sćěhować

z Wikisłownika

sćěhować

sćěhować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sćěhuju sćěhujemoj sćěhujemy
2. sćěhuješ sćěhujetej (-taj) sćěhujeće
3. sćěhuje sćěhujetej sćěhuja (sćěhuju)
aspekt ip
transgresiw sćěhujo, sćěhujcy, sćěhowawši
prezensowy particip sćěhowacy
preteritowy particip sćěhowany
ł-forma sćěhował, sćěhowała, sćěhowało,
dual: sćěhowałoj, plural: sćěhowali (sćěhowałe)
werbalny substantiw sćěhowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. sćěhowach sćěhowachmoj sćěhowachmy
2. sćěhowaše sćěhowaštej sćěhowašće
3. sćěhowaše sćěhowaštej sćěhowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. sćěhujmoj sćěhujmy
2. sćěhuj sćěhujtej (-taj) sćěhujće
3. sćěhuj, njech sćěhuje sćěhujtej (-taj) njech sćěhuja (sćěhuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sćě-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: sʧʲɪhou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sćěhowaše je 244x dokładźene, sćěhowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] měć so po; sebi k wutrobje wzać; sebi k wutrobje brać; wuńć; wuchadźeć; wurosć; wurostować; slědować; [[]]; 1; schlie"sen slědować; konkludować; sudźić; wotwodźić; wotwodźeć; wotwodźować; naslědować; hić du; chodźić; přińć; kročić; přizamknyć so; přizamkować so; rezultować; sćahnyć konkluziju

Přikłady:

[1] Milčanski kraj běše poddźěleny do sćěhowacych krajinow (łaćonscy "terra", němscy "Land"): 1. (Katolski Posoł 1915)
Rěčnikowu rozprawu sćěhowaše dlěžša rozmołwa, Na to poda předsyda měsačny přehlad, wosebje wo wójnje. (Katolski Posoł 1915)
Narody wšitkich časow a krajow hidźa tež najswjećiše, hdyž so z hrubej mocu a z nahrabnosću mjez nimi pokazuje a swětne mocy su cyrkwi přecy hubjenje słužiłe, hdyž, njech tež najswjećišich missionarow, hnydom wojacy sćěhowachu a wowcam wołmu třihać počachu. (Katolski Posoł 1915)
Jich dobry přikład su sćěhowali wšitke woršty ludu. (Katolski Posoł 1915)
Na to sćěhowaše mała loterija pod hodownym štomom. (Katolski Posoł 1915)
Wunoški poručenych woporow w našej farskej cyrkwi běchu sćěhowace: 1. (Katolski Posoł 1915)
Po hrěše hnada sćěhowała. (Katolski Posoł 1915)
Wčorawšim nadběham Francózow na hórki pola Crony, kiž ničo njewučinichu, sćěhowaše dźensa němski nadběh, při kotrymž buchu Francózojo docyła zbići a z hórkow k połnócnomu ranju wot Cussie a k połnocy wot Crony zahnaći. (Katolski Posoł 1915)
Za winu toho nadpadnoho podawka přińdźemy, hdyž mamy sćěhowace před wočomaj. (Katolski Posoł 1915)
We łódźi klečachu młodźi wojacy, starši mužojo krajneje wobory a matrosojo a sćěhowachu z wulkej pobožnosću swjatočnu Božu mšu. (Katolski Posoł 1915)
Potom sćěhowachu mužstwa. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž budźe snadź brevira dla zajimać, njech so tu z Vickoweje kroniki z tamnoho časa k lětu 1442 sćěhowace poda: Ist zu Budissin eine alte Gewohnheit gewesen, dass den Donnerstag vor Fastnacht die vornembste Weiber zusammengelauffen, sich zu denen bü in die Häuser gemachet, jhnen unschambare lieder zugesungen, brattwü fleisch, brod und andere Victualien gesamlet und es nach "dem Zemper gehen" geheissen. (Katolski Posoł 1915)
Potom sćěhowaše rozprawa wo zańdźenym lěće. (Katolski Posoł 1915)
Chcemy pak předewšitkim dźensa sćěhowacy woćišćeć: Pjatk 15. (Katolski Posoł 1915)
Po čłowječim rozomje sudźo mohł čłowjek rjec: Wěčna škoda, zo je tele horjace swětło, kotrež z teju wutrobow we wěrnym sćěhowanju Knjeza wutworjeneju sapaše, awstriskim krajam přez złóstnisku ruku přezahe, přezahe so wuhasnyło. (Katolski Posoł 1915)
Tale prěnja kwětka wěšćeše mi krasne nalěćo - prěnju kłósku, wažach sebi kaž bohate žně; - po tymle rjanym dnju budźe hišće rjeńši přichod sćěhować. (Katolski Posoł 1915)
Mój bratřik běhaše po zelenej trawje; ja běch tam při nim a sćěhowach wšitke joho hibanja. (Katolski Posoł 1915)
K tomu dodam sćěhowacu modlitwu, derje móže k tomu stužić. (Katolski Posoł 1915)
Tak stojachu knjeza biskopa wočakujo, kotryž z cyrkwje wustupiwši litaniju wo wšěch swjatych zanjese, kotruž pobožny ćah a wjele sćěhowacych ludźi po puću wot Khrósćic hač do Nuknicy spěwaše. (Katolski Posoł 1915)
Za tónle dar bu towarstwu sćěhowacy dźakny list připósłany: "Za regimentej připósłane dary lubosće prošu was, chcyli mój najpokorniši dźak přijeć. (Katolski Posoł 1915)
Po programje sćěhowachu nětko wólby. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

persecute, pursue

]] [[:en:persecute, pursue

(en)]]