tur

z Wikisłownika

tur

tur (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]

[1] tur:
turowy byk, zrekonstrukcija
kazus singular dual plural
nominatiw tur turaj tury
genitiw tura turow turow
datiw turej turomaj turam
akuzatiw tura turaj tury
instrumental z(e) turom z(e) turomaj z(e) turami
lokatiw po turje po turomaj po turach


Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra, lokatiw tu·rje

Wurjekowanje

Mfa: [tuʀ], lokatiw [tuʀʲɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] wotemrěta w sydomnatym lětstotku družina dźiweho howjada (Bos primigenius)

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1]

Pochad:

[1] wot prasłowjanskeho *turъ, wot praindogermanskeho *táwros, wot prasemitiskeho *θawr- (= byk, ćělc)

Synonymy:

[1] žubr

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1] cycak, dwukopytač, žuwak, dźiwe howjado

Hyponymy:

[1] ewraski tur (Bos primigenius primigenius), ewropski tur (Bos primigenius primigenius var. occidentalis), bliskowuchodny tur (Bos primigenius primigenius var. orientalis), afriski tur (Bos primigenius africanus), indiski tur (Bos primigenius namadicus); zdomestikowanej formje: domjace howjado (Bos primigenius taurus), cebu (Bos primigenius indicus)

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] turowe/~a/~y

Podobne słowa:

[1] tura

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

Commons
Commons
[1] Čěska wikipedija: Pratur
[1] Němska wikipedija: Auerochse
[1] Pólska wikipedija: Tur
[1] Słowjenska wikipedija: Tur (govedo)tur (čěšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]

kazus singular plural
nominatiw (nominativ) tur tuři
genitiw (genitiv) tura turů
datiw (dativ) turu / turovi turům
akuzatiw (akuzativ) tura              tury             
wokatiw (vokativ) tuře tuři
lokatiw (lokál) turu / turovi turech
instrumental (instrumentál) turem tury
Commons
Commons

Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra

Wurjekowanje

Mfa: [tʊr]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] ród dźiwych howjadow (Bos)

Pochad:

[1] hlej hsb: tur

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1] turovití, přežvýkaví

Hyponymy:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] pratur, tur domácítur (delnjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]

[1] tur:
přirunanje wulkosće mjez turowym bykom, čłowjekom, turowej kruwu
kazus singular dual plural
nominatiw tur tura              tury             
genitiw tura              turowu turow
datiw turoju turoma turam
akuzatiw tura tura tury
instrumental turom turoma turami
lokatiw turje turoma turach

Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra, lokatiw tu·rje

Wurjekowanje

Mfa: [tuʀ], lokatiw [tuʀʲɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] tur

Pochad:

[1] hlej hsb: tur

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1]

Hyponymy:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] turowe/~a/~ytur (kašubšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]

kazus singular plural
nominatiw (nominatiw) tur tury             
genitiw (genytiw) tura              turów
datiw (datiw) turowi turóm
akuzatiw (akùzatiw) tura tury
instrumental (jinstrumental) turã turama
lokatiw (lokatiw) turze turach
wokatiw (wòkatiw) tury tury

Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra, lokatiw tu·rze

Wurjekowanje

Mfa: [tur], lokatiw [tužɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] tur
[2] tura

Pochad:

[1] hlej hsb: tur

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1]

Hyponymy:

[1]

Rěčne wobroty:

[1] mòcny jak tur

Wotwodźene wopřijeća:

[1]tur (pólšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]

wobraz tura, snano 16. lětstotk
kazus singular plural
nominatiw (mianownik) tur tury
genitiw (dopełniacz) tura turów
datiw (celownik) turowi turom
akuzatiw (biernik) tura              tury             
instrumental (narzędnik) turem turami
lokatiw (miejscownik) turze turach
wokatiw (wołacz) turze tury
Commons
Commons

Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra, lokatiw tu·rze

Wurjekowanje

Mfa: [tur], lokatiw [tužɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] tur

Pochad:

[1] hlej hsb: tur

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1]

Hyponymy:

[1]

Rěčne wobroty:

[1] ryczeć jak tur, silny jak tur, mocny jak tur

Wotwodźene wopřijeća:

[1] turówka

Podobne słowa:

[1] turatur (słowjenšćina)[wobdźěłać]

substantiw, m[wobdźěłać]


kazus
nominatiw (imenovalnik) tur tura turi
genitiw (rodilnik) tura turov turov
datiw (dajalnik) turu turoma turom
akuzatiw (tožilnik) tura              tura              ture             
lokatiw (mestnik) o turu o turih o turih
instrumental (orodnik) s turom s turoma s turi
Commons
Commons

Ortografija

Dźělenje słowow:

tur, genitiw tu·ra

Wurjekowanje

Mfa: [tuɾ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] tur

Pochad:

[1] hlej hsb: tur

Synonymy:

[1]

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1] votlorog, sesalec

Hyponymy:

[1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1]

Podobne słowa:

[1] turaNoty[wobdźěłać]