Wałtar

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wałtar

Wałtar (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

substantiw, předmjeno, m[wobdźěłać]

kazus singular dual plural
nominatiw Wałtar Wałtarjej Wałtarjo
genitiw Wałtarja Wałtarjow Wałtarjow
datiw Wałtarjej Wałtarjomaj Wałtarjam
akuzatiw Wałtarja Wałtarjow Wałtarjow
instrumental z(e) Wałtarjom z(e) Wałtarjomaj z(e) Wałtarjemi
lokatiw po Wałtarju po Wałtarjomaj po Wałtarjach
wokatiw Wałtarjo Wałtarjej Wałtarjo


Ortografija

Dźělenje słowow:

Wał·tar, genitiw Wał·ta·rja

Wurjekowanje

MFA: ['u̯au̯taʀ], genitiw ['u̯au̯taʀʲa]
Słuchowe přikłady:

Semantika

Woznamy:

[1] serbske mužace předmjeno

Dalše wujasnjenja:

[1]

Skrótšenki:

[1] W.

Pochad:

[1] wot němskeho muskeho mjena Walther/Walter, dwuzdónkateho starowysokoněmskeho mjena, zestajane z *waltan (= knježić) a *hari (= wójsko)

Warijanty:

[1]

Žónske formy:

[1]

Hyperonymy:

[1] předmjeno, mjeno

Hyponymy:

[1]

Kolokacije:

[1]

Přikłady:

[1] Do tuteje drje najmjeńšeje brigady zjednoćichu so Herman Heduš, 28lětny zamkar, Rudolf Lodni, 19lětny sedłar a nawoda brigady, Jurij Polk, 20lětny ratar, a Wałtar Strauch, 17lětny ćěsla. (Serbske Nowiny, 1. winowca 1999) [1]
[1] Tón Pětr, burski syn, je bjezmała z radosću płakał, a tón Wałtar a jeho črjódka su cyły kónc puća hišće z nimaj běželi. (Marja Kubašec) [2]
[1] Hdyž Hrubjelčan a Ambrož nazajtra runu dróhu ze Žarowskeho na Mužakow a Běłu Wodu do Budyšina jědźeštaj, njewuzda so jimaj, zo Bosćij, Hrjehor a Pětr a tón Wałtar ze swojimi měšćanskimi towaršemi bórze za nimi k Budyšinej póńdu. (Marja Kubašec) [2]
[1] Za mnje jenički by był Wałtar, ale toho Swjaty duch tak wobknježi, zo čłowjek, kiž je wučer, žadyn wobchad za njeho njeje. (Bjarnat Krawc, Achim Brankačk) [3]
[1] Po bitwje pola Lutynki je z Pětrom Kralom klečał před ćěłom młodeho zahorjeneho Wałtarja Proska. (Marja Kubašec) [2]
[1] Po prózdnych sólnych wikach pak kročeše črjódka Budyskeje muskeje młodźiny, hordźi, sebjewědomi młodźenćojo w połnym wobrónjenju, po wojerskim nawodźeni wot Wałtarja Próska. (Marja Kubašec) [2]
[1] Wałtarja Próskowej towaršej wostaštaj při Bosćiju. (Marja Kubašec) [2]
[1] Bosćij a Hrjehor so Wałtarjej tróšku směještaj. (Marja Kubašec) [2]
[1] Při kóždym rozdźělenju pućow Bosćij a Hrjehor, Pětr a tež młodźi Budyšenjo z Wałtarjom Próskom napjeće čakachu, hdźe jich komanda podwyškow zawjedu. (Marja Kubašec) [2]
[1] Po jěrym wčerawšim spominanju na Pětra Krala, tež na młodeho Wałtarja Próska a jeho towaršow, běchu so jemu tute słowa jeho pomoćneho zaso přidali a tónkróć jeho njepušćichu. (Marja Kubašec) [2]
[1] Kak da by było z Wałtarjom? (Jakub Bart-Ćišinski) [4]
[1] Wo Pětru Kralu by mi ćeta kucharka na tachantstwje powědała, a wo Wałtarju Prósku a jeho zwažliwych Budyskich towaršach byćhu wšitcy rěčeli. (Marja Kubašec) [2]
[1] Zbožowna narodna skupina, kotraž měješe, ma a změje tajkich Wałtarjow, sebjedisciplinowanych, njesebičnych, pilnych, skromnych a swěrnych. (Rozhlad, 1996) [5]

Rěčne wobroty:

[1]

Wotwodźene wopřijeća:

[1] Wałtarjowe/-a/-y

Znaći nošerjo mjena:

[1]

Přełožki[wobdźěłać]

Zapadosłowjanske předmjena[wobdźěłać]
Wšitke[wobdźěłać]

Referency a dalše informacije

[1] Němska wikipedija: Walter (Vorname)
[1] Pólska wikipedija: Walter
[1] Słowjenska wikipedija: Valter

Noty[wobdźěłać]

  1. Serbske Nowiny, 1. oktobra 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Marja Kubašec: Bosćij Serbin. Dźěl 3. Budyšin: Domowina, 1965. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  3. Bjarnat Krawc, Achim Brankačk: Žiwjenje je dźěło - wotpočink je mrěće : stawizna Bjarnata Krawca ; z jeho žiwjenjopisa, listow, rozprawow a swědstwow rowjenkow. Zestajena a wudospołnjena wot Achima Brankačka. Budyśin: Domowina, 1999. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  4. Jakub Bart-Ćišinski: Zhromadźene spisy. Zwjazk 14. 1895. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
  5. Rozhlad, Serbski kulturny časopis, 1996. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de