K wobsahej skočić

pokročować

z Wikisłownika

pokročować

pokročować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pokročuju pokročujemoj pokročujemy
2. pokročuješ pokročujetej (-taj) pokročujeće
3. pokročuje pokročujetej pokročuja (pokročuju)
aspekt ip
transgresiw pokročujo, pokročujcy, pokročowawši
prezensowy particip pokročowacy
preteritowy particip pokročowany
ł-forma pokročował, pokročowała, pokročowało,
dual: pokročowałoj, plural: pokročowali (pokročowałe)
werbalny substantiw pokročowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pokročowach pokročowachmoj pokročowachmy
2. pokročowaše pokročowaštej pokročowašće
3. pokročowaše pokročowaštej pokročowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pokročujmoj pokročujmy
2. pokročuj pokročujtej (-taj) pokročujće
3. pokročuj, njech pokročuje pokročujtej (-taj) njech pokročuja (pokročuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-kro-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: pokʀɔʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pokročowaše je 91x dokładźene, pokročowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] dale wjesć; pokračować; dale hić dźe; dale hić du; dale kročić; doprědka kročić; pokročić; postupić; postupować; spěchować; doprědka přińć

Přikłady:

[1] Nadobne bohatstwa, kotrež je Stworićel swěta wašim krajanam spožčił, činja wam móžne, wójnu pokročować. (Katolski Posoł 1915)
Na ruskich bitwišćach su Němscy ze wšěch stron dale přećiwo Waršawje a krajinam za njej pokročowali. (Katolski Posoł 1915)
Z dokładnym zarjadowanjom wobsadźenja našoho loni wosyroćenoho tachantstwa, kotrež přez smjerć swojoho wjednika zhubiło, pokročuje so přecy pomałku dale. (Katolski Posoł 1915)
A dale pokročujo přida za kóždu Knjezowu modlitwu dubowe, za kóždy postrow najzbóžnišeje Knježny małe brězowe łopješko a skónčnje za dosłowo Česć budź Bohu" rjanu husacu kwětku do zaplećenoho wěnca. (Katolski Posoł 1915)
Michał na zahrodu wušoł, zo by so tam wuskoržił a wupłakał; mać sćěhuje joho a słyši tu skóržbu, zady płotu schowana, potom pokročuje epos takle dale: "Mać njebě tuž pytnył tež Michał w zrudobje swojej, Kiž přidružiła so, wuhladawši jeho tule, Po zahrodźe juž pytawši po wšitkej lubowaneho. (Katolski Posoł 1915)
Tak tež tónle přinošk (z pokročowanjom) so přez wosebitu nowinarsku komunikatiwnosć wuznamjeni. (Zejler)
IX{} słownik jedna so wo Pfulowy słownik (hlej tež list 16) Nowy Časopis wěsće měni Hórnik ČMS Z Přidawkom ma so pokročować M. (Zejler)
Ota Wićaz w swojich rozpominanjach we Łužicy k tomu pisa: "Do porjada wukubłanja, kotryž běše Handrij Zejler za swojej holcy postajił, słušeše dlěše přebywanje w Budyšinje, hdźež měještej swoju towaršnu zdźěłanosć wudokonjeć, zdobom warić, šić, rejwać nawuknyć a we klawěrnej wučbje pokročować (Zejler)
Michał Hórnik, Handrij Dučman a Korla Awgust Fiedler jako basnicy přewažnje pokročowachu w Zejlerjowym směrje. (Zejler)
W hižo mjenowanej rozprawje wo prěnim spěwanskim swjedźenju, kotraž so w pokročowanjach wot 41. (Zejler)
Albrecht Langa je so hižo nětko napřećo Lipsčanskej uniwersiće zawjazał, swoje wučbne winowatosće za studijne lěto 1990 tež jako wuměnkar pokročować. (Rozhlad 1990)
Po tym puću chcemy w našim skutkowanju w kulturnej praksy pokročować: přeslědźejo ludowu kulturu jednotliwych regionow přihotujemy a přewjedźemy kompleksne nałožowanje rezultatow w formach wjesnych abo župnych resp. (Rozhlad 1990)
Jako wysokošulski wučer je so wón wědomje prócował wo to, serbšćinu hajić a takle pokročować sławne tradicije Praskeje Karloweje uniwersity. (Rozhlad 1990)
Widźu w kole pokročowanje horjeka naspomnjeneje linije skutkowanja młodoserbskeho hibanja. (Rozhlad 1990)
Krygar na dobru tradiciju a pokročowaštaj ze spomóžnym dźěłom. (Rozhlad 1990)
W Lipsku z tutym dźěłom pokročowaše, wěnowaše pak so hłownje rěčespytnym předewzaćam. (Rozhlad 1990)
Z woběmaj projektomaj pokročowaše w Budyšinje, hdźež wot 1. (Rozhlad 1990)
Tež Lubjenskeho słownikarske předdźěła namakachu pokročowarjow. (Rozhlad 1990)
Ale na druhej stronje: by-li nakładnistwo měło zajim, pokročować wěste tajke přećelske kontakty, to sym wězo stajnje k dispoziciji. (Rozhlad 1990)
A tohodla wěrju, zo tež wy dźensniši ponjeseće swoju chorhoj dale a budźeće pokročować we swojim wuznamnym prócowanju (Rozhlad 1990)
Ze wšeho rozprawnistwa pak tež wuchadźa strach a wobmyslenje, kak ma ze Serbami, z wuwićom jich kultury a rěče w přichodźe dale pokročować. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]