaćisu ju wotwažili: pjeć toleri dyrbi płaćić. (Mikławš Bjedrich-Radlubin) [2]
[4] Na dompuć trochu zabyćiweho hosća njemóžes tež přecy ze starym hribom přirunać. (Mikławš Bjedrich-Radlubin) [2]
Kac, plac! blink, flink! ty stara wćipna Jěwa!” rěka kónc basnički: „za wšěmi durjemi a škałbami sydać njeje će [sic!] hańba?” (Mikławš Bjedrich-Radlubin)

Rěčne wobroty:

Starej babje dwoje hrabje, młodej holcy štwore cypy

Wotwodźene wopřijeća:

prastary, starodawny, staršej, starc, starka, wobstarny, zastarski, zazastarski, zastarny, zestarić, zestarjeć, zestarjeny, staroba, starosć, starać so


Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]
stary (delnjoserbšćina)[wobdźěłać]

adjektiw[wobdźěłać]

kazus singular f singular m singular n dual plural
nominatiw stara stary stare starej stare
genitiw stareje starego starego stareju starych
datiw starej staremu staremu starymaj starym
akuzatiw staru stary
(starego)
stare starej
(stareju)
stare
(starych)
instrumental stareju starym starym starymaj starymi
lokatiw starej starym starym starymaj starych


adjektiw stary
komparatiw staršy
superlatiw najstaršy
absolutiw nanajstaršy
diminutiw staručke/~a/~i

Ortografija

Dźělenje słowow:

Wurjekowanje

Mfa: ['starɛ / 'stara / 'starɨ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] stary

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1]

Pochad:

[1]

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1] młod/-a/-y; nowe/-a/-y

Hyperonymy:

[1]

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] starstwo; starjeś, zestarjeś; starjejšej, starcownja

Přełožki[wobdźěłać]

[1] hlej nastawk stare/~a/~y

Referency a dalše informacijestary (pólšćina)[wobdźěłać]

adjektiw[wobdźěłać]

kazus singular f singular m singular n plural
nominatiw (mianownik) stara stary stare stare
(starzi)
genitiw (dopełniacz) starej starego starego starych
datiw (celownik) starej staremu staremu starym
akuzatiw (biernik) starą stary
(starego)
stare stare
(starych)
instrumental (narzędnik) starą starym starym starymi
lokatiw (miejscownik) starej starym starym starych
wokatiw (wołacz) stara stary stare stare


adjektiw stary
adwerb staro
komparatiw starszy
superlatiw najstarszy

Ortografija

Dźělenje słowow:

sta·ry, nominatiw pl. sta·rzi

Wurjekowanje

Mfa: ['starɛ / 'stara / 'starɪ], nominatiw pl. ['staži]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] stary

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1]

Pochad:

[1]

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1] młod/-a/-y; nowe/-a/-y

Hyperonymy:

[1]

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] starczy, staro-; starość, starszeństwo, starowina, staruszka, staruszek, starzec, starszyzna, starówka, starzyna; starzeć się, postarzeć się, zestarzeć się

Přełožki[wobdźěłać]

[1] hlej nastawk stare/~a/~y

Referency a dalše informacijeNoty[wobdźěłać]

  1. 1,0 1,1 Mikławš Bjedrich-Radlubin: Bethlehemske dźěćatko a druhe legendy. Wotćišč z "Katolskoho Pósta". Serbska knihownja čo. 6. Budyšin: L. A. Donnerhakec, 1916. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  2. 2,0 2,1 Mikławš Bjedrich-Radlubin: I. Plista. Žortna bjesada. II. Ducy z kowarnje. Humoristiski wobraz. Serbska knihownja čo. 4. Budyšin: L. A. Donnerhakec, 1914. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de