přińć

z Wikisłownika

přińć

přińć (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přińdu přińdźemoj přińdźemy
2. přińdźeš přińdźetej (-taj) přińdźeće
3. přińdźe přińdźetej (-taj) přińdu (přińdźeja)


aspekt p
transgresiw přińducy, přišedši, (přišowši)
prezensowy particip přińducy
preteritowy particip přińdźeny
ł-forma přišoł, přišła, přišło,
dual: přišłoj (-łaj, -łej), plural: přišli (přišłe)
werbalny substantiw -preteritum
wosoba singular dual plural
1. přińdźech přińdźechmoj přińdźechmy
2. přińdźe přińdźeštej přińdźešće
3. přińdźe přińdźeštej přińdźechuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- přińdźmoj přińdźmy
2. přińdź přińdźtej přińdźće
3. přińdź, njech přińdźe přińdźtej njech přińdu (přińdźeja)Ortografija[wobdźěłać]

Dźělenje słowow[wobdźěłać]

přińć

Semantika[wobdźěłać]

Woznamy[wobdźěłać]

[1] zjewić/wujewić so, něhdźe dorazyć
[2] něčeho nabyć, něšto dostać
[3] wróćić so
[4] něšto zwěsćić, so dowědźeć
[5] dóstać so do někajkeho stawa, połoženja

Pochad[wobdźěłać]

předwěšk při- + słoweso hisć + n zmjechknjene w ń, kotrež na tymle městnje nasta z připadnym přidawanjom n za wšěžkuli předwěški (tu při-), štož je wuslědk napodobowanja předwěškow vъn a sъn (to su dźensniše wu- a z-) w prasłowjanskich słowesach, na přikład vъn-ъdą, sъn-ъdą, vъn-iti, sъn-iti

Synonymy[wobdźěłać]

[1] dóńć, dóstać so,
[2] dóńć, dóstać
[3] nawróćić so, wróćić so

Kolokacije[wobdźěłać]

na woči přińć, po puću přińć, na mysle přińć, na swět přińć, na puć přińć / naprěki přinć, z něčim přińć, do ludźi přińć, na někoho přińć, (trochu) k sebi přińć, runje prawje přińć, přińć po někoho, do škody přińć, na bolace přińć, za swojim/na swoje přińć, za něčim přińć, z někim do rěčow přińć, hdyž k tomu přińdźe

Přikłady[wobdźěłać]

[1] Přińdźe do lěsa a mučny sydźe so spody wulkeho hriba a wusny. Ale dołho njetraješe, přińdźe krawski ze šića a mučny sydźe so runje na hólčika palčika. (Josef Páta)[1]

[2] Přińdźe mi twój list.

[3] Dowolam sebi, Wam k wobćežnosći mój referat připósłać . Sym jón hnydom wotpisał z nastawkowych knihow , jako domoj přińdźech. (Jakub Bart-Ćišinski)[2]

[4] "Nano, nano! Ja ći butřanku njesu!" Nan wokoło so hladaše, ale njepřińdźe za tym, štó tak woła, doniž so jemu bleška z hólčikom pod noze njekuli. To wjesela! (Josef Páta)[1]

Rěčne wobroty[wobdźěłać]

přindźe čas, přindźe kwas, z časom přińdźe rada

Wotwodźene wopřijeća[wobdźěłać]

přińdźenje

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske
Wšitke

Referency[wobdźěłać]

  • Rězak Filip: Němsko-serbski wšowědny słownik hornjołužiskeje rěče. Budyšin: ćišć Donnerhakec, 1920, přistupny online. Strona 570-571, hesło Kommen.
  • Kral Jurij: Serbsko-němski słownik hornjołužiskeje rěče. Budyšin, Maćica Serbska: ćišć Donnerhakec, 1931, přistupny online. Strona 467, hesło přińć.


Nóžki[wobdźěłać]

  1. 1,0 1,1 Páta Josef: Serbska čitanka. Praha, Česko-lužický spolek, 1920, přistupna online. Strona 34-37, Hólčik kaž palčik.
  2. Bart-Ćišinski Jakub: Zhromadźene spisy, zwjazk 10. Budyšin, 1900.