Borbora

z Wikisłownika

Borbora

Borbora (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, f[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Borbora Borborje Borbory
genitiw Borbory Borborow Borborow
datiw Borborje Borboromaj Borboram
akuzatiw Borboru Borborje Borbory
instrumental z(e) Borboru z(e) Borboromaj z(e) Borborami
lokatiw po Borborje po Borboromaj po Borborach


Ortografija

Dźělenje słowow:

Bor·bo·ra, datiw Bor·bo·rje

Wurjekowanje

MFA: ['bɔʀbɔʀa], datiw ['bɔʀbɔʀʲɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] serbske žonjace předmjeno

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] B.

Pochad:

[1] wot starogrjekskeho βάρβαρος (bárbaros = wukrajnik)

Warijanty:

[1] Berbel

Muske formy:

[1]

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] Barbu njezasadźuje Borbora Wiesnerec na předmjet so poćahujo, ale wona je za nju eksercěrowanske polo jeje indiwidualnych naladow a subjektiwnych začuwanjow. (Rozhlad, 1999) [1]
[1] Tam běchmy šesćo: Borbora Ledźborec, Michał Nawka, Jan Malink, Bosko Neter, Stanisław Brězan a ja. (Serbske Nowiny, 1. winowca 1999) [2]
[1] Wot lěta 1995 wobhospodaritaj Borbora a Měrćin Wagner swój hosćenc, do toho běštaj w Radworskej Meji korčmariłoj. (Serbske Nowiny, 29. pražnika 1999) [3]
[1] Nadrobniše informacije wo wobrazach podawataj sobudźěłaćerka SKI Borbora Šołćic a prózdninski sobudźěłaćer Beno Šołta. (Serbske Nowiny, 1. winowca 1999) [2]
[1] Po skónčenju dźesatki na srjedźnej šuli Jurij Chěžka w Chrósćicach, hdźež je jeho wosebje podpěrowała rjadowniska wučerka Borbora Markowa, je so Markus Bjarš za powołanje awtoweho lakowarja rozsudźił. (Serbske Nowiny, 3. nalětnika 1999) [4]
[1] Druhdy pohladny do swětłych wočow małeho běłača na prěnjej ławce, a hdys a hdys zabłyšći so blěde wobličo ćicheje šulerki, skromneje Borbory Weclichec. (Marja Młynkowa) [5]
[1] Twórba Směrki Borbory Wiesnerec wisa w jeje wustajeńcy w SKI. (Serbske Nowiny, 1. požnjenc 1999) [6]
[1] Klawěr zwučować so jej wězo nochcyše a na zbožo namjetowaše jej mać dopołdnja kusk k Borborje hić, šulskej towaršce, kiž bydleše na tamnym kóncu wsy. (Jěwa-Marja Čornakec) [7]
[1] Testowaše wosobu Borboru Brandec, jako njeby Borbora Brandec była, ale cyle druha, pódlanska wosoba, testowaše Borboru Brandec z njewuchilnej sympatiju: Borbora lubuje Siggija, ale zli ludźo nochcedźa, zo wona jeho lubuje. (Marja Młynkowa) [5]
[1] Józef ma njewjestu, Swinjarskec Borboru. (Marja Kubašec) [8]
[1] lěpje z Borboru hač sam z wisacymi wokomikami w knajpje za róžkom. (Marja Młynkowa) [5]
[1] Jemu je tež powědał wo Borborje, zo holca studuje, slawistiku, móže hižo rusce. (Marja Młynkowa) [5]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] Borborine/~a/~y

Znate nošerki mjena:

[1] Borbora z Nikomedije (swjata Borbora)

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Barbora
[1] Němska wikipedija: Borbora, Barbara
[1] Pólska wikipedija: Barbara (imię)
[1] Słowjenska wikipedija: Barbara (osebno_ime)

Nóžki[wobdźěłać]

  1. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1999.
  2. 2,0 2,1 Serbske Nowiny, 1. oktobra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  3. Serbske Nowiny, 29. julija 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  4. Serbske Nowiny, 3. měrca 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Marja Młynkowa: Zhromadźene spisy. Zwjazk 1. Dny w dalinje, 1965. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  6. Serbske Nowiny, 1. septembra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  7. Jěwa-Marja Čornakec: Hołbik čornej nóžce ma. Budyšin: Domowina, 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  8. Marja Kubašec: Bosćij Serbin. Dźěl 1. Budyšin: Domowina, 1963. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de