Přidawk:Lisćina zapadosłowjanskich předmjenow

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Tuta lisćina wobsahuje předmjena, kotrež pola Serbow, Čěchow, Kašubow, Połobjanow, Polakow, Słowakow a Šlezičanow zwučene su. Přidatnje naspomni słowjenske předmjena, dokelž tute so hornjoserbskich mjenam najbóle podobna, a naposledku někotre druhe, kotrež maja nastawk w tutym wikisłowniku.

Tuta lisćina so orientuje na hornjoserbskich mjenach a tuž wobsahuju jenož małki wuběrk mjenow druhich kulturow. Cyła bohatosć mjenow tutych kulturow so namaka w podawanych žórłach.

Mjena w spinkach su njedokładźene / sćěhowawane.

Zestajenje předmjena[wobdźěłać]

Žonjace předmjena[wobdźěłać]

Hornjoserbske Delnjoserbske Čěske Kašubske Połobske Pólske Słowakske (Słowjenske) Šleske (druhe) Pochad
hsb dsb Adelaida Adélajda, Adéla; Ada, Déla pox Adelajda; Ada, Adela, Adzia sk Adelajda, Hajdi Hajdla, Hyjdla druhe wot de: Adelheid
(Agata)     – hlej Jagata
Agnisa     – hlej Hańža
hsb dsb Aiša csb pox Aisza sk Ajša szl bs: Ajša wot ar: عائشة‎‎ (= žiwa, žiwjenjawjesoła)
Aleksandra dsb Alexandra, Sandra, Alexa Aleksandra; Ksãdra pox Aleksandra, Aleksja, Oleksandra, Sandra Aleksandra Aleksandra, Sandra, Aleksija, Aleksa, Aleks, Ksandra szl druhe pochad
hsb dsb Alice Alicjô pox Alicja Alica sl szl druhe wot fr: Alice
Alena     – hlej Halena
hsb dsb Alida csb pox Alida sk Alida szl druhe wot de: Adelheid
hsb dsb Alina Alina; Alinka pox Alina sk Alina Lyna, Lynka druhe pochad
hsb dsb Aloisie Alojza pox Alojza, Alojzja Alojzia Alojzija szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Alwina sk Alvina szl druhe pochad
Amalija dsb Amálie, Amélie; Amálka, Málinka Améla; Méla pox pl sk Amalija, Amela, Amelija, Amelja, Ameli szl druhe pochad
Ana     – hlej Hana wot he: חַנָּה (Chana)
Andreja dsb Andrea, Ondřejka csb pox Andrzeja, Ondrzeja Andrea, Andreja Andreja, Andrejka, Andrijana szl druhe pochad
Anemarija     – hlej Hanamarja
Anet, Aneta dsb Aneta Anéta; Anétka, Nétka pox Aneta sk Aneta szl druhe pochad
hsb dsb Anděla, Andělka, Andělína, Andělina; Angelika, Angela, Angelina Andżelika, Andżela pox Andźela, Andżelika; Andzia sk Angela, Angelica, Angelina, Angelika; Andža, Andžela, Andželija, Andželina, Andželka szl druhe wot de: Engel / Angel (čłon ludoweho kmjena Engeln / Angeln) a wot la: angelus (= jandźel)
    – hlej tež Jandźela
Antonija dsb Antonie; Tonička Antónka, Antonina; Tóna, Tónka pox Antonina, Antonia; Tonia, Tosia, Tośka Antónia Antonija, Tončka, Tonja, Tonka, Tonija szl druhe pochad
hsb dsb Astrid, Astrida Astrida; Astridka, Stridka pox Astryda sk Astrid, Astrida szl druhe pochad
(Awrelija)     – hlej Rela, Relka
(Babet, Babeta) dsb Babeta csb pox pl Babeta sl szl druhe wot fr: Babette, Babeth, Babet
hsb dsb cs Béjata pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Benia pox Benia, Benka sk Benja, Bena szl druhe pochad
Berbel dsb cs csb pox pl sk sl Berbla druhe pochad
Bernadet, Bernada, Bernadeta dsb Bernardina, Bernadeta, Bernarda Bernatka; Benia pox Bernadeta, Bernarda, Bernardyna sk Bernarda Deta druhe pochad
hsb dsb Bibiana csb pox Bibiana, Bibianna Bibiána Bibijana szl druhe pochad
Bjanka dsb Bianka csb pox pl sk Bjanka szl hr: Bjanka wot it: Bianca (= běła, čista)
Bjedruška dsb Bedřiška, Bedřa Fridrisza; Fridrëszka pox Fryderyka Friderika Breda, Friderika, Frida Frida druhe pochad
hsb dsb Blažena csb pox Błażena sk Blažka, Blaženka, Blažena szl druhe pochad
Blanka dsb Blanka csb pox pl Blanka Blanka szl hr: Blanka pochad
Borbora Borbora Barbora Barbara, Barbôrka pox Barbara Barbora sl Barbora druhe pochad
hsb dsb cs Sebastiana; Bastiónka pox Sebastiana sk Boštjana szl druhe pochad
Božena Božena Božena Bòżena pox Bożena Božena Božena, Božana szl druhe pochad
hsb dsb Božidara csb pox Bożydara; Darka Božidara Božidara szl druhe pochad
Brigita dsb Brigita Brigita; Gita, Gitka pox Brygida Brigita Brigita Gita druhe pochad
Cecilija dsb Cecilie Cecyliô; Cyla, Cylka pox Cecylia Cecília Cecilija; Cilka Cila, Cilka druhe pochad
hsb dsb Celestina; Celuška Celestina, Stina pox Celestyna sk Celestina szl druhe pochad
hsb dsb cs Celina; Celinka pox Celina sk Celina szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Cyryla sk Cirila szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Cichosława sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Damroka; Mroka, Mroczka pox pl sk sl szl druhe pochad
Dana Dana Dana, Danuše, Danuška Dana, Danka pox Dana, Danka, Danusia, Danuśka Dana Danijela, Danica, Danila, Danaja, Danjela, Dana, Danka, Danja szl druhe pochad
hsb dsb Danislava csb pox Danisława sk Danislava szl druhe pochad
hsb dsb Danuta Danuta pox Danuta sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Darja, Darina Dariô pox Daria, Darka Darina; Dara Darja, Darinka, Daša, Darka, Dara, Darina, Darica szl druhe pochad
Dobysława dsb Dobroslava csb (Dubslawa ?) Dobiesława sk Dobroslava szl druhe pochad
hsb dsb Dominika Dominika pox Dominika Dominika Dominika szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Dorosława sk Doroslava szl druhe pochad
Doroteja dsb Dorota Dorota pox Dorota Dorota Doroteja, Teja, Dora Dora, Dorka druhe pochad
hsb dsb Dušana, Dušanka csb pox pl Dušana Dušanka, Dušica, Duška, Duša, Dušana, Duši, Dušika, Duškica szl druhe pochad
hsb dsb Džamila csb pox Dżamila sk Džemila szl druhe wot ar: جميلة‎‎ (= rjana)
(Dźiwona) dsb cs csb pox pl sk Dijana szl druhe pochad
Edita dsb Edita Edita; Ditka pox Edyta Edita Edita szl druhe pochad
