wuwuńć

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuwuńć

wudóńć (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuwuńdu wuwuńdźemoj wuwuńdźemy
2. wuwuńdźeš wuwuńdźetej (-taj) wuwuńdźeće
3. wuwuńdźe wuwuńdźetej (-taj) wuwuńdu (wuwuńdźeja)


aspekt p
transgresiw wuwuńducy, wuwušedši, (wuwušowši)
prezensowy particip wuwuńducy
preteritowy particip wuwuńdźeny
ł-forma wuwušoł, wuwušła, wuwušło,
dual: wuwušłoj (-łaj, -łej), plural: wuwušli (wuwušłe)
werbalny substantiw -preteritum
wosoba singular dual plural
1. wuwuńdźech wuwuńdźechmoj wuwuńdźechmy
2. wuwuńdźe wuwuńdźeštej wuwuńdźešće
3. wuwuńdźe wuwuńdźeštej wuwuńdźechuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wuwuńdźmoj wuwuńdźmy
2. wuwuńdź wuwuńdźtej wuwuńdźće
3. wuwuńdź, njech wuwuńdźe wuwuńdźtej njech wuwuńdu (wuwuńdźeja)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-wuńć

Semantika

Woznamy:

[1] so zhubić; wućeknyć
[2] wopokazać so; (dobyćersce) wuchadźeć

Dalše wujasnjenja:

jenož pola Sykory

Synonymy:

[1] so zhubić; wućeknyć
[2] wopokazać so; (dobyćersce) wuchadźeć

Přikłady:

[1] Jeničke tole hišće dopytnych, zo ta kulka nimo mojeho syna wuwušła, dokelž móžeše tón přeco w swojim skoku dale běžeć. (Sykora)
Njech je temu, kajkež zechce być, ale swojemu prawemu sudnikej tónle hajnik zawěsće na nihdy wuwušoł njeje. (Sykora)
[2] duž je sebi móhł pódla přemyslić, z kajkeje wšeje swojeje nuzy a strachoty su tajcyle mužojo njewobškodźeni a ze wšej u wukrónowani wuwušli. (Sykora)


Přełožki[wobdźěłać]