Lowiza

z Wikisłownika

Lowiza

Lowiza (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, f[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Lowiza Lowizy Lowizy
genitiw Lowizy Lowizow Lowizow
datiw Lowizy Lowizomaj Lowizam
akuzatiw Lowizu Lowizy Lowizy
instrumental z(e) Lowizu z(e) Lowizomaj z(e) Lowizami
lokatiw po Lowizy po Lowizomaj po Lowizach


Ortografija

Dźělenje słowow:

Lo·wi·za

Wurjekowanje

[1] MFA: ['lou̯ʲiza]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] žonjace předmjeno

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] L.

Pochad:

[1] wot francoskeho mjena Louise, wot němskeho mužace mjena Ludwig, wot dwuzdónkateho germanskeho mjena Hludwig / Chlodwig, zestajane z mjenowej elementaj lud / hlud / chlod / klod (= wótře, słyšomny, sławny)[→en] a wig / wich (= bój, wojowanje)[→en]

Warijanty:

[1] Lówiza; Wiza, Wizka, Wizy

Muske formy:

[1] Alojz, Lowis

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] Što na př. stara Lowiza Bramarjowa z Delnjeje Łužicy serbsce a němsce ze swojeho žiwjenja rozprawja, je njezapomnite, kaž tež to, što Leńka Nowakowa při jejkapisanju powěda. (Rozhlad, 1997) [1]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] Marja-Lowiza

Znate nošerki mjena:

[1]

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Aloisie
[1] Němska wikipedija: Luise
[1] Pólska wikipedija: Luiza
[1] Słowjenska wikipedija: Lojzka

Hlej težLowiza (delnjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, f[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Lowiza Lowizy Lowizy
genitiw Lowizy Lowizowu Lowizow
datiw Lowizy Lowizoma Lowizam
akuzatiw Lowizu Lowizy Lowizy
instrumental Lowizu Lowizoma Lowizami
lokatiw Lowizy Lowizoma Lowizach

Ortografija

Dźělenje słowow:

Lo·wi·za

Wurjekowanje

[1] Mfa:
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] žonjace předmjeno

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] L.

Pochad:

[1] hlej Lowiza (hornjoserbšćina)

Warijanty:

[1]

Muske formy:

[1] Lowis

Hyperonymy:

[1] pśedmě,

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] K tym slědnym słušatej źowce Paulina a Anna Maria Lowiza, kótarejž stej se brałej serbskeju cłowjekowu: ta prědna Mata Twarca z Wjerbna (ten jo ako gólc w lěśe 1858 w starstwje 12 lět ze starjejšyma pśidrogował), ta druga Wylema Lehmanna z Turnowa, kótaryž jo ako góle nejskerjej na tej samej łoźi ako Tešnaric familija do Awstraliskeje pśijěł. (Nowy Casnik, 09. jutrownika 2013) [2]
[1] Lowiza Wendtowa to wumějo, ale wóna buźo w nowembrje 98 lět, a južo tencas jo była wušej 80. (Nowy Casnik, 27. winowca 2009) [3]
[1] Wjele zajmnego su za knigły wulicowali Lowiza Hantškowa, Joachim Simula, Heinz Domke a Reinhard Regel. (Nowy Casnik, 27. nazymnika 2012) [4]
[1] A za to ma Lowiza rozměśe: Mandy jo kužde lěto brała na dwa tyźenja urlop, jano aby mógała bog byś! (Nowy Casnik, 6. róžownika 2014) [5]
[1] Z dolnoserbskego derbstwa jo nam wobraźił žywjeńske wobraze Fryca Foba (1995), Lowize Hoffmanoweje (1996), Wylema Neumana-Depsčańskego (1997), Jana Bjedricha Fryca (1997), Mjertyna Mónja (1998) a Jana Kita Posta (2001). (Nowy Casnik, 12. nalětnika 2013) [6]
[1] Wušej togo su w głažanych spižkach wustajone elementy serbskeje drastwy – lapy, cypjele, banty Janšojskego boga a druge – wót Lowize Freitagoweje z Janšojc, Zapjacaric Johanny z Rubyna a drugich žeńskich. (Nowy Casnik, 24. winowca 2011) [7]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1]

Znate nošerki mjena:

[1]

Přełožki[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Aloisie
[1] Němska wikipedija: Luise
[1] Pólska wikipedija: Luiza
[1] Słowjenska wikipedija: Lojzka

Hlej tež

Nóžki[wobdźěłać]

  1. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1997. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  2. G. Wieczorek: „Serbski list z Awstraliskeje. Tešnaric familija z Turnowa stupijo na awstralisku zemju,” Nowy Casnik, 09.04.2013, numer 15/2013.
  3. I. N.: „Stara wěda njebuźo wumrěś,” Nowy Casnik, 27.10.2009, numer 43/2009.
  4. A. Dawmowa: „Team wejsnych chronistow jo pilnje źěłał,” Nowy Casnik, 27.11.2012, numer 48/2012.
  5. G. W.: „Ten bog mimo njeje njeby wěcej źiśam chójźił,” Nowy Casnik, 06.05.2014, numer 19/2014.
  6. M. Norbergowa: „Měto Pernak 75 lět,” Nowy Casnik, 12.03.2013, numer 11/2012.
  7. G. Wieczorek: „Wótpósłańce deje wiźeś, až Serbow dajo,” Nowy Casnik, 24.10.2012, numer 43/2012.