solidarizować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

solidarizować so

solidarizować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. solidarizuju solidarizujemoj solidarizujemy
2. solidarizuješ solidarizujetej (-taj) solidarizujeće
3. solidarizuje solidarizujetej solidarizuja (solidarizuju)
aspekt ip
transgresiw solidarizujo, solidarizujcy, solidarizowawši
prezensowy particip solidarizowacy
preteritowy particip solidarizowany
ł-forma solidarizował, solidarizowała, solidarizowało,
dual: solidarizowałoj, plural: solidarizowali (solidarizowałe)
werbalny substantiw solidarizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. solidarizowach solidarizowachmoj solidarizowachmy
2. solidarizowaše solidarizowaštej solidarizowašće
3. solidarizowaše solidarizowaštej solidarizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. solidarizujmoj solidarizujmy
2. solidarizuj solidarizujtej (-taj) solidarizujće
3. solidarizuj, njech solidarizuje solidarizujtej (-taj) njech solidarizuja (solidarizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: so-li-da-ri-zo-wać so

Wurjekowanje

IPA: sɔlidaʀizou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne solidarizowaše je 1x dokładźene, solidarizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Na sobotnišim zarjadowanju Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow so 19 chórow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy wobdźěliło, kotrež zwuraznichu z wobdźělenjom zdobom swoje solidarizowanje z bojom Rogowa přećiwo wotbagrowanju. (Rozhlad 1993)
Tónle čas je jeho formował, tak zo so cyłe žiwjenje přeco z tymi solidarizowaše, kiž na ćěmnej stronje steja. (Rozhlad 1999)
Do wažnych pozitiwnych rezultatow móžemy ličić, zo su so tež němscy Sinti a Roma jako narodna mjeńšina připóznali, kiž běchu w ZRN lětdźesatki ignorowani a stigmatizowani; zo su so wšě organizacije z našimi prócowanjemi za Rogow solidarizowali a tež naše wojowanja w zwisku z financowanjom Załožby za serbski lud podpěrowali. (Rozhlad 1999)
Z protestnej namołwu ZSW přećiwo wotbagrowanju Rogowa solidarizowaštaj so spočatk februara předsyda Zwjazka němskich spisowaćelow Erich Loest kaž tež předsydka sakskich literatow Zwjazka němskich spisowaćelow Regine Mö (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]