Elka dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Elwira dsb cs csb pox Elwira sk sl szl druhe pochad
Elžbjeta     – hlej Hilža, Hilžbjeta
hsb dsb cs Éma, Émilia; Émilka pox Hema, Ema, Emma, Emilia sk Ema, Emilija, Emilijana, Emili Yma, Micia druhe pochad
Ewelin     – hlej Jěwelin
hsb dsb Felicie Felicjô, Felicjana; Fela, Félka pox Felicja, Felicjana sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Floriana; Flóra, Flórka pox Florianna, Floriana, Flora; zestarjene: Floryjana sk Florjana, Florijana szl druhe pochad
Franciska Franciska Františka Francëszka; Frana, Franusza pox Franciszka; Frania, Franka Františka Frančiška, Francka, Franja, Franka, Franica Francka druhe pochad
hsb dsb cs csb pox pl sk Gabrijela, Gabi szl druhe pochad
Gerša dsb Geruša; Geruška csb pox pl sk sl Gerusza hr: Geruša; Geruška wot de  Gertrud abo wot he (mužaceho)   גֵּרְשֹׁם (Geršom)
– hlej tež Trudla
Giza, Gizela Gizela Gizela, Gizella, Hizella Gizela; Gizka, Zelka pox Gizela; Giza sk sl szl druhe pochad
Greta     – hlej Marhata
Habeta dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Halena dsb Alena csb pox Alena Alena Alena szl druhe pochad
Hana, Hanka Ana Hana, Aňa, Anna; Hanka, Hania, Hanička, Hančí, Hanina, Haninka, Hanuška, Anička Hana, Ana; Hanka, Anka, Anuszka, Nuszka pox Hanna, Anna; Hania, Hańka, Hanka, Hanczka, Hanszka, Hanusza, Hannusza, Hanuszka, Ania, Anka, Anusza, Annusza Hana, Hanka, Anna Hana, Hanca, Hanča, Hani, Hanica, Hanika, Hanka, Hanuša, Ana, Anči, Ančica, Ančika, Ančka, Ane, Ani, Anika, Anja, Anka, Ankica, Anuša, Anuška Ana druhe wot he: חַנָּה (Chana)
Hanaliza dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Hanamarja dsb cs csb pox pl sk Anamarija szl druhe pochad
Hanelora dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Hańža, Hańžka dsb Anežka Jagnészka, Agnesa; Jagna, Néska pox Agnieszka Agnesa Janja, Neža, Nežka, Nežika, Agnes, Agneza Nyśka druhe pochad
Hapula, Plonja dsb Apolena Apòla, Apòloniô; Pòlóna, Pòla pox Apolonia; Pola, Polina sk Apolonija, Polona szl druhe pochad
Helena Helena Alena, Helena, Jolana, Alenka Léna; Lénka pox Helena; Helka Helena Helena, Helenca Lyna, Lynka, Hela druhe pochad
Herma, Hermina dsb Hermína csb pox Hermana, Hermina Hermína Hermina, Herma, Herminja szl druhe pochad
Herta dsb cs csb pox pl sk Herta szl druhe pochad
Hila dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Hilža, Hilžka, Hilžbjeta dsb Alžběta, Eliška, Běta, Bětuše, Bětuška, Bětka Elżbiéta, Eliza; Elža, Liza, Żbiétka pox Elżbieta, Ela, Elka, Elżbietka, Elżunia, Halżbieta, Halszka Alžbeta, Eliška Elizabeta, Ažbeta, Elza, Eliza, Beta, Beti, Betika, Betina, Betka Elza druhe pochad
(Horisława) dsb cs csb pox Gorysława, Gorzysława sk sl szl druhe pochad
Christina, Chrystina, Christa dsb Kristýna, Kristina, Kristína, Krystyna Krystyna; Tinka pox Krystyna; Krysia, Kryśka, Krysieńka Kristína Kristina, Kristi, Tina, Tinka Krista druhe pochad
Ilza     – hlej Hilža
Ingrid     – hlej Jingrid
Irena     – hlej Jirena
Irina dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Izolda     – hlej Jizolda
Jadwiga, Jadźa dsb Hedvika Jadwiga; Jadwiżka, Jadża, Jadżka pox Jadwiga, Jadzia Hedviga Hedvika, Heda Hajdla, Hyjdla druhe pochad
hsb dsb Agáta Agata, Jagata; Agatka, Jagatka, Gaga, Gasza pox Agata, Jagata; Aga, Jaga, Jaszka sk Agata, Agatija, Agica, Jagica, Jaga szl druhe pochad
Jana, Janka, Janina dsb Jana, Janka, Janička, Johana, Johanka Johana, Janina; Jinka, Janka pox Joanna; Joasia, Asia Jana Janja, Jana, Žana, Janka, Janina, Januša, Janica, Janika, Januška, Žanin, Žanina Hana druhe pochad
hsb dsb Anděla, Andělka, Andělína, Andělina csb pox Aniela, Anioła; Anielcia, Anielka, Nela sk Angela, Angelica, Angelina, Angelika szl druhe wot dateho słowa za jandźel plus přidate ~a: cs anděl, csb janiół, pl anioł, wok. aniele, sl angel
Janet dsb Janeta, Janet, Janete Żanéta pox Żaneta sk Žaneta, Žanet, Janeta, Janet szl druhe pochad
(Jaroměra) dsb Jaromíra Jaromira pox Jaromira sk Jaromira, Jaruška szl druhe pochad
hsb dsb Jaroslava Jarosława pox Jarosława; Jarka sk Jaroslava, Jaruška szl druhe pochad
hsb dsb Jasmína, Jasmin, Mína, Mina csb pox Jaśmina; Jasia, Jaśminka, Minka sk Jasmina, Jasminka, Jasmin szl druhe pochad
hsb dsb Jenovefa, Jenovéfa, Genovefa Genowefa pox Genowefa sk Genovefa szl druhe pochad
dsb dsb cs Jiga; Jidżka pox Iga sk sl szl druhe wot pl  Jadwiga abo wot (mužaceho) Ignacy, Igor
(Jingrid) dsb Ingrid Jingrida; Jindżi pox Ingryda Ingrida Ingrid szl druhe pochad
Jěwa dsb Eva Jéwa, Éwa pox Ewa Eva Eva szl druhe pochad
hsb dsb cs Jéwelina, Éwelina pox Ewelina sk sl szl druhe pochad
(Jirena) dsb Irena Jiréna; Jirka pox Irena sk Irena Ira druhe pochad
ssb dsb Iveta, Iva, Ivona Jiwa, Jiwona, Jiweta pox Iwa, Iwona, Iweta Iveta, Ivona Iva, Ivka, Ivona, Iveta szl druhe pochad
(Jizolda) dsb Izolda Jizolda pox Izolda Izolda sl szl druhe pochad
Johana     – hlej Jana, Janka, Janina
hsb dsb Jolanta, Jolanda Jolańta pox Jolanta sk Jolanda szl druhe pochad
Józefa dsb Josefa, Josefína Józefa; Zefa, Zefka, Finka pox Józefa, Józefina sk Jožefa, Jožica, Jožefina, Joža, Joži Zefla druhe pochad
Judit dsb Jitka, Judita Judita pox Judyta Judita Judita szl druhe pochad
Julija, Juljana dsb Julie, Julia, Juliana Juliô, Juliana; Julka, Juliszka pox Julia, Julka, Julcia, Jula, Julianna, Juliana, Ulana Júlia, Juliana Julija, Jula, Julči, Julka, Julčka, Julica, Julika, Juliška, Juljana, Julijana, Juljeta szl druhe pochad
