Bjedrich

z Wikisłownika

Bjedrich

Bjedrich (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, swójbne mjeno, m[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Bjedrich Bjedrichaj Bjedrichojo
genitiw Bjedricha Bjedrichow Bjedrichow
datiw Bjedrichej Bjedrichomaj Bjedricham
akuzatiw Bjedricha Bjedrichow Bjedrichow
instrumental z(e) Bjedrichom z(e) Bjedrichomaj z(e) Bjedrichami
lokatiw po Bjedrichu po Bjedrichomaj po Bjedrichach
wokatiw Bjedricho Bjedrichaj Bjedrichojo

Ortografija

Dźělenje słowow:

Bjed·rich, genitiw Bjed·ri·cha

Wurjekowanje

MFA: [bʲɛdʀʲixʲ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] serbske mužace předmjeno
[2] serbske swójbne mjeno

Dalše wujasnjenja:

[2] genitiw dual a plural: hdyž dźe wo čłonow jedneje swójby, je genitiwna forma Bjedrichec

Skrótšenki:

[1,2] B.

Pochad:

[1] wot němskeho muskeho mjena Friedrich, dwuzdónkateho starowysokoněmskeho mjena, zestajaneho z germanskej mjenowej elementaj fried / fred (= měr) a rîch / rîk (= knježićel, kral), wot pragermanskeho *friþuz [→en] a *rīks [→en]
[2] wot [1]

Warijanty:

[1] Frido, Fryca

Žónske formy:

[1] Bjedruška, Bjedriška
[2] Bjedrichowa, Bjedrichec

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno
[2] swójbne mjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] Rjad předsydow zahaji 1847 Bjedrich Adolf Klin, předsyda Maćicy hač do 1855, po nim nastupi rěčnik Arnošt Rychtar na nimale 16 lět zastojnstwo, dźesatk lět předsydować/předsydowaše Jan Arnošt Smoler a po nim dwanaće lět Michał Hórnik. (Rozhlad, 1991) [1]
[1] Běchu pak tež druzy, kotřiž wužiwajo swoje dobyćerstwo wobydlerstwo daloko a šěroko krjudowachu, wurubjowachu, zabiwachu, zo bychu sej na swoju ruku přetrate wójnske strapacy zapłaćili, kotrež jim Bjedrich po jich zdaću přeskupje płaćeše. (Marja Kubašec)
[1] Do předsydstwa słušachu dale inženjer Bjedrich Wićaz jako zapisowar, hosćencar Hendrich Dietrich jako pokładnik a ja jako knihownik. (Bjarnat Krawc, Achim Brankačk) [2]
[1] Wjednistwo wójska jim jako Łužičanam hranicu dowěri, dokelž ju derje znaja a wědźa, hdźe so njewitane wosoby posoljo abo čušlaćy Bjedricha abo tež jeho tajni přiwisowarjo w Šleskej najlóšo přez mjezy kradnu. (Marja Kubašec)
[1] Wšo to Bosćij w krótkich wokomikach před sobu widźeše, hdyž mać a Ambrož a Michał Hesa na jeho rozsud čakachu, a to wšo dohromady dočini, zo wahać přesta a Ambrožej sobujězbu přilubi. »Pojědu z tobu, Ambrožo«, rjekny rozsudnje, »doma ničo njeskomdźu, a čehodla měł so Bjedrichej do wójska runjewon podtykować?« (Marja Kubašec)
[1] Zahorjeny wobroći so k swojemu synej Bjedrichej, kiž pódla stoješe, što by wón k tomu měnił. (Mikławš Bjedrich-Radlubin) [3]
[1] W internej diskusiji tutoho zarysa w Serbskim Instituće z.l. so wujewi, zo posudźejomoj ja a Pětr Kunze wosobinu prěnjeho předsydy MS, dr. Bjedricha Adolfa Klina wšelako. (Rozhlad, 1997) [4]
[1] Tola hižo lěta 1776 so znowa zhraba wosebje přez Bjedricha Mičku. (Jakub Bart-Ćišinski) [5]
[1] Ale Goethe je so tež zeznał z woprawdźitym Łužiskim Serbom, ze sobustawom Serbskeho prědarskeho towarstwa w Lipsku Bjedrichom Awgustom Koethu kiž běše so 1771 w Lubinje w Delnjej Łužicy narodźił. (Serbske Nowiny, 20. požnjenca 1999) [6]
[1] Nastawk wo Janje Bjedrichu Frycu (Rz 9/97, str. 340–341) je napisał Manfred Starosta. (Rozhlad, 1997) [4]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] Bjedruška, Bjedrichecy
[1,2] Bjedrichowe/-a/-y

Znaći nošerjo mjena:

[1] Bjedrich Awgust Bergan, Bjedrich Adolf Klin, Bjedrich Wylem Mička, Bjedrich Awgust Wićaz, Kryšan Bjedrich Faber, Pětr Bjedrich Halka, Jan Bjedrich Langa, Bohačesć Bjedrich Ponich, Arnošt Bjedrich Šołta
[2] Michał Bjedrich, Mikławš Bjedrich-Radlubin

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Bedřich
[1] Němska wikipedija: Friedrich
[1] Pólska wikipedija: Fryderyk (imię)
[1] Słowjenska wikipedija: Friderik

Nóžki[wobdźěłać]

  1. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1991.
  2. Bjarnat Krawc, Achim Brankačk: Žiwjenje je dźěło - wotpočink je mrěće : stawizna Bjarnata Krawca ; z jeho žiwjenjopisa, listow, rozprawow a swědstwow rowjenkow. Zestajena a wudospołnjena wot Achima Brankačka. Budyśin: Domowina, 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  3. Mikławš Bjedrich-Radlubin: I. Plista. Žortna bjesada. II. Ducy z kowarnje. Humoristiski wobraz. Serbska knihownja čo. 4. Budyšin: L. A. Donnerhakec, 1914. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  4. 4,0 4,1 Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1997. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  5. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 8. 1880. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  6. Serbske Nowiny, 20. awgusta 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de