K wobsahej skočić

lubować

z Wikisłownika

lubować

lubować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. lubuju lubujemoj lubujemy
2. lubuješ lubujetej (-taj) lubujeće
3. lubuje lubujetej lubuja (lubuju)
aspekt ip
transgresiw lubujo, lubujcy, lubowawši
prezensowy particip lubowacy
preteritowy particip lubowany
ł-forma lubował, lubowała, lubowało,
dual: lubowałoj, plural: lubowali (lubowałe)
werbalny substantiw lubowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. lubowach lubowachmoj lubowachmy
2. lubowaše lubowaštej lubowašće
3. lubowaše lubowaštej lubowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. lubujmoj lubujmy
2. lubuj lubujtej (-taj) lubujće
3. lubuj, njech lubuje lubujtej (-taj) njech lubuja (lubuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: lu-bo-wać

Wurjekowanje

IPA: [lubou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne lubowaše je 182x dokładźene, lubowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] lubo měć; rady měć; dobry być; přichileny być; luby być

Přikłady:

[1] Pěkne hólcžatko, z mjenom Bohusław, kotrež njewurjekniwje lubowaschtaj, jeju jenicžke dzěcźatko. (Schmid)
Wona sebi wotmysliła, jenož za joho dobre wocźehnjenjo žiwa bycź, a jeje cyła wutroba žadoscźesche po tym zbóžnym wokomiknjenju, hdźež by z luboznym hólcžatkom na rukomaj swojoho lubowanoho mandźelskoho zasy doma powitacź móhła. (Schmid)
Pschetož wona lubowasche knjeni hako swoju najwjetschu dobrocźerku, a mějesche na luboznym hólcžatku najwutrobnischu wjesołoscź, haj wona cžescźowasche w nim hižo swojoho pschichodnoho knjeza. (Schmid)
Z woza wuskocžiwschi wona hnydom do dźěscźoweje jstwy běžała, zo by tu, kaž so nadźijesche, swojoho wutrobnje lubowanoho Bohusławka na rucy wzała a wokoschała. (Schmid)
Ty darisch dobrymaj starschimaj jeju wutrobnje lubowane dźěcźo z nowa. (Schmid)
Ach ty mje wěscźe bóle lubujesch, dyžli ja swoje dźěcźo! (Schmid)
Po pisomnje dóstatej powěsći je nětko wěste, zo je naš lubowany syn, bratr a swak Pawoł Rynč wojak reservn. (Katolski Posoł 1915)
Wy wěsće, lubowani, zo je bamž Leo XIII. (Katolski Posoł 1915)
Bjez stracha nětko do nowoho lěta k nowym skutkam, k nowym dobyćam za lubowanu wótčinu. (Katolski Posoł 1915)
Ani jeje njeznajach a hižo ju lubowach, a moja přichilnosć k njej přibjeraše ćim sylnišo, čim bóle požadany wokomik so bližeše. (Katolski Posoł 1915)
Dwě křesćanskej duši, kotrejž běštej za dźěćo wuznaćo wěry wotpołožiłoj, lubowaštej je kaž swoje dźěćo, a z njesměrnych rumow njebjeskeje wótčiny chileše so swjaty k městnu wuhnanstwa dele a praji: "Budu joho zakitar. (Katolski Posoł 1915)
Kwětki su tu (kaž w Hollandskej) lubowane a starosćiwje hladane. (Katolski Posoł 1915)
Stražowaše z mojimaj wočomaj, słyšeše z mojimaj wušomaj, běhaše z mojimaj nohomaj, lětaše z mojimaj křidłomaj, lubowaše z mojej wutrobu. (Katolski Posoł 1915)
Jich nadźijepołny a wot wšitkich lubowany syn Gerhard je w lacareće we Labry (w Francózskej) 15. (Katolski Posoł 1915)
Nětko mamy wěstosć, zo je naš lubowany syn a bratr Jakub Cyž (wojak 6. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž prjedy pytaše wjesela w swěće, dha dopomń so nětko na toho, kotryž je tebje hižo wot spočatka lubował a će wěčnje lubuje. (Katolski Posoł 1915)
Dźěći wón k sebi wołaše a knježniske wutroby wosebje lubowaše. (Katolski Posoł 1915)
Žana z nas so njebudźe jónu hněwać, zo je Jězusowu Wutrobu nawukła přezahe znać a lubować. (Katolski Posoł 1915)
Před zhromadźenymi seminaristami a dźěćimi seminarskeje šule w auli rozžohnowa so bywši direktor z nimi a praješe božemje swojomu dotalnomu lubowanomu zastojnstwej, w kotrymž na 24 lět tak spomožnje skutkował. (Katolski Posoł 1915)
Posoł" zrudnu powěsć, zo je Bóh luby Knjez našu lubowanu hnadnu knjeni k sebi wotwołał. (Katolski Posoł 1915)
Bohu lubomu Knjezej je znate, kak wjele prócy, starosće a druhich přewulkich woporow je wona za tutón hobrski skutk přinjesła, a kak je so wona tež pozdźišo přecy za jeje lubowane dźěći w tamnym klóštrje po najlěpšej móžnosći starała. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]