hsb dsb Jiřina csb pox pl sk Jurka, Jurina, Jurija szl druhe pochad
hsb dsb Justina; Stina Justýna, Justina pox Justyna Justína Justina; Stina Justa druhe pochad
Juta dsb Jitka; zestarenje: Jutka csb pox Juta, Jutka sk sl szl druhe wot de: Jutta
hsb dsb Kaja Kaja pox Kaja sk Kaja szl no: Kaja, Kajana skrótšenje wot Katarina
hsb dsb Kajetana csb pox sk sk Kajetana szl druhe pochad
Katarina, Kata, Katka, Kati, Katja, Katrin; zestarjene: Kaca, Katyrna, Katyržinka dsb Kateřina, Katarína, Katrin, Katka, Katuše, Katina, Katrina, Katja Katarzëna ; Kasza, Kaszka, Katinka pox Katarzyna; Kasia, Kaśka, Kasieńka Katarína Katja, Katarina, Katica, Katjuša, Kata, Kati, Katrin, Katra, Katka, Katrina, Katija, Katrijn szl druhe pochad
Katleń dsb cs csb pox pl sk Katalin, Katlin szl druhe pochad
hsb dsb Kira, Kyra csb pox Kira sk Kira szl de: Kyri, Kyra, Kira pochad
Klara dsb Klára, Klárka, Klarisa / Jasna, Jasněna, Jasnuška Klara; Klarka pox Klara, Klarysa; Klarka Klára Klara, Klarisa, Klarica, Klaruša / Jasna szl druhe pochad
Klawdija dsb Klaudie Klaùdiô; Klaùdka pox Klaudia, Klaudyna sk Klavdija szl druhe pochad
Konstanca dsb cs Kónstancja pox Konstancja sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Nela, Kornelie Kòrneliô; Kòrnélka, Nela, Nélka pox pl sk Kornelija, Kornelja, Neli, Nela, Nelka, Koni szl druhe pochad
Kristina, Krysta     – hlej Christina, Christa
hsb dsb Xavera Ksawra pox Ksawera, Ksaweryna; Ksawerka, Ksawercia sk Ksaverija, Ksava szl druhe pochad
hsb dsb Xenie csb pox Ksenia Xénia Ksenija, Ksenja, Ksena szl druhe pochad
Kuna dsb Kunhuta Kinga, Kùnegùńda; Kinia, Kùńdża pox Kinga, Kunegunda; Kinia Kunhuta, Kunigunda, Kinga Kunigunda, Kunka szl druhe wot de: Kunigunde, Kunigundis, něžnostna forma Kinge
hsb dsb Květa, Květuše csb pox Kwieta, Kwiatka sk Cvetka, Cveta, Cvetana szl druhe pochad
hsb dsb Květoslava csb pox Kwiatosława Kvetoslava Cvetoslava, Cvetislava szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Ładana sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Ladislava csb pox Ładysława sk sl szl druhe pochad
Lawra dsb Laura Laùra; Laùrka pox pl sk Lavra szl cy: Lowri pochad
hsb dsb cs csb pox pl sk Lea, Leja szl druhe pochad
Lejna, Lenka, Leńka dsb Lena, Lenka Léna; Lénka pox Lena; Lenka Lenka, Lena Lena, Lenka, Lenčka, Leni Lyna, Lynka druhe pochad
hsb dsb Liliana, Lilia, Lilian, Lili, Lilija, Liljana Lëliana, Lëliô pox pl sk Lilijana, Liljana, Lili, Lilija szl druhe pochad
Linda dsb Linda csb pox Linda Linda Linda szl druhe pochad
hsb Lowiza Luisa; Aloisie Lujiza, Luizã; Alojza pox Luiza; Alojza, Alojzja Lujza; Alojzia Lojzka, Luisa, Luiza, Lujza; Alojzija szl nds: Lowisa pochad
Lubina Lubina Libuše csb pox pl Libuša Ljubica, Ljubinka, Ljuba szl druhe pochad
Lucija dsb Lucie Łucjô pox Łucja Lucia Lucija Luca druhe pochad
Ludmiła, Ludmila dsb Ludmila Ludmiła; Luda, Ludka pox Ludmiła; zestarjene: Ludomiła, Ludzimiła, Ludźmiła Ľudmila Ljudmila szl druhe pochad
Lydija dsb Lydie, Lýdia, Lýdie, Lidia, Liduška, Lidie, Lydia, Liduška, Liduše, Lidka Lidiô; Lidka pox Lidia; Lidka, Lidzia Lýdia Lidija, Lidja, Liduška szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Macieja; Maćka sk Mateja, Tjaša, Matija, Tjaška, Matijana, Tjuša, Tjaši szl druhe pochad
Madlena, Madlenka, Madleńka, Madleń Madlena Magdalena, Magdaléna; Magda Magdaléna, Magda; Magdusza, Magduszka pox Magdalena; Magda, Madzia Magdaléna, Magda Magdalena, Magda, Majdalena, Majda, Majdica, Majdi szl druhe pochad
Maja dsb cs csb pox Maja sk Maja szl druhe pochad
Majka dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Maksyma; Maksa sk Maksimiljana, Maksima, Maksa szl druhe pochad
hsb dsb Malvína; Malka Malwina pox Malwina Malvína Malvina, Malka szl druhe pochad
Marhata dsb Markéta Małgòrzata pox Małgorzata; Małgosia, Gosia Margaréta Marjeta, Marjetka, Marjetica; Jeta Gryjta druhe pochad
Marja, Marija, Mariš, Marša, Maruša dsb Marie, Maruše Mariô; Mariczka, Marëszka, Marusza, Maruszka, Marijka Moraja, Moraika, Moroika Maria; Marysia, Mariola Mária, Maruška Marija, Maša, Maruša, Maruška, Marja, Marika, Mariša, Marša Maryjka druhe pochad
Marjana dsb Mariana Mariana pox Marianna sk Marjana, Marijana szl druhe pochad
Marka dsb cs csb pox Marka sk sl szl druhe pochad
Marta dsb Marta Marta; Martka pox Marta sk Marta Matla druhe pochad
hsb dsb Matylda Matilda; Tilda pox Matylda Matilda Matilda szl druhe pochad
Měrana dsb cs csb pox pl sk Mirana szl druhe pochad
Měrka dsb Mira, Mirka Mira, Mirka pox Mira, Mirka Mira, Mirka Mirana, Mira szl druhe pochad
(Měrosława) dsb Miroslava Mirosława pox Mirosława sk Miroslava szl druhe pochad
hsb dsb Mia, Mija csb pox pl sk Mija Mija, Mijka druhe wot: Miła a Maria
Miłosława dsb Miloslava Miłosława pox Miłosława sk Milislava, Miloslava szl druhe pochad
Mila dsb Miluše, Miluška, Milana, Mila, Míla Miłka pox Miła sk Milanka, Mila, Milana szl druhe pochad
Milena, Milenka Milena, Milenka Milena, Milenka Miléna; Milénka pox Milena; Milenka sk Milena, Milenka szl druhe pochad
Mirijam dsb Miriam, Mariam csb pox Miriam, Mirjam Mirijam sl szl druhe pochad
Mječisława dsb Mečislava csb pox Mieczysława sk sl szl druhe pochad
Mónika, Monika dsb Monika Mónika; Móniczka, Nika pox Monika, Monisia, Monia; Monia, Moniczka, Nika Monika Monika, Monja szl druhe pochad
hsb dsb Naděžda, Naděje, Naděnka, Nadia csb pox Nadzieja, Nadzieżda; Nadzia Naděžda, Nadja Nada, Nadja, Nadica, Nadežda, Nadija, Nadina szl druhe pochad
