palcować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

palcować

palcować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. palcuju palcujemoj palcujemy
2. palcuješ palcujetej (-taj) palcujeće
3. palcuje palcujetej palcuja (palcuju)
aspekt ip
transgresiw palcujo, palcujcy, palcowawši
prezensowy particip palcowacy
preteritowy particip palcowany
ł-forma palcował, palcowała, palcowało,
dual: palcowałoj, plural: palcowali (palcowałe)
werbalny substantiw palcowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. palcowach palcowachmoj palcowachmy
2. palcowaše palcowaštej palcowašće
3. palcowaše palcowaštej palcowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. palcujmoj palcujmy
2. palcuj palcujtej (-taj) palcujće
3. palcuj, njech palcuje palcujtej (-taj) njech palcuja (palcuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pal-co-wać

Wurjekowanje

IPA: palʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne palcowaše je 1x dokładźene, palcowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] lećeć; hanjeć; skoku běžeć poběhnu poběhń; běhać; lětać; hnać; ćěrić; honić so; smalić; smudźić; šurować; šuskać; noze pod pažu wzać

Přikłady:

[1] Wona popřa jim słónco a wotewrě durčka, prosata wujědźechu, stróžichu so před wustróžanym honačom, palcowachu kaž dźiwja hońtwa wróćo do škita swojeje maćerje, honač wołaše ze strachom triumf, prosata přińdźechu zaso na dwór, pěknje kaž pěstowarnja, a wohladachu so do honača. (Brězan)
Nohi pod pažu smalachmy z pawiljona, šwiknychmy so po winowym spalěru na murju, skočichmy na deski, palcowachmy přez Koklic zahrodu, sprintowachmy přez jich dwór a wostachmy hakle stejo, hdyž nam jazyki ze šije wisachu. (Brězan)
Njemóžach jej ničo rozumić, widźach jenož jeje kosćaty porst hrožo na mnje wusměrjeny, zo palcowach wotsal. (Młynkowa)
Hólc palcowaše ze šulskeje stwy, knjez šulski rada přiwobroći so knjezam wučerjam. (Młynkowa)
A ličuli šěsć kilometrow na hodźinu -- z blakami smy šće skokšo palcowali! (A. Nawka)


Přełožki[wobdźěłać]