studować

z Wikisłownika

studować

studować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. studuju studujemoj studujemy
2. studuješ studujetej (-taj) studujeće
3. studuje studujetej studuja (studuju)
aspekt ip
transgresiw studujo, studujcy, studowawši
prezensowy particip studowacy
preteritowy particip studowany
ł-forma studował, studowała, studowało,
dual: studowałoj, plural: studowali (studowałe)
werbalny substantiw studowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. studowach studowachmoj studowachmy
2. studowaše studowaštej studowašće
3. studowaše studowaštej studowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. studujmoj studujmy
2. studuj studujtej (-taj) studujće
3. studuj, njech studuje studujtej (-taj) njech studuja (studuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: stu-do-wać

Wurjekowanje

IPA: studou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne studowaše je 124x dokładźene, studowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Knjez zapósłanc Kokla poda stawizniski přehlad Němskeje a Awstriskeje wot jeju započatka hač do nětčišoho časa, a to z tajkej wustojnosću, zo drje z ćežka žadyn njestudowany by so jomu runjeć mohł. (Katolski Posoł 1915)
Towarstwo Pomocy za studowacych Serbow měješe srjedu po swjatkach w Serbskim Domje w Budyšinje swoju lětušu 35. (Katolski Posoł 1915)
Hačrunjež nětčiša surowa wójna wot wšitkich wulke wopory žada a hišće žadać budźe, dha tola tež na wažne winowatosće, kotrež za swoju lubu Łužicu a wosebje jeje studowacych mamy, zabyć njesměmy. (Katolski Posoł 1915)
Wosebje so naležnje přeješe, zo byštaj předsydstwo a wubjerk pomoc studowacym wudźělałoj, poskićenja požčonkow pak po móžnosći so zminyłoj, potom tež dale za tym šłoj, zo tajkich Serbow, kotřiž su prjedy wot Towarstwa pomoc dóstawali a nětko wunošne zastojnstwa docpěli, k tomu dobudźetaj, zo dóstatu pomoc Towarstwu wróća. (Katolski Posoł 1915)
Tuž mohł tola kóždy Serb k njomu přistupić; wšak kóždy pjenježk zasy našim serbskim studowacym k wužitku přińdźe. (Katolski Posoł 1915)
Štó njeje hižo takle swěta stawizny studował, abo tajku knihu w rukomaj poměł abo z najmjeńša wo tym słyšał? (Katolski Posoł 1915)
Knjez Jehne je najprjedy na tudomnym wučerskim seminaru na wučerstwo studował a studije z chwalbu dokonjawši někotre lěta jako wučer w Lipsku skutkował. (Katolski Posoł 1915)
Kaž knjez Soppa je gymnasium jako chowanc serbskoho seminara w Prazy studował; wobaj buštaj na theologiske studije do Wrótsławja pósłanaj a po dokonjanych studijach loni do alumnata w Paderbornje. (Katolski Posoł 1915)
Wosadni, kotřiž chcedźa bitwišća abo kwartěry swojich wojakow studować, ale trěbnych chartow k tomu nimaja, móža sebi požadane města na wulkich chartach pytać, kotrež na farje na schodźe wisaja. (Katolski Posoł 1915)
Wot 160 studowacych katolskich theologow na universiće wsu jeno hišće 14 zbytni, kotřiž we wójnskej słužbje njejsu. (Katolski Posoł 1915)
Zhubimy z nimi třoch najlěpšich towaršow serbskeje studowaceje młodosće, zahorjenych za wótčinu, serbski lud a narodnosć. (Katolski Posoł 1915)
Dale zhubi pak serbska studowaca młodosć bohužel tež hišće dwaj jeje najswěrnišej přećelaj: 13. (Katolski Posoł 1915)
Božemje a wutrobny dźak dawa wamaj tudy serbska studowaca młodosć za waju swěrne přećelstwo, dźěło a prócu. (Katolski Posoł 1915)
W mjenje serbskeje studowaceje młodosće Jurij Brusk. (Katolski Posoł 1915)
W Prazy studuja w tu chwilu: Bohosłowcy w III. (Katolski Posoł 1915)
W Paderbornje studuja: Beno Šołta z Radworja, Jurij Brusk z Hórkow, Franc Schwarzbach z Blumberka, Pawołze Šěrachowa, Friedr. (Katolski Posoł 1915)
We Wrótsławju studujetaj: Jurij Kö ze Sohlanda, Michał Kětan ze Słoneje Boršće. (Katolski Posoł 1915)
Čelakovsky mnohe materialije a d0kumenty studowałoj a wudałoj. (Zejler)
Što rěču ja a měnju, to studować so da, a k tomu tupu, lěnju swět móc a mysl ma. (Zejler)
Hdyž běchu zahorići młodźi Serbja, kotřiž pod wjednistwom Arnošta Muki jutry 1877 na schadźowance studowaceje młodźiny wobzamknychu, wudać Handrija Zejlerja zhromadźene spisy, snano jako zwonkowny wuznamny podawk pjate posmjertniny basnika widźeli, tak stachu so nětko bliske 100. (Zejler)
Jich namołwa na serbsku studowacu młodźinu a cyły serbski lud, podpěrać nadobne předewzaće, próstwa wo nuznje trěbne pjenježne dary. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]

study

]] [[:en:study

(en)]]