K wobsahej skočić

połobšćina

z Wikisłownika

połobšćina

Commons
Commons

połobšćina (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, f[wobdźěłać]

[1] něhdyši sydlenski teritorij Połobjenjo, kónčiny rozšěrjenja połobšćiny w zažnym feudalizmje
(zelene: njewobsydlene lěsne přestrjenje)
kazus singular
nominatiw połobšćina
genitiw połobšćiny
datiw połobšćinje
akuzatiw połobšćinu
instrumental pod połobšćinu
lokatiw na połobšćinje


Ortografija

Dźělenje słowow:

po·łob·šći·na, datiw po·łob·šći·nje
abo
po·łobš·ći·na, datiw po·łobš·ći·nje

Wurjekowanje

MFA: ['pɔu̯ɔbščina], datiw ['pɔu̯ɔbščinʲɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] w 18. lětstotku wotemrěta zapadosłowjanska rěč, rěčana w sewjerowuchodźe dźensnišeje Němskeje

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] ISO 639-3: pox

Pochad:

[1] adjektiw połobske/~a/~i + kóncowka -ʲina

Synonymy:

[1] połobska rěč, połobskosłowjanska rěč

Antonymy:

[1]

Hyperonymy:

[1] indoeuropska rěč, słowjanska rěč, zapadosłowjanska rěč, lechiska rěč

Hyponymy:

[1] staropołobšćina, drjewjanopołobšćina / drjewjanšćina

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] W habilitaciskej rozprawje Stosunki pokrewienstwa języków lechickich (Materiały i Prace Komisji Językowej, Kraków 1905) dopokaza bliski poměr pólšćiny a połobšćiny we wobłuku lechiskeje skupiny a specifiske stejišćo serbšćiny. (Nowy biografiski słownik, 1984) [1]
[1] M. je z awtorom mnohich pozitiwistisce orientowanych studijow wo słowjanskej mytologiji, etnografiji, folkloristice, słowjanskich literaturach a rěčach, wosebje wo połobšćinje. (Nowy biografiski słownik, 1984) [1]
[1] Wozjewi tež cyły rjad studijow wo staršich rěčnych pomnikach, spřihotowa tež edicije někotrych z nich, pisaše wo jednotliwych zjawach tehdyšeje serbšćiny, tež wobšěrne studije wo połobšćinje a wo klasiskich rěčach. (Nowy biografiski słownik, 1984) [1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] połobske/~a/~i, Połobjan, Połobjanka

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

Commons
Commons
[1] Čěska wikipedija: Polabština
[1] Němska wikipedija: Polabische Sprache
[1] Pólska wikipedija: Język połabski
[1] Słowjenska wikipedija: Polabčina

Nóžki[wobdźěłać]

  1. 1,0 1,1 1,2 Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de