hsb dsb Natálie, Nataša Nataliô, Natasza; Natôlka, Natka pox Natalia, Natasza Natália, Nataša Nataša, Natalija, Natali, Natalja szl druhe pochad
hsb dsb Nela Nela, Nélka pox Nela sk Neli, Nela, Nelka szl druhe skrótšenje wot Kornelija
Orta, Ortej     – hlej Wurta
Otilija dsb Otilie Òtëliô; Tila pox Otylia Otília Otilija Tila druhe pochad
Patricija dsb Patricie Patricjô pox Patrycja; Patrysia Patrícia Patricija szl druhe pochad
Pawlina Pawlina Pavlína Paùlëna, Paùla pox Paulina Paulína Pavlina szl druhe pochad
Plonja     – hlej Hapula
hsb dsb Radka, Radana, Raduše Rôdka, Rédka pox Radka sk Rada, Radenka szl druhe pochad
(Radoměra) dsb Radomíra Radómira, Redómira pox Radomira, Radmira; Mirka sk Radomira szl druhe pochad
hsb dsb Radmila, Radomila csb pox Radomiła, Radmiła; Miłka sk Radmila szl druhe pochad
hsb dsb Radoslava Radosława, Redosława; Słôwka pox Radosława; Sławka sk sl szl druhe pochad
(Rajna) dsb Raina csb pox Rajna sk Rajna szl druhe pochad
Rebekka, Rebeka dsb Rebeka; Rébi, Rébinka, Beka, Beky Rébeka; Rébka pox Rebeka; Beka Rebeka Rebeka; Reba, Rebka, Rebuška szl druhe pochad
Rejza, Rejzka dsb Tereza, Terezie, Terezka Teréza pox Teresa; Terka, Terenia, Tenia, Renia Terézia Terezija, Tereza, Terezika, Rezija, Rezka, Rezika, Tesa, Treza, Reza, Rezi Ryjza, Rejza, Rynia druhe wot el: Τερέζα (Tereza)
Rela, Relka dsb Aurelia Aùréla; Aùrélka pox Aurelia; Aurelka Aurélia Avrelija szl druhe pochad
Renata dsb Renata, Rena Renata; Renia, Natka pox Renata; Rena, Renia sk Renata szl druhe pochad
Reta dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Rodźisława dsb cs csb pox Rodzisława sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Roksana pox Roksana sk Roksana szl druhe pochad
Roswita dsb cs csb pox Rozwita sk sl szl druhe pochad
Rozalka     – hlej Róža a Ruzalka
Róža Roža Růžena Róża (Rüza) Róża Ružena Roza, Rozika, Roža, Rožica, Rozi, Rožika, Rozka Rołza, Rołska druhe pochad
Róžamarja dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Rut, Ruta dsb Rut, Rút csb pox Ruta, Rut sk sl szl druhe pochad
Ruzalka dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Sabina dsb Sabina Sabina; Bina, Binka pox Sabina Sabina Sabina szl druhe pochad
Salomeja dsb Salome Saloma pox Salomea sk Saloma szl druhe pochad
Sara dsb Sára Sara; Sarka pox Sara Sára Sara szl druhe pochad
(Sćěpanka, Sćěpani), Stefani, Stefi dsb Štěpánka csb pox pl sk Stjepana, Stjepanija, Stjepanka, Štefana, Štefanija, Štefka Sztefa druhe pochad
Silka     – hlej Sylka
Silwija     – hlej Sylwija
Simona dsb Simona csb pox Szymona, Ksymena Simona Simona szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox pl sk Snežana, Snježana szl druhe pochad
Sofija Sofija Sofie Zofiô; Zofka, Zofijka, Zoszka pox pl sk Zofija, Zofi Zofijo, Zofij druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Stanimira, Stamira; Mirka sk sl szl druhe pochad
(Stanisława) dsb Stanislava Stanisława; Staszka, Stacha pox Stanisława; Stacha, Stachna, Stanka, Stasia, Stasieńka, Staszka, Staśka Stanislava Stanislava, Stana, Stanka, Stanica, Stanija, Staša, Staška szl druhe pochad
Stefani, Stefi     – hlej Sćěpanka
Susana     – hlej Zusana
hsb dsb Světlana csb pox Świetlana; Lana, Świtka sk Svetlana, Svjetlana szl druhe pochad
(Swjatopołka) dsb Svatopluka, Svata csb pox Świętopełka; Świętka sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Swiãtosława; Swiãtka pox Świętosława sk sl szl druhe pochad
Sybila dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Sylka dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Sylwija, Sylwja, Sylwana dsb Silvie, Sylva, Sylvie, Silvia Sylwiô; Sylwka pox Sylwia; Sylwana Silvia Silva, Silvestra, Silvija, Silvana szl druhe pochad
hsb dsb Šarlota csb pox Szarlota, Szarlotta sk Šarlota szl druhe pochad
hsb dsb Šarlin csb pox pl sk Šarlin szl sr: Šarlin wot en: Charlene
hsb dsb cs csb pox Tadea sk Tadeja, Tadejka, Tadja szl druhe pochad
Teres, Teresa, Terez, Tereza     – hlej Rejza
hsb dsb cs csb pox Tomiła; Tomka, Miłka sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Tomisława; Tomka, Sławka sk Tomislava, Tomka szl druhe pochad
Trudla dsb Truda Truda, Trudka pox Truda, Trudka, Trudzia sk Truda, Travda, Travdi Truda, Traudia druhe wot de:  Gertrud
Uršel, Uršula     – hlej Wórša
hsb dsb Valerie Waleska pox Waleria sk Valerija szl druhe pochad
Weronika, Wera, Werina dsb Veronika, Vera; Nika Wérónika; Wérka, Wérsza pox Weronika; Wera, Werka sk Veronika, Vera, Verica, Verka Weronika, Wera druhe pochad
(Wěra) dsb Věra, Viera, Věruška, Věrka, Věruše csb pox Wiara, Wiera Viera Vera, Verica, Verka szl druhe pochad
hsb dsb Viktorie Wiktoria pox Wiktoria sk Viktorija Wichta druhe pochad
Wita dsb Vita csb pox Witka sk Vita, Vitka szl druhe pochad
Wojćisława dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Ulrika Òlrika, Ùlrika; Òla, Ùla, Òlka, Ùlka pox Ulryka, Ulrika; Ulrysia, Rika, Ryśka Ulrika Ula, Ulrika, Rika szl druhe pochad
Wórša; zestarjene: Worša, Woršula, Wuršula Worša Uršula, Voršila Òrszula, Ùrszula; Òla, Ùla, Òlka, Ùlka pox Urszula; Usia Uršuľa Urška, Urša, Uršula Usia, Worsila druhe pochad
Wurta; (Worta, Wortej) Wortija cs csb pox pl sk sl szl druhe wot de: Ortrud
Zala dsb Rozálie, Zalina Rózela pox Rozalia, Rozalinda; Rozalka Rozália Zala, Zalika, Zalka, Rozalija szl druhe pochad
Zusana dsb Zuzana; Zuza csb pox Zuzanna; Zuzia, Zuza; zestarjene: Żużanna Zuzana Suzana, Suzi szl druhe wot he: שׁוֹשַׁנָּה (Šošanah)

