K wobsahej skočić

spinka

z Wikisłownika

spinka

spinka (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, f[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw spinka spince spinki
genitiw spinki spinkow spinkow
datiw spince spinkomaj spinkam
akuzatiw spinku spince spinki
instrumental z(e) spinku z(e) spinkomaj z(e) spinkami
lokatiw po spince po spinkomaj po spinkach


Ortografija

Dźělenje słowow:

spin·ka

Wurjekowanje

[1] MFA: ['spʲiŋka], datiw ['spʲincɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1a] spinki
[1b] smužki spinkow
[2] spinki grafiske znamješka
[1] nastroj za zwjazanje abo přikrućenje wěcow
[1a] mały nastroj z metala, z plastiki abo (zrědka) z drjewa za přechodne dźerženje hromadźe listnow papjery
[1a] mały nastroj z metala za trajny připinjenje listnow papjery
[2] grafiske znamješko
[2a] interpunkciske znamješko
[2b] matematiski symbol

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1]

Pochad:

[1] pomjeńšenka słowa spina

Synonymy:

[1] spina, sponka, spona

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1] interpunkciske znamješko

Hyponymy:

[2] kulowata spinka, róžkata spinka, ...

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1]
[1] Wona je překročowała hranicy a skutkowała jako spinka k druhim kulturam, wosebje potom, hdyž je wušła we wjacorych rěčach. (Rozhlad, 1993) [1]
[1] Na wuskim cyhelowym wutwarku, kiž wokoło hrodu kaž pjeršćeń zwity, stupaše stop po stopje bliže a dźeržeše so spinkow, za kotrež běchu něhdy rěblki za wino přičinjene. (Jurij Koch) [2]
[1] Nože do zaka, jědźny grat, łžicy, noticne knižki, protyčki do zaka, póstne charty, listowa papjera, kuwerty, wołojniki z kłobučkom, listne toše a nawutrobne móšnički w małej ličbje, pjenježne móšnički, zubjace šćětki z wobalku, zubjacy pólver, zubjace mydło, mydło, piksy za mydło, sterinowe swěčki, latarnički k hromadu kładźenju, elektriske lampy do zaka a batterije k wobnowjenju, zapalki z mosaznej wobalku, włosowe šćětki z wobalku, špihele do zaka, drastne šćětki, škórnjace šćětki, maz za škórnje, małe kašćik za šićo (z cwornom, kneflemi, štryčkami, jehłami, spinkami, wóčkami, kłobučkom na porst), wěstotne jehły, časopisy, knihi (w małych kistach), časniki do zaka, charty k hraću, filcowe tofle, domjace črije, wodu njepijace rubiška. (Katolski Posoł, 1915) [3]
[1] Ji zhładkowane so najmjeńše włóski chowachu pod měcu wušiwanej wokoł šije přez ramjeni kulowatej sebi z wušiknej ruku rubiško róžičkate wokołšijace wzała najlěpše 35 na slub; wot deleka pak ji nadra krywaše čorny wysoki lac, kiž ze zelenym sebi šnórowanjom ze spinkami zašnórowała; rjenjebłyskaty kitlk bórčeše wšón ji wo ramjo hamantowy nanajbělši. (Jakub Bart-Ćišinski)
[2]
[2] Pola dopisow, z kotrychž su so jenož fragmenty wuchowali, smy to na kóncu teksta w kulowatymaj spinkomaj (fragment) přispomnili. (Jakub Bart-Ćišinski) [4]
[2] Přispomnjenja su takle rjadowane: Ličby pódla nich woznamjenjeja čisła stronow a ličby w róžkatymaj spinkomaj linki, na kotrež so přispomnjenja poćahuja. (Jakub Bart-Ćišinski) [5]
[2] Nimo toho pisa Handrij Zejler za nadpismom w spinkomaj: (elementow) jako wujasnjenje tekstowa warianta Arnošt Muka, IV. (Handrij Zejler)
[2] Poslednja štučka w Mukowym wudaću steji znowa w róžkatymaj spinkomaj: [Radosć, lubosć, wamaj sława a wšěm, kiž tu serbuja!] (Handrij Zejler)
[2] Wobě štučce stejitej pola Muki w spinkach. (Handrij Zejler) [6]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] spinkować, zespinkować, přispinkować; spinkowak; spinkowe/-a/-y

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske[wobdźěłać]

[1a]

[1b]

[2]

Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

Noty[wobdźěłać]

  1. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1993.
  2. Jurij Koch: Mjez sydom mostami. Budyšin: Domowina, 1968. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  3. Katolski Posoł, Časopis katolskich Serbow, 1915.
  4. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 12. 1905. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  5. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 4. 1900. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  6. Handrij Zejler: Zhromadźene spisy. Zwajzk 1. 1840. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de