hěblować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hěblować

hěblować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hěbluju hěblujemoj hěblujemy
2. hěbluješ hěblujetej (-taj) hěblujeće
3. hěbluje hěblujetej hěbluja (hěbluju)
aspekt ip
transgresiw hěblujo, hěblujcy, hěblowawši
prezensowy particip hěblowacy
preteritowy particip hěblowany
ł-forma hěblował, hěblowała, hěblowało,
dual: hěblowałoj, plural: hěblowali (hěblowałe)
werbalny substantiw hěblowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hěblowach hěblowachmoj hěblowachmy
2. hěblowaše hěblowaštej hěblowašće
3. hěblowaše hěblowaštej hěblowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hěblujmoj hěblujmy
2. hěbluj hěblujtej (-taj) hěblujće
3. hěbluj, njech hěbluje hěblujtej (-taj) njech hěbluja (hěbluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: hě-blo-wać

Wurjekowanje

IPA: hʲɪblou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hěblowaše je 0x dokładźene, hěblowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] truhać; tružić

Přikłady:

[1] Blasius njeschowa při sebi měnjenje, zo je Trixy přeškoda za tajke njehěblowane hnězdo. (Brězan)
Wón dale pilny-njepilny, zdwórliwy, hruby-hładki, njehěblowany -- kaž so jemu to runje prawje zdaše. (Brězan)
Je radšo z wulkej wušiknosću deski hěblował a zlěpił a je njedźakownr wobdźěłanje serbskich hejow druhim přewostajił. (Rozhlad 1993)
Před chěžku leži wulki, njehěblowany kamjeń, snadź něhdźe wróćowostaty wot dróhowych twarcow, a jako škit za chěžku a jako měznik k parkowanišću je někajki zbytk płota tam, ale je tak wot wjedra a wětra a staroby sobuwzaty, zo so stajnje powali, hdyž so něchtó wo njón zeprěje, měnjo, zo móže tu wotpočnyć. (Młynkowa)
Joho rěč při tym tak njehěblowana, zo druhe strony nochcedźa omu přichodnje wjacy připosłuchać a zo budźa z nim jenož hišće officielnje wobchadźować. (Katolski Posoł 1914)
Ow, na tu njehěblowanu sprawnosć. (Zejler)
Jedne kaž druhe bych wobžarował, přetož runje tutych hěblowanskich přino-škow dla sym kóždy měsac Rozhlad njesćerpnje wočakował. (Rozhlad 1990)
Tak bywa Jězus třiceći lět dołho zaryty do procha ćěslskoho dźěła, třiceći lět wot ranja hač do wječora chileny na deski, kiž hěbluje a rěza, nad drjowjanym płuhom, kiž hotowi! (Katolski Posoł 1912)
Juschka dobywa so, hdyž kórki hěblujesch, je naselisch a po chwili wucźischcźisch. (Serbski hospodar 1887)


Přełožki[wobdźěłać]