Mužace předmjena[wobdźěłać]

Hornjoserbske Delnjoserbske Čěske Kašubske Połobske Pólske Słowakske (Słowjenske) Šleske (druhe) Pochad
Aksel dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Aleksander dsb cs Aleksander; Aleks, Ksãder pox pl sk Aleksander, Aleksandar, Sander, Ksandi szl hr: Aleksandar pochad
Alojs Alojs Alois, Alojz Alojzy; Lojs pox Alojzy Alojz Alojz, Alojzij, Lojze Alojz, Lojzek, Lojzik druhe pochad
Alwin dsb Alvin csb pox Alwin sk Alvin szl druhe pochad
Anton     – hlej Tonda, Toni
Ambrož dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Arnošt dsb Arnošt; Arny Érnest; Érnéstk, Érny pox Ernest, Ernestyn sk Ernest szl druhe pochad
Awgust     – hlej Hawštyn
hsb dsb cs Barnim; Barnimk Barnim Barnim sk sl szl druhe pochad
Bartiš, Bartuš dsb Bartoloměj Bartłomiéń, Bartosz; Bartk pox Bartłomiej, Bartosz Bartolomej Jernej, Nejc szl druhe pochad
Beno, Ben dsb Beno; Beník Beno; Bénk pox Benon; Benek, Beniek, Benio Beňo Beňo Bynek druhe pochad
Beneditk, Benedikt dsb cs Benedikt; Bénk pox pl sk sl szl druhe pochad
Bjarnat Bjarnat Bernard Bernat; Bernôtk, Bernatk pox Bernard; zestarjene: Biernat, Birnat Bernard Bernard (Bernat ?) druhe pochad
Bjedrich dsb Bedřich csb pox Fryderyk; Fredzio Frederik, Bedrich Friderik, Fredi, Fric Fridek, Fric druhe pochad
Błažij; zestarjene: Blazyj dsb Blažej Błażéj; Błażéjk pox Błażej Blažej Blaž szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Bodosław; Bodek sk sl szl druhe pochad
Bohačesć dsb cs csb pox pl sk sl Boguś druhe pochad
Bohachwał, Bohuchwał Boguchwał cs csb pox Boguchwał, Bogchwał sk sl Boguś druhe pochad
Bohuměr dsb Bohumír csb pox Bogumir Bohumír Bogomir Boguś druhe pochad
Bohuwěr Boguwěr cs csb pox Boguwier sk sl Boguś druhe pochad
Bolko dsb Bolek; Boleslav, Bolemir Bòles, Bòlesk; Bòlesłôw pox Bolek, Boleś, Bol; Bolesław sk sl szl druhe pochad
Bosćij, Bosćan, Bosko, Bosco Bosćij, Bosćan, Bosćijan Sebastian, Sebastián, Sebastien, Sébastien Sebastión; Bastión, Basti pox Sebastian Sebastián Boštjan, Sebastjan, Sebastijan, Boško, Boštijan, Sebjan Baścik druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Bożan sk Božo szl druhe pochad
Božidar dsb Božidar csb pox Bożydar, Bożdar, Bogodar, Bogudar; Darek sk Božidar szl druhe pochad
hsb dsb Božimír csb pox Bożymir sk Božimir szl druhe pochad
hsb dsb Božislav csb pox Bożysław sk Božislav szl druhe pochad
hsb dsb Cecil Cecylión; Cyl, Cylk pox Cecyl, Cecylian sk Cecilijan, Cecil szl druhe pochad
Cyril dsb Cyril Cyril pox Cyryl Cyril Ciril szl druhe pochad
Česćiměr dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Cichosław sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Damián, Damian Damión pox Damian Damián Damjan, Damijan szl druhe pochad
hsb dsb Danislav csb pox Danisław sk Danislav szl druhe pochad
Danko dsb Dan, Dán, Danek Dany pox Dan, Danek, Danko sk Dani, Dane, Dan szl en: Dana pochad
hsb dsb Darek Dark; Dari pox pl sk Darko, Darjan, Darjo, Darij, Darijan szl druhe pochad
Dawid dsb David Dawid pox Dawid David David szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Dersław; Derek, Dersz sk sl szl druhe pochad
Derwan dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Derwit; Derek, Dersz sk sl szl druhe pochad
Dobysław dsb cs csb (Dubslaw ?) Dobiesław sk Dobroslav szl druhe pochad
Domaš     – hlej Tomaš a Domarad, Domasław, Domawit
hsb dsb Dušan csb pox Duszan Dušan Dušan, Duško szl druhe pochad
Dytar dsb cs csb pox Dyter; Dyt, Dytek, Dytko, Dytka sk sl szl druhe pochad
Dytmar dsb Dětmar csb pox Ditmar sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Eliáš Eliôsz; Liôszk pox Eliasz, Heliasz Eliáš Elias, Elija, Elijo, Elijas, Elij szl druhe pochad
hsb dsb Emil, Emilián, Mile Émil; Émilk pox Emil, Emilian; Milek sk Emil, Emilijan, Emiljan; Milko szl druhe pochad
Feliks Feliks Felix, Felicján Féliks, Felicjôn pox Feliks, Felicjan Félix Feliks, Felicijan; Srečko szl druhe pochad
Filip dsb Filip Filip; Filipk, Fili pox Filip Filip Filip szl druhe pochad
hsb dsb cs Florión; Flork, Flori, Florëszk pox Florian, Floryn; Florek sk Florijan, Florjan szl druhe pochad
Franc dsb František Franc, Francëszk; Fran, Frany, Franik pox Franc, Francek, Franciszek; Franio František Franc, Frančišek, Franci, Franjo, Fran Franc, Francik druhe pochad
Frido Frido     – hlej Bjedrich
Fryca Fryco cs csb pox Fryc, Frycek sk Fric Fric druhe pochad
Gerat Gerat Gerhard Gerat; Geratk pox Gerard sk sl Gerat druhe pochad
Guntar dsb Ginter csb pox Ginter sk Ginter szl druhe pochad
Hadam dsb Adam Jadóm pox Adam; Adaś Adam Adam szl druhe pochad
Hajko dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Handrij; zestarjene: Handrej dsb Ondřej Jãdrzej, Andrzéj, Andris; Jãdroch, Jãdrosz, Jãdroszk pox Andrzej, Jędrzej, Jędrzek Ondrej Andrej, Andraž, Andrija szl druhe pochad
Hanoš dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Hantuš dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Hanzo Hanzo Honza csb pox Hanusz sk Anže Hanik, Hanys, Hanzlik druhe pochad
Hawštyn dsb Augustin, Augustín, Augustýn Agùstin, Augùstin; Gùstk pox Augustyn Augustin Avguštin Gustlik druhe pochad
Hendrich dsb Jindřich Henrik, Henrich; Héńk pox Henryk Henrich Henrik Hajna, Hajnel druhe pochad
Herman dsb Heřman Herman; Hermi pox Herman Herman Herman szl druhe pochad
Hinc Hync Hynek csb pox pl sk Hinko, Henči szl druhe pochad
hsb dsb cs Hònorôt; Hònorôtk pox Honorat sk sl szl druhe pochad
Horisław dsb Hořeslav csb pox Gorysław, Gorzysław sk sl szl druhe pochad
Hrjehor dsb Řehoř Grzegórz, Grzészk pox Grzegorz; Grześ Gregor Gregor, Grega Gielo druhe pochad
Hurban dsb Urban Ùrbón pox Urban Urban Urban szl druhe pochad
Chrystof dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Chryša dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Ignac     – hlej Jignac
hsb dsb Jáchym csb pox Joachim; Chimek; zestarjene: Jachym, Jochym sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs csb Jaksa pl sk sl szl druhe pochad
Jakub Jakub Jakub; Kuba, Kubíček Jakùb; Kùba pox Jakub; Kuba Jakub Jakob, Jaka, Jaša Jakub; Jakuś druhe pochad
Jan, Jank, Janko Jan Jan Jón; Jónk, Janitk, Jaszk Ôns, Ônsa Jan, Janusz, zestarjene: Janik; Janek Ján Janez, Jan, Janko, Jaša, Januš, Janik Jůn, Hanik, Hanys, Hanzlik druhe pochad
Jaroměr dsb Jaromír Jaromir; Jaromirk, Jark Jaromar Jaromir Jaromír Jaromir szl druhe pochad
(Jaropołk) dsb cs Jaropôłk; Jark Jaropolk Jaropełk sk sl szl druhe pochad
(Jarosław) dsb Jaroslav Jarosłôw; Jark Jaroslaw Jarosław Jaroslav Jaroslav szl druhe pochad
(Jignac) dsb cs Jignac, Jignacy pox Ignacy sk sl szl druhe pochad
Jona dsb Jonáš csb pox Jonasz Jonáš Jona szl druhe pochad
Józef, Jósef dsb Josef, Jozef; Jožka Józef; Jóżi, Józk, Jopk, Jefk pox Józef; Józek, Ziutek Jozef Jožef, Joža, Jožko Zeflik, Zefel druhe pochad
hsb dsb cs Julión; Jul, Julk pox pl sk Julijan, Julij, Juljan szl druhe pochad
Jurij, Juro, Jurk dsb Jiří, Jiřík, Jirka Jerzi; Jurk pox Jerzy; Jerzyk Juraj Jure, Jurij Jorg, Jorga, Jorguś druhe pochad
Just dsb Jošt Justin; Justi, Justk pox Justyn, Just; Justek sk Jošt szl druhe pochad
Kajetan dsb Kajetan csb pox Kajetan sk Kajetan szl druhe pochad
Kaspar dsb Kašpar Kasper; Kaspérk pox Kacper Gašpar Gašper szl druhe pochad
Kito Kito cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Klaùdiusz; Klaùdi pox Klaudiusz sk Klavdij szl druhe pochad
Klaws dsb cs Klaùs pox pl sk Klas szl druhe pochad
Klimant dsb Klement, Kliment Klémãs; Klimk pox Klemens Klement, Kliment Klemen szl druhe wot la: Clemens, genitiw Clementis
Konrad dsb Konrád Kónrôd pox Konrad; Konio, Kozio Konrád Konrad szl druhe pochad
Korla Karlo Karel Karól pox Karol Karol Karel, Karl, Karol Karlik druhe pochad
Krystof dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Kryšan dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Křesćan dsb Kristián, Křišťan Kristión, Christión; Kristk pox Krystian; Kryś Kristián Kristjan, Tjan szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Ksawery sk Ksaver szl druhe pochad
Ławrjenc Lawrenz Vavřinec, Vavřín csb pox Laurencjusz, Wawrzyniec Vavrinec Lovro, Lovrenc, Lovrencij, Lovrenci, Lovran szl druhe pochad
(Lenat)    dsb cs csb pox Leonard, Lenard, Lenart sk Lenart, Lenard, Lenko, Leni Lyjo druhe pochad
hsb dsb Liboslav csb pox Lubisław, Lubin; Lubek sk Ljubislav; Ljubo, Ljuban szl druhe pochad
hsb dsb Ludwik Ludwik, Ludwich; Ludk pox Ludwik, Ludowit; Ludek Ľudovít Ludwik, Ludowik, Ljudevit szl druhe pochad
Lukaš dsb Lukáš Łukôsz; Łuki pox Łukasz Lukáš Luka szl druhe pochad
Maćij, Matej, Mato; zestarjene: Matyj, Matuš Mato Matěj, Matyáš, Matouš, Matej, Matúš csb pox Maciej, Mateusz; Maciek Matej, Matúš Matej, Matjaž, Matic, Matija, Matevž, Tjaš, Tjaž, Tjašo, Tjaško (Tyjuś ?) druhe pochad
Maks Maks cs Maks; Maksymilión pox Maks; Maksymilian sk Maks; Maksimiljan, Maksimilijan szl druhe pochad
hsb dsb cs Marión pox Marian Mário, Marián Marjan, Marijan szl druhe pochad
Marko Marko Marek Marek, Mark pox Marek Marek Marko szl druhe pochad
hsb dsb cs Mestwin pox pl sk sl szl druhe pochad
Metod dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Měrćin Mjertyn Martin Môrcën pox Marcin; Marcinek Martin Martin szl druhe pochad
Měrko dsb Mirek Mirón, Mirk pox Miron, Mirko, Mirek sk Miran, Mirko, Miro szl druhe pochad
Měrosław dsb Miroslav Mirosłôw pox Mirosław Miroslav Miroslav szl druhe pochad
Měto Měto cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Michał dsb Michal Michôł Maichal, Michelka Michał Michal; Mišo, Miško Mihael; Miha szl druhe pochad
Mikławš Mikławš Mikuláš, Mikoláš, Nikolas Mikòłôj; Miklosz pox Mikołaj Mikuláš Nik, Niko, Nikola, Nikolaj, Niki, Nikolas, Miklavž, Miko, Miki, Mik, Mika szl druhe pochad
