wojować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wojować

wojować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wojuju wojujemoj wojujemy
2. wojuješ wojujetej (-taj) wojujeće
3. wojuje wojujetej wojuja (wojuju)
aspekt ip
transgresiw wojujo, wojujcy, wojowawši
prezensowy particip wojowacy
preteritowy particip wojowany
ł-forma wojował, wojowała, wojowało,
dual: wojowałoj, plural: wojowali (wojowałe)
werbalny substantiw wojowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wojowach wojowachmoj wojowachmy
2. wojowaše wojowaštej wojowašće
3. wojowaše wojowaštej wojowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wojujmoj wojujmy
2. wojuj wojujtej (-taj) wojujće
3. wojuj, njech wojuje wojujtej (-taj) njech wojuja (wojuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-jo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔi̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wojowaše je 189x dokładźene, wojowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobarać so; wubědźować so; zakitować; zasadźić so; zasadźeć so; zasadźować so

Přikłady:

[1] Cźile joho słužobnicy pocžachu dale powědacź kak je wón we wójnje cźežcy ranjeny był, kak pozdźischo zas derje doscź wuhojeny wójsko njeje chcył wopuschcźicź, ale sobu wojowacź, doniž měr a pokoj wudobyty njebudźe. (Schmid)
Ani wo přetorhnjenju wojowanja na wulkotnym dnju wopomnjeća "Naroda našoho Zbóžnika" abo Hody nochcychu naši njepřećeljo ničo wědźeć, byrnjež tež naš swjaty wótc Benedikt XV. (Katolski Posoł 1915)
Wuspěch wojowanjow pola Festuberta z Indami a Jendźelčanami hodźi so hakle dźensa přewidźeć. (Katolski Posoł 1915)
W mjeńšich wojowanjach wokoło Lihone k połdnju wot Amiens a Trasyle Val k połnócnomu ranju wot Compiegne popadnychmy na 200 jatych. (Katolski Posoł 1915