zhładkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zhładkować

zhładkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zhładkuju zhładkujemoj zhładkujemy
2. zhładkuješ zhładkujetej (-taj) zhładkujeće
3. zhładkuje zhładkujetej (-taj) zhładkuja (zhładkuju)


aspekt p
transgresiw zhładkujo, zhładkujcy, zhładkowawši
prezensowy particip zhładkowacy
preteritowy particip zhładkowany
ł-forma zhładkował, zhładkowała, zhładkowało,
dual: zhładkowałoj, plural: zhładkowali (zhładkowałe)
werbalny substantiw zhładkowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zhładkowach zhładkowachmoj zhładkowachmy
2. zhładkowa zhładkowaštej zhładkowašće
3. zhładkowa zhładkowaštej zhładkowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zhładkujmoj zhładkujmy
2. zhładkuj zhładkujtej (-taj) zhładkujće
3. zhładkuj, njech zhładkuje zhładkujtej (-taj) njech zhładkuja (zhładkuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zhład-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯adkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zhładkowaše je 0x dokładźene, zhładkowa (móže tež něšto druhe być) 3x.

Synonymy:

[1] wuhładkować; hładkować; hładźić; zhładźić; wuhładźić; čolić; wučolić; polěrować

Přikłady:

[1] Žiwjenje škropawe piwo nam zhładkuje -- tralala lalala, zhładkuje nam (Zejler)
Nadźijomnje so jomu poradźi rozhorjenosć wšelakich worštow zas zhładkować, a změje tež w diplomatiji wjac zboža hač je z Bethmann měł. (Katolski Posoł 1917)
Zlem wichor a zhładkuj zmohi! (Katolski Posoł 1917)
Spěwajmy, zo zmohi so pozběhowaceje njewěry so zasy zhładkuja do ćicheje, žiweje, kruteje wěry. (Katolski Posoł 1917)
Morjo zhładkowa, wichory zlemi - z jednym słowom. (Katolski Posoł 1914)
Z tym je nětko njeluba wěc zhładkowana a dźěłaćerjo nimaja winy, so křesćanskich zjednoćenstwow bojeć. (Katolski Posoł 1914)
Maćernej rucy zhładkujetej wjele fałdow. (Katolski Posoł 1914)
Zo pak byštaj jich hišće bóle za so dobyłoj, stany Němcak prajicy: >>Dźensa mamy poslenju knajpu, tuž pijće, bratřa, njech płaći, štož chce, worćiznu cyłu sam zhładkuju (Ćišinski)
Wuzběhnikaj, rjenje zhładkowanej dwaj, ze skały wjesnej 4i wodźeštej pobarbjene namódre z barbu najrjeńšej wrota, kiž w železnymaj jemu čopomaj chodźachu ćežke. (Ćišinski)
Ji zhładkowane so najmjeńše włóski chowachu pod měcu wušiwanej wokoł šije přez ramjeni kulowatej sebi z wušiknej ruku rubiško róžičkate wokołšijace wzała najlěpše 35 na slub; wot deleka pak ji nadra krywaše čorny wysoki lac, kiž ze zelenym sebi šnórowanjom ze spinkami zašnórowała; rjenjebłyskaty kitlk bórčeše wšón ji wo ramjo hamantowy nanajbělši. (Ćišinski)
Surowe dyrbi być, hladać do wotewrjeneho swojeho rowa -- a wón do njeho hlada, a hlej, jeho wóčce so změrnitej, přepjate rysy wobliča so zhładkuja. (Čitanka 10. lětnika 1990)
W stwě knježeše dwoje swětło, ale Klapawciu-sowej wótrej woči běštej tohodla spóznałoj, zo nošeše Trurl na ćěle a hłowje slědy nócnych pukow, hačkuli so jara prócował, wšě wupuchliny zhładkować a zwuklepować, kiž běchu dyry wo-stajiłe. (Wuhladko 2001)
Zo to runje jeho wotročk, kotremuž so tajka dowěra spožči, na to Jakub Worjech wosebje hordy, wšako to tež wuslědk jeho kubłanja, kotrež zhładkowa hišće poměrnje młodemu pachołej puć za lěpše blido a na wyšu česće hódnu zamołwitosć. (A. Nawka)
Hižo nětko, poł lěta po Radworskim koncerće smój móhłoj někotre "techniske a wobsahowe ,róžki z nowymi 'idejemi zhładkować. (Rozhlad 1996)
Na kóncu steji chór, kiž něštožkuli zhładkuje. (Rozhlad 1996)
Přirananja pak mi tež wobkrućichu, zo je Kito Lorenc so prócował wo dospołnosće, namakał něhdy wuwostajene wotrězki, a je tute zapřijał, rěčnje zhładkował a njeje jenož prawopis aktualizował, kaž so sam wuznaje. (Rozhlad 1990)
Knjez Bjeńš wotkry skedźbnje ćěło a zhładkowa włosy. (Wobraz ze skibami 2001)
Winoměr zaměri so do doła a zhładkuje z deskomaj swoju čaru. (Wobraz ze skibami 2001)
Hižo, hdyž to wobzamknjene a dźěło so hižo započało, nasta na jenym městnje, najskerje z winu podkopkowskoho dohladowarstwa drje mała, ale strašna překora, kotraž pak so na zbožo wob dźeń zasy zhładkowa. (Katolski Posoł 1913)
Tola so praša, što móže a što smě statna móc k tomu činić, zo by tutu njerunosć abo wšelakorosć někak wurunała, zhładkowała. (Katolski Posoł 1913)
Mołotow začu želnosć a chcyše swoju chrobłosć zhładkować, rjekny: "Wodajće, njejsym mnicham dobry (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]