Miliduch Miliduch cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Milan, Miloš; Miloslav, Milorad Miłosz, Miłk; Miłosłôw, Miłowit pox Mił, Miłek, Miłosz; Miłomir, Miłorad, Miłosław, Miłowit Milan Milan, Miloš, Milko, Mili; Milorad, Milomir, Miloslav szl druhe pochad
Mječisław dsb Mečislav Mieczësłôw; Miétk pox Mieczysław, Mietek, Miecio, Mieszko sk sl szl druhe pochad
Mójzas, Mójzes dsb Mojžíš Mojżesz; Mojżeszk pox Mojżesz, Mojsiej, Mosze sk Mojzes szl druhe pochad
Moric Moric Mořic csb pox Maurycy Móric Mavricij, Mavric, Moric szl druhe wot la: Mauritius
Mots dsb cs csb pox pl sk sl szl druhe pochad
Natuš dsb Natan, Nátan csb pox Natan sk Natan szl druhe pochad
Ota dsb Oto, Ota Òdo, Òto; Òtk pox Odo, Odon, Otto, Otton Oto Oton szl druhe pochad
Pawoł dsb Pavel Paùel, Paweł pox Paweł Pavol Pavel, Pavle Paulek druhe pochad
Pětr, zestarjene: Pěc Pětš Petr Pioter pox Piotr, Piotrek, Piotruś Peter Peter Pyjter druhe pochad
Radoměr dsb Radomír, Radek, Radko, Radan Radómir, Redómir; Rôdk, Rédk pox Radomir, Radmir; Radek, Mirek sk Radomir, Rado, Rade szl druhe pochad
hsb dsb Radomil, Radmil, Radek, Radko, Radan csb pox Radomił, Radmił; Radek, Miłek sk sl szl druhe pochad
hsb dsb Radoslav, Radislav, Radek, Radko, Radan Radósłôw, Redósłôw; Rôdk, Rédk pox Radosław, Radsław; Radek sk Radoslav, Rado, Rade szl druhe pochad
Rajnar dsb cs csb pox Rajner sk Rajner, Rajko szl druhe pochad
hsb dsb Renat csb pox Renat; Renek, Reniek sk Renato, Renat szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox pl sk sl szl cy: Rhodri pochad
hsb dsb cs csb pox Ryszard sk Rihard Richat druhe pochad
Robert dsb Robert Róbert; Róbertk pox Robert; Rob, Robuś, Robcio Róbert Robert, Robi, Rob Robert, Bercik druhe pochad
(Rodźisław) dsb cs csb pox Rodzisław sk sl szl druhe pochad
Roman dsb Roman Róman; Rómk, Rómi pox Roman; Romek, Romcio Roman Roman, Romi szl druhe pochad
Rudij, Rudolf dsb Rudolf, Rudi Rudólf; Rudi pox Rudolf Rudolf Rudolf, Rudi Rudi druhe pochad
Salomon dsb cs csb pox Salomon, Salo sk sl szl druhe pochad
Sćěpan, Šćěpan dsb Štěpán, Štefan, Štěpa, Štěpka Sztefón; Sztefk pox Szczepan Štefan Štefan, Stjepan, Stjepko szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Seweryn; Seweruś sk Severin szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Stanimir, Stamir, Stanimierz; Mirek sk sl szl druhe pochad
Stanisław, Stani, Stanij Stanisław Stanislav Stanisłôw pox Stanisław; Stanek, Staniek, Staszek, Stasiek, Stasio, Staś Stanislav, Stano Stanislav, Stane, Stano, Stanko, Staš, Staša, Staško szl druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Starwit sk sl szl druhe pochad
(Swjatopołk) dsb Svatopluk Swiãtopôłk; Pôłk, Pôłczk Swątepolk, Swątopolk, Swantepolk, Swantopolk Świętopełk Svätopluk sl szl sv: Svante; zestarjene Svantepolk pochad
hsb dsb cs Swiãtosłôw; Swiãtk pox Świętosław sk sl szl druhe pochad
Sylwijo dsb Silvio, Silvano, Silvan, Silván; Syilvestr ?; Sylwester, Sylwk pox Sylwiusz, Sylwan; Sylwester sk Silvo, Silvan, Silvij, Silvio, Silvin, Silvijo; Silvester szl druhe pochad
Syman dsb Šimon Szëmón; Szimk pox Szymon; Szymcio, Szymek Šimon Simon Szymůn; Szymko druhe pochad
Šćěpan     – hlej Sćěpan
Tadej dsb Tadeáš Tadéùsz; Tadk pox Tadeusz Tadeáš Tadej Tadzik druhe pochad
hsb dsb cs csb pox Dyl sk Tilen, Til szl druhe pochad
Timo dsb Timotej, Tim, Timon, Timo Timón; Tim, Timk, Timi pox Tymon; Tymuś Timotej Tim, Timotej, Timi, Timon, Timo, Timej szl druhe pochad
Tomaš dsb Tomáš, Tom, Toma Tomôsz; Tómk pox Tomasz; Tom, Tomcio, Tomek Tomáš Tomaž, Tom, Tomi, Toma szl druhe pochad
hsb dsb Tomislav, Tom, Toma Tomisław; Tomi, Tómk pox Tomisław; Tom, Tomcio, Tomek, Tomuś sk Tomislav, Tom, Tomi, Toma szl druhe pochad
Tonda, Toni dsb Antonín, Antun, Tonda; Toník Antón, Jantón; Tóna, Tónk pox Antoni, zestarjene: Jantoni; Antek, Jantek, Toni, Tosiek sk Anton, Tone, Toni szl druhe wot la: Antonius
Wałtar dsb Valter, Valtr Walter; Waltk pox Walter Valter Valter szl druhe pochad
Wito dsb cs csb pox pl sk Vito szl druhe pochad
Wjacław dsb Václav Wacłôw; Wack, Wacy pox Wacław; Wacek, Wacio Václav Venčeslav szl druhe pochad
Wjeleměr dsb Velimír csb pox Wielimir, Wielimierz; Wielek sk Velimir szl druhe pochad
hsb dsb cs Wiesłôw; Wiesk Wislaw Wielisław, Wielosław, Wiesław, Wisław; Wielek sk sl szl druhe pochad
hsb dsb cs Wiktór; Wikò pox Wiktor sk sl szl druhe pochad
Wójsław dsb Vojslav, Vojislav csb pox Wojsław sk Vojislav, Vojko szl druhe pochad
hsb dsb Oldřich cs pox Ulryk; Ryczek Oldrich Urh, Uroš szl druhe pochad
hsb dsb cs Òskar pox pl sk sl szl druhe pochad
Wylem, Wyli Wylem Vilém Wilem, Wili pox Wilhelm; Wilek, Wili sk Vilhelm, Vili Wilem, Wilym, Wilik, Wiluś druhe pochad
Zygmunt dsb Zikmund Zygmùnd pox Zygmunt Žigmund Žiga, Žigmond Ziga, Zyga druhe pochad

