harmonizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

harmonizować

harmonizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. harmonizuju harmonizujemoj harmonizujemy
2. harmonizuješ harmonizujetej (-taj) harmonizujeće
3. harmonizuje harmonizujetej harmonizuja (harmonizuju)
aspekt ip
transgresiw harmonizujo, harmonizujcy, harmonizowawši
prezensowy particip harmonizowacy
preteritowy particip harmonizowany
ł-forma harmonizował, harmonizowała, harmonizowało,
dual: harmonizowałoj, plural: harmonizowali (harmonizowałe)
werbalny substantiw harmonizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. harmonizowach harmonizowachmoj harmonizowachmy
2. harmonizowaše harmonizowaštej harmonizowašće
3. harmonizowaše harmonizowaštej harmonizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. harmonizujmoj harmonizujmy
2. harmonizuj harmonizujtej (-taj) harmonizujće
3. harmonizuj, njech harmonizuje harmonizujtej (-taj) njech harmonizuja (harmonizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: har-mo-ni-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: haʀmɔnizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne harmonizowaše je 0x dokładźene, harmonizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Njejsu p\ jednorje harmonizowane, a na pianje harmonije druhdy d\ klin\ (Brankačk)
Nowe twary su cyle cuze, njeharmonizuja z wokolinu, ze serbskej holu, ze serbskej powahu. (Katolski Posoł 1912)
Jeju wjerše su sugestiwne poselstwa a měnja, zo je móžno, ból swěta a horjo žiwjenja ze swětłymi a radostnymi stronami eksistency wujednać a harmonizować. (Rozhlad 1998)
Młodoserbja rozumjachu serbsku kulturu jako kulturu cyłeho serbskeho luda a spytachu, z jeje pomocu harmonizować socialne rozdźěle mjez wobsedźerjom a čeledźu, wurunać historisce nastate diferency w zdźěłowanskim niwowje a w procesu jeje přiswojenja wróćo stajeć wšelakosć wěrywuznaća. (Ćišinski)
To wjedže druhdy k harmonizowanju abo idealizowanju serbskeho čłowjeka, serbskeje kultury wšědneho dnja, štož budźeja sej naši čitarjo wažić wědźeć. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]