ćěłozwučować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ćěłozwučować

ćěłozwučować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. ćěłozwučuju ćěłozwučujemoj ćěłozwučujemy
2. ćěłozwučuješ ćěłozwučujetej (-taj) ćěłozwučujeće
3. ćěłozwučuje ćěłozwučujetej ćěłozwučuja (ćěłozwučuju)
aspekt ip
transgresiw ćěłozwučujo, ćěłozwučujcy, ćěłozwučowawši
prezensowy particip ćěłozwučowacy
preteritowy particip ćěłozwučowany
ł-forma ćěłozwučował, ćěłozwučowała, ćěłozwučowało,
dual: ćěłozwučowałoj, plural: ćěłozwučowali (ćěłozwučowałe)
werbalny substantiw ćěłozwučowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. ćěłozwučowach ćěłozwučowachmoj ćěłozwučowachmy
2. ćěłozwučowaše ćěłozwučowaštej ćěłozwučowašće
3. ćěłozwučowaše ćěłozwučowaštej ćěłozwučowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. ćěłozwučujmoj ćěłozwučujmy
2. ćěłozwučuj ćěłozwučujtej (-taj) ćěłozwučujće
3. ćěłozwučuj, njech ćěłozwučuje ćěłozwučujtej (-taj) njech ćěłozwučuja (ćěłozwučuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ćě-ło-zwu-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʧeʲu̯ɔzu̯uʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne ćěłozwučowaše je 0x dokładźene, ćěłozwučowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] turnować; sportować

Přikłady:

[1] Načolnik tych jutrownych wódnikow běše stary wupruwowany ,,Sokoł``, jako wobrotny a wušikny 71 ćěłozwučowar znaty a sławny po wšěch Serbach. (Njechorński)
Jan je štyri króć w žiwjenju lećał \x96 sobu ličena je tale jězba do Karthaga \x96, z toho dwójce přez pruwowanja na wysokej šuli za ćěłozwučowanje a sport a jónu z nasypa w skale. (Koch)
Naši bohojo Swantowit, Radegast a Prowe, kotrymž tež jako studenća stawiznow, ćěłozwučowanja a žurnalistiki swěrni wostachmy, běchu dokonjeli, zo zhromadnje w jednym a tym samym času na jednu a tu samu uniwersitu přińdźechmy, w jednym internaće bydlachmy a skónčnje tež do jedneje stwy zaćahnychmy. (Koch)
Janowe wopisanje łužiskospecifiskeho ćěłozwučowanja dwacetych a třicetych lět, kotrež wón jako heroiski antifašistiski a patriotiski bój skałarjow a małych burow wudawa, njejsu praktiske přepruwowanje wobstali, rjekny docent. (Koch)
Janowe předstajenje \x82\ woneho wot dźěłaćerjow a burow wunamakaneho ćěłozwučowanskeho narjada, na kotrymž běchu přećiwo fašistam zwučowali, wopokaza so jako bjeze wšeho wěrje podobne, dokelž posudk z Drježdźan na někotre fakty pokazał, kotrež so z Janowymi kryjachu. (Koch)
Křiže, kiž w swojej nahej runoprawosći na črjódku ćěłozwučowacych dźěći dopominachu, wabjachu k sebi. (Koch)
Porik přesta rejować, hdyž Jakub ze swojej desku na koleskach nimo njeho šuskny a na hornju kromu železneho płota skoči, kiž dwór wot ćěłozwučowarnje dźěleše. (Koch)
Tak na přikład zymske wuwučowanje w dalekubłanskej šuli (Fortbildungsschule), wuwučowanje w ručnych dźěłach a w lěću ćěłozwučowanje. (Rozhlad 1993)
Jako sobustaw "šulerskeho towarstwa ,,Włada wopytowach studentske ß ćěłozwučowanja ,,Sokoła pod nawodom Jana 'Meškanka a Měrćina Mjeltki na Hornčerskej, zhromadźizny "katolskeje Jednoty ze staršimaj w Kolpingowym domje na "Garbarskej a spěwanske a rejwanske wječorki ,,Nadźije na 'žurli Serbskeho domu. (Rozhlad 1992)
Mudra Wustajeńca wo serbskim póstownistwje Wokrjesny ludowědny muzej w sewjeročěskim měsće Českä Lipa zarjadowa hromadźe z ćěłozwučowanskej jednotu Sokoł w domje muzeja "wustajeńcy ,,Serbske póstownistwo a ,,Sewjeročěski Sokoł. (Rozhlad 1992)
Nazymu lěta 1919 zastupi Šleca jako zwučowacy sobustaw "do Čěskeje ćěłozwučowanskeje organizacije ,,Sokoł w Praze. (Rozhlad 1992)
Zaćišće, kotrež sej młodźi Serbja z Prahi a ze zlěta sobu domoj wzachu, běchu tak mócne a skutkowne a trajne, zo móžeše Šleca hižo nazymu samsneho lěta hromadźe z redaktorom Markom Smolerjom a redaktorom Janom Skalu załožić w Budyšinje prěnju serbsku sokołsku ćěłozwučowansku jednotu. (Rozhlad 1992)
K šulskemu twarjenju słušeše tež ćěłozwučowarnja a wulki dwór a małe zelenišćo k přechodźowanju na přestawkach. (Rozhlad 1992)
Mjez hłownym wučbnym twarjenjom (z bydlenjomaj za rektora a domownika) a ćěłozwučowarnju njebě najprjedy žaneje kryteje chódby kaž dźensa, tu su hakle po druhej swětowej wójnje přitwarili. (Rozhlad 1992)
Pjatk mějachu ćěłozwučowanje. (Młynkowa)
Ale z třećej wisaše hižo w powětře, z wupřestrěnymaj rukomaj, kaž by na kružkach w ćěłozwučowarni wisał. (A. Nawka)
Leńšec mać pak měnješe, zo je šata přeškoda za wječorne reje w šulskej ćěłozwučowarni. (Brězan)
Popołdnju změjemy 29 ćěłozwučowanje. (Brězan)
Wón spyta, štož nanej na stawje, nahladnosći a pjenjezach pobrachowaše, narunać z tym, zo bu najzmužićiši ćěłozwučowar rjadownje a najchrobliši nawjedowar při wšěch hólčich hłuposćach. (Brězan)
Při tym ma w ćěłozwučowanju hišće jedynku. (Brězan)
Rjadownja na dworje za ćěłozwučowarnju łakaše, hdy so Pejkwadrat zjewi. (Brězan)


Přełožki[wobdźěłać]

do gymnastics

]] [[:en:do gymnastics

(en)]]