Žórła[wobdźěłać]

 • Hornjoserbske mjena:
 • Delnjoserbske mjena:
 • Čěske mjena:
 • Kašubske mjena:
 • Połobske mjena:
 • Pólske mjena:
 • Słowakske mjena:
 • Słowjenske mjena:
 • Šleske mjena:

Najwoblubowanše předmjena[wobdźěłać]

Zo by přiběracym wliwom moslemskeje kultury w Srjedźnoewropu wotpowědowało, su tu přidatnje předmjena Bosniski a Hercegowini naličene, jeničkeho słowjanskeho kraja z moslemskej wjetšinu ludnosće.

Žonjace předmjena[wobdźěłać]

 regija 
 (lěto) 
 
 Hornjo- 
 serbska      
 Łužica 
 Delnjo- 
 serbska      
 Łužica 
 Čěska         
 (2014)[1]
 
 Kašubska  
 
 
 Pólska        
 (2014)[2]
 
 Słowakska 
 (2013)[3]
 
 (Słowjenska) 
 (2013)[4]
 
 Šleska        
 
 
 (Bosniska a 
 Hercegowina) 

 (2014)[5]
č. 1      Eliška    Lena  Sofia  Sara    Amina
č. 2      Tereza    Zuzanna  Nina  Eva    Lamija
č. 3      Anna    Julia  Natália  Lara    Sara
č. 4      Adéla    Maja  Nela  Ema    Asja
č. 5      Natálie    Zofia  Viktória  Ana    Emina
č. 6      Sofie    Hanna  Ema  Nika    Lejla
č. 7      Kristýna    Aleksandra  Laura  Julija    Merjem
č. 8      Ema    Amelia  Michaela  Lana    Esma
č. 9      Karolína    Natalia  Kristína  Zala    Ajla
č. 10      Viktorie    Wiktoria  Simona  Zoja    Nejla
č. 11      Barbora    Alicja  Sára  Mia    Adna
č. 12      Nela    Oliwia  Tamara  Ajda    Hana
č. 13      Veronika    Nikola  Lucia  Ela    Ema
č. 14      Lucie    Maria  Alexandra  Neža    Ajša
č. 15      Kateřina    Emilia  Karolína  Hana    Ajna
č. 16      Klára    Anna  Emma  Klara    Amna
č. 17      Marie    Nadia  Lea  Brina    Sajra
č. 18      Laura    Antonina  Diana  Maša    Ilma
č. 19      Aneta    Gabriela  Dominika  Kaja    Iman
č. 20      Julie    Martyna  Katarína  Lina    Lana
č. 21      Zuzana    Liliana  Hana  Vita    Marija
č. 22      Amálie    Milena  Eliška  Maja    Amila
č. 23      Anežka    Laura  Veronika  Nina    Nejra
č. 24      Nikola    Pola  Karin  Manca    Ana
č. 25      Nikol    Magdalena  Vanesa  Tinkara    Petra
č. 26      Sára    Karolina  Liliana  Neja    Ena
č. 27      Emma    Kornelia  Barbora  Taja    Nedžla
č. 28      Michaela    Weronika  Timea  Žana    Mia
č. 29      Markéta    Agata  Zuzana  Živa    Ajlin
č. 30      Gabriela    Iga  Alžbeta  Anja    Dalila
č. 31      Vanesa    Jagoda  Mia  Lucija    Iva
č. 32      Alžběta    Nina  Anna  Gaja    Sumeja
č. 33      Ella    Barbara  Adela  Laura    Alina
č. 34      Elena    Michalina  Lenka  Zarja    Naida
č. 35      Magdaléna    Kinga  Nikola  Mija    Medina
č. 36      Rozálie    Helena  Mária  Naja    Džana
č. 37      Simona    Paulina  Tereza  Tjaša    Lucija
č. 38      Denisa    Marcelina  Rebeka  Ula    Elma
č. 39      Elen    Marta  Vivien  Alina    Sarah
č. 40      Hana    Patrycja  Martina  Pia    Zara
č. 41      Jana    Małgorzata  Bianka  Tia    Azra
č. 42      Adriana    Katarzyna  Daniela  Katarina    Farah
č. 43      Linda    Klaudia  Júlia  Špela    Anida
č. 44      Eva    Łucja  Zara  Iza    Dalia
č. 45      Andrea    Joanna  Terézia  Iva    Ejna
č. 46      Sabina    Blanka  Klára  Mila    Una
č. 47      Beáta    Kaja  Linda  Teja    Amra
č. 48      Valerie    Izabela  Miriam  Lia    Asija
č. 49      Agáta    Dominika  Ella  Tina    Šejla
č. 50      Liliana    Malwina  Eva  Sofija    Džejla

Mužace předmjena[wobdźěłać]

 regija 
 (lěto) 
 
 Hornjo- 
 serbska      
 Łužica 
 Delnjo- 
 serbska      
 Łužica 
 Čěska         
 (2014) [1]
 
 Kašubska  
 
 
 Pólska        
 (2014)[2]
 
 Słowakska 
 (2013)[6]
 
 (Słowjenska) 
 (2013)[4]
 
 Šleska        
 
 
 (Bosniska a 
 Hercegowina) 

 (2014)[7]
č. 1      Jakub    Jakub  Jakub  Luka    Amar
č. 2      Jan    Kacper  Samuel  Nik    Vedad
č. 3      Tomáš    Antoni  Adam  Jakob    Ahmed
č. 4      Adam    Filip  Lukáš  Filip    Adin
č. 5      Matyáš    Jan  Martin  Žan    Emir
č. 6      Filip    Szymon  Tomáš  Mark    Davud
č. 7      Vojtěch    Franciszek  Michal  David    Imran
č. 8      Ondřej    Michał  Filip  Jaka    Tarik
č. 9      David    Wojciech  Matej  Jan    Harun
č. 10      Lukáš    Aleksander  Matúš  Žiga    Ajdin
č. 11      Matěj    Mikołaj  Patrik  Anže    Daris
č. 12      Daniel    Adam  Peter  Maks    Hamza
č. 13      Martin    Piotr  Šimon  Nejc    Muhamed
č. 14      Šimon    Mateusz  Dávid  Vid    Emin
č. 15      Dominik    Bartosz  Alex  Lovro    Eman
č. 16      Petr    Igor  Dominik  Aljaž    Ajnur
č. 17      Štěpán    Wiktor  Oliver  Tim    Luka
č. 18      Marek    Marcel  Sebastián  Matic    Ali
č. 19      Jiři    Dawid  Daniel  Gal    Ivan
č. 20      Michal    Stanisław  Marek  Maj    Kerim
č. 21      Antonín    Miłosz  Ján  Patrik    Faris
č. 22      Václav    Maksymilian  Richard  Gašper    Kenan
č. 23      Kryštof    Karol  Tobias  Anej    Benjamin
č. 24      Tobiáš    Alan  Marko  Rok    Džan
č. 25      Patrik    Oliwier  Juraj  Aleks    Marko
č. 26      Josef    Oskar  Jozef  Tilen    Omar
č. 27      František    Maciej  Kristián  Miha    David
č. 28      Pavel    Tomasz  Andrej  Lan    Armin
č. 29      Samuel    Dominik  Damián  Tian    Petar
č. 30      Mikuláš    Nikodem  Nikolas  Matija    Danin
č. 31      Tadeáš    Krzysztof  Maxim  Liam    Edin
č. 32      Sebastian    Paweł  Adrián  Matevž    Filip
č. 33      Oliver    Leon  Alexander  Martin    Dženan
č. 34      Jáchym    Hubert  Pavol  Oskar    Adnan
č. 35      Jaroslav    Kamil  Timotej  Blaž    Arman
č. 36      Vít    Natan  Leo  Leon    Nedim
č. 37      Jonáš    Fabian  Miroslav  Val    Maid
č. 38      Michael    Patryk  Ondrej  Jure    Anes
č. 39      Richard    Bartłomiej  Viktor  Erik    Emrah
č. 40      Viktor    Julian  Kevin  Benjamin    Ismail
č. 41      Miroslav    Tymon  David  Enej    Matej
č. 42      Karel    Tymoteusz  Milan  Andraž    Adi
č. 43      Matouš    Ksawery  Erik  Rene    Mahir
č. 44      Nikolas    Ignacy  Roman  Matej    Josip
č. 45      Denis    Sebastian  Sebastian  Svit    Bilal
č. 46      Alex    Gabriel  Leonard  Bor    Mirza
č. 47      Radek    Krystian  Denis  Timotej    Haris
č. 48      Maxmilián    Adrian  Róbert  Tadej    Aldin
č. 49      Milan    Łukasz  Štefan  Lukas    Eldar
č. 50      Robin    Marcin  Mário  Marko    Rijad

Žórła[wobdźěłać]

 1. 1,0 1,1 Ministerstvo vnitra České republiky: „Informační servis – Statistiky – Četnost jmen a příjmení;” jako zip/xls-dataja: „Přehled jmen a roků narození.” (1897–2013). (zip, 1,5 MB → xls, 50 MB)
 2. 2,0 2,1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Centralne Rejestry Państwowe: „Lena i Jakub – najczęściej nadawane dzieciom imiona w 2014 roku”, 21.1.2015; jako pdf-dokument: „Najpopularniejsze imiona nadawane w 2014 roku. 212.37 KB”
 3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: „Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2013, je Jakub”, 16.01.2014; jako xlsx-dataja: „Mená novonarodených dievčat v roku 2013 (114,2 kB)”
 4. 4,0 4,1 Statistični Urad Republike Slovenije: „Prebivalstvo,”„Imena in priimki,”„Imena deklic, Slovenija, letno.”
 5. Bosna i Hercegovina – Federalni zavod za statistiku: „Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini”; jako pdf-dokument: „100 najčešćih ženskih imena dodjeljivanih djeci rođenoj u 2014. godini”
 6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: „Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2013, je Jakub”, 16.01.2014; jako xlsx-dataja: „Mená novonarodených chlapcov v roku 2013 (101,9 kB)”
 7. Bosna i Hercegovina – Federalni zavod za statistiku: „Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini”; jako pdf-dokument: „100 najčešćih muških imena dodjeljivanih djeci rođenoj u 2014. godini”
Hlej tež: