Konrad

z Wikisłownika

Konrad

Konrad (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, m[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Konrad Konradaj Konradojo
genitiw Konrada Konradow Konradow
datiw Konradej Konradomaj Konradam
akuzatiw Konrada Konradow Konradow
instrumental z(e) Konradom z(e) Konradomaj z(e) Konradami
lokatiw po Konradu po Konradomaj po Konradach
wokatiw Konrado Konradaj Konradojo

Ortografija

Dźělenje słowow:

Kon·rad, lokatiw Kon·ra·dźe

Wurjekowanje

MFA: [kɔnʀad], lokatiw ['kɔnʀaʥɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] mužace předmjeno

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] K.

Pochad:

[1] wot němskeho muskeho mjena Konrad, dwuzdónkateho starowysokoněmskeho mjena, zestajaneho z germanskej mjenowej elementaj kon / kun / ken (= potomnistwo) abo kuon (=zmužity, chrobły; nazhonjeny) a râd / rât / rêt (= rada), wot pragermanskeho *kunją [→en] abo *kōniz a *rēdaz
[2] wot [1]

Warijanty:

[1] Kuno

Žónske formy:

[1] Kuna

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] W nadźiji, zo hońtwjer a sobušuler Konrad Ryćer swoje słowo dźerži a za tute wjetše zetkanje sornu dari, so wšitcy spokojom rozžohnowachu. (Serbske Nowiny, 1. požnjenca 1999) [1]
[1] Scenarij pisachu Kito Lorenc, Toni Bruk a Konrad Herrmann, kotryž tež režiju wjedźeše, film to z wulkej temu, paraboliskim stilizowanjom a z přemóžacym wuspěchom w tu- a wukraju. (Rozhlad, 1997) [2]
[1] Zbytki njezjědźeneje picy w kortach a tam a sem před korčmu rozestajane bowy zdachu wobswědčić, zo je tam njedawno črjóda jězdnych pozastała, a šelhawy korčmar, wo kotrymž so njechmane wěcy powědachu, wobswědči, zo je tu wot samoho switanja sem Konrad ze swojej črjódu čakał, a wučakać njemóžo, před chwilku wotjěchał, w čerwjenej hospodźe pak budźe wobjedować, a zo so tam wěsće zeńdźetaj. (Katolski Posoł, 1913) [3]
[1] Konrad zawoła, bóle wjesoły, hač móžeš sej myslić, wšu swoju čeledź do jstwy, a stražnik z wěže dyrbješe dele; a tak dyrbjachu při hudźbje harować hač do wustaća. (Katolski Posoł, 1913) [3]
[1] Je blešu palenca sobu do šule wzał, a z někotrymi worakawcami su małeho Konrada, syna lěkarja Wencla, tak wopojili, zo je potom cyłu šulsku stwu zabluwał a zo su jeho dyrbjeli kaž choreho domoj wjezć. (Marja Kubašec) [4]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1]

Znaći nošerjo mjena:

[1] Konrad Zenda

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Konrád]
[1] Němska wikipedija: Konrad]
[1] Pólska wikipedija: Konrad]
[1] Słowjenska wikipedija: Konrad

Nóžki[wobdźěłać]

  1. Serbske Nowiny, 1. septembra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  2. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1997. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  3. 3,0 3,1 Katolski Posoł, Časopis katolskich Serbow, 1913. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  4. Marja Kubašec: Bosćij Serbin. Dźěl 2 . Budyšin: Domowina, 1964. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de