zwučować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwučować

zwučować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwučuju zwučujemoj zwučujemy
2. zwučuješ zwučujetej (-taj) zwučujeće
3. zwučuje zwučujetej zwučuja (zwučuju)
aspekt ip
transgresiw zwučujo, zwučujcy, zwučowawši
prezensowy particip zwučowacy
preteritowy particip zwučowany
ł-forma zwučował, zwučowała, zwučowało,
dual: zwučowałoj, plural: zwučowali (zwučowałe)
werbalny substantiw zwučowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zwučowach zwučowachmoj zwučowachmy
2. zwučowaše zwučowaštej zwučowašće
3. zwučowaše zwučowaštej zwučowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zwučujmoj zwučujmy
2. zwučuj zwučujtej (-taj) zwučujće
3. zwučuj, njech zwučuje zwučujtej (-taj) njech zwučuja (zwučuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zwu-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯uʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwučowaše je 23x dokładźene, zwučowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] nastudować; nazwučować; probować; trenować; ćěłozwučować; sportować

Přikłady:

[1] Tudomny chěžkar Jurij Hicka, kiž je po swojim zwučowanju w Kamjencu spočatk decembra na francózsko-belgiske bitwišćo so podał, bu 2. (Katolski Posoł 1915)
Stajne zwučowanjo zadźěwaše, zo by mocow zhubjał. (Katolski Posoł 1915)
Duchowna móc, kotraž čłowjeka nad sebje samoho k njebju pozběhuje, trjeba wobstajne zwučowanjo, wobnowjenjo a dohotowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Wšoho zemskoho zwjazka swobodna dawaše nadobnišej lubosći wodźić; wona spěchaše ke kóždomu čłowjeskomu horju pospochi so poswjećejo zwučowanjam křesćanskeje lubosće. (Katolski Posoł 1915)
Dołhi ćah - jenoho kromoho pólnošěroho njesechu na chribjeće - ćehnješe wokoło kupjele na swjatočne město, na čole wojerski połk, kiž w blizkosći swoje zwučowanja wotměwaše. (Katolski Posoł 1915)
Druhi duchowny bratr, 381ětny muž, kotrohož běchu tohorunja dla najnjezmyslnišich winowanjow do wójska tykli, byrnjež by cyle chorowaty był, móžeše na zwučowanišću jeno dwaj dnjaj wutrać. (Katolski Posoł 1915)
Šule maja nabožnu mysl hajić, młodźinu k přistojnosći a porjadnosći zwučować, posłušnosć, pilnosć, měrniwosć a čiste zmyslenjo spěchować a pócćiwu a sprócniwu powahu w dźěćoch wuwiwać. (Katolski Posoł 1915)
W automobilu jědźeše kejžor na citadellu, hdźež 1886 jako carowy hósć při wojerskich zwučowanjach bydlił. (Katolski Posoł 1915)
A molerske wóčko dyrbi zwučować hladać tež tam, hdźež so druhi začerwjeni, najpotajniši a najrjeńši kruch přirody smě zjawnje wobdźiwać. (Krawža)
Za to zwučuju w šuli mate a fyziku. (Krawža)
Ja přez to zaćěrich wostudu, zwučowach so přeco lěpje we serbskim prědowanju, a štož běše tež wažna za mnje, we wuprózdnjenych wosadach dostach za moju prócu tež pjenježne zarunanje, štož mi derje činješe, dokelž moja móšnička běše tak prózdna kaž turkowskeho sultanowa. (Dobrucky)
To lěto hnadow - bohatych, žohnowanjapołnych, tele zańdźene lěto za našu wosadu, přetož w běhu toho samoho wotměwachu so za wšěch wosadnych zhromadne duchowne zwučowanja - exercicije. (Katolski Posoł 1913)
W swjatkownym tydźenju wobdźěli so přez 600 žonow na podobnych zwučowanjach; a nětko w hodownym tydźenju sćěhowachu mužojo. (Katolski Posoł 1913)
Připołdnju zasta na tamnišim wojerskim zwučowarnišću powětrnik \xbbZ. (Katolski Posoł 1913)
Kral Friedrich August poda so zańdźenu njedźelu do Wilhelmshavena k zwučowanjam wójnskoho łódźnistwa. (Katolski Posoł 1913)
Program wopřija sokołske zwučowanja, towarske hry, zabawu a reje. (Katolski Posoł 1913)
Kejžor přeby wa w Kielu, hdźež budźa wšelake wójnske a łódźniske zwučowanja, kaž je to lěta dołho hižo wašnjo. (Katolski Posoł 1913)
Cyłe črjódy ludźi běchu bórzy na nohach; wšitko chwataše won, najwjacy hnydom na stare wojerske zwučowanske městno, kotrež na puću do Hrubjelčic překročiš. (Katolski Posoł 1913)
Wysoko najprjedy Budyšin woblěta a potom so na spomnjene prjedawše wojerske zwučowanišćo dele pušći. (Katolski Posoł 1913)
Kral wopyta w poslednim času wojerske zwučowanja sakskoho wójska. (Katolski Posoł 1913)
Wutoru rano jědźeše kral hižo 346 hodźin z Lipska do Plawna, zo by sebi tam wojerske zwučowanja 47. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]

practise, study, rehearse, train

]] [[:en:practise, study, rehearse, train

(en)]]