Bjarnat

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bjarnat

Commons

Bjarnat (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, m[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Bjarnat Bjarnataj Bjarnatojo
genitiw Bjarnata Bjarnatow Bjarnatow
datiw Bjarnatej Bjarnatomaj Bjarnatam
akuzatiw Bjarnata Bjarnatow Bjarnatow
instrumental z(e) Bjarnatom z(e) Bjarnatomaj z(e) Bjarnatami
lokatiw po Bjarnaće, Bjarnatu po Bjarnatomaj po Bjarnatach
wokatiw Bjarnato Bjarnataj Bjarnatojo

Ortografija

Dźělenje słowow:

Bjar·nat, genitiw Bjar·na·ta, lokatiw Bjar·na·će

Wurjekowanje

MFA: ['bʲaʀnat], lokatiw ['bʲaʀnačɛ]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] serbske mužace předmjeno

Skrótšenki:

[1] B.

Pochad:

[1] wot němskeho muskeho mjena Bernhard, dwuzdónkateho starowysokoněmskeho mjena, zestajane z *bero [→en] (= mjedwjedź) a *harti (= sylny, kruty, chrobły)

Warijanty:

[1]

Žónske formy:

[1] Bernadet

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] Jeho žona Hana měła tu tež łahodnje popomhać, snano tež Bjarnat a Józef, kiž by potom młody por tež zwěrował. (Anton Nawka))
[1] Wuběrni znajerjo serbšćiny kaž prof. Mikławš Krječmar, Pawoł Wowčerk, Filip Jakubaš, Bjarnat Rachela posrědkowachu nam wobšěrne znajomosće w maćernej rěči, kiž wšak do toho jenož mjenje bóle za domjacu potrjebu nawuknychmy. (Rozhlad, 1996) [1]
[1] Po tym zo Jurij Grós jako čłon PDS a nominowany kandidat za Ludowu komoru NDR pod sylnym zjawnym ćišćom swoju kandidaturu za predsydu Domowiny cofnył, tutu Bjarnat Cyž nastupił. (Rozhlad, 2000) [2]
[1] Wo serbskim žiwjenju a jeho stawiznach w Dešnje přeswědčištaj so sobu statny sekretar w braniborskim ministerstwje wědomosće dr. Friedrich Buttler a župan župy Delnja Łužica Bjarnat Rjentš. (Serbske Nowiny, 1. požnjenca 1999) [3]
[1] Křesćan Ričel, kiž je tute zastojnstwo z wulkim angažementom wjele lět wukonjał, je ze strowotnych přičin był nuzowany, stafetowy kij dać dale a to do rukow Bjarnata Deleńka. 50lětny Njebjelčan je we wsy wšěm |najlěpje znaty z mnohich polow. (Serbske Nowiny, 1. winowca 1999) [4]
[1] Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je jako delegatow do Timisoary pósłało jednaćela Bjarnata Cyža, referenta za kulturu Marka Kowarja, zastupjerku Zwjazka serbskich wuměłcow, Boženu Pawlikec, a dotalneho wiceprezidenta dr. Ludwiga Elu. (Rozhlad, 1996) [1]
[1] Chwilu, pjenjezy a lóšt potajkim mějach, tuž pušćich so k swojemu Bjarnatej do Rakec. (Jakub Bart-Ćišinski) [5]
[1] Myslu na Was wšěch, na Tebje, na Stanija, Antona, Ambroža, Achima, Błažija, Tomaša (wšo Nawkojo), Michała (Rjedu), Bjarnata, Franca (Cyža ze Stróžišća), haj wšitkich! (Marja Kubašec) [6]
[1] Hosćej z Hannoverskeho Wendlanda rozmołwještaj so dale z hłownym jednaćelom Domowiny Bjarnatom Cyžom a jeho naměstnikom Haraldom Koncakom wo zhromadnym dźěle ze Zwjazkom Łužiskich Serbow. (Serbske Nowiny, 15. pražnika 1999) [7]
[1] Na tutym niwowje dyrbjała so nětko Njebjelčanska kopańca wjesć dale, skoči wón w myslach do přitomnosće a widźi w Bjarnaće Deleńku muž, kotryž móhł to jako naslědnik zdokonjeć. (Serbske Nowiny, 6. pražnika 1999) [8]
[1] Zašły tydźeń sym kóždy wječor čitała rjanu knihu wo Bjarnatu Krawcu jenož pjatk nic, to sym była w serbskim dźiwadle, Jana so poł zamołwjejo wujasni. (Serbske Nowiny, 1. požnjenca 1999) [3]

Rěčne wobroty:

[1] dźiki Bjarnat

Wotwodźene wopřijeća:

[1]

Znaći nošerjo mjena:

[1] Bjarnat Cyž, Bjarnat Krawc, Bjarnat Wawrik, Měrćin Bjarnat Just z Friedenfelsa

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Čěska wikipedija: Bernard
[1] Němska wikipedija: Bernhard (Vorname)
[1] Pólska wikipedija: Bernard (imię)
[1] Słowjenska wikipedija: Bernard

Nóžki[wobdźěłać]

  1. 1,0 1,1 Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1996. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  2. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 2000.
  3. 3,0 3,1 Serbske Nowiny, 1. septembra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  4. Serbske Nowiny, 1. oktobra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  5. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 6. 1875. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  6. Marja Kubašec: Alojs Andricki. 3., přehladany nakład. Budyšin: Domowina, 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  7. Serbske Nowiny, 15. julija 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  8. Serbske Nowiny, 6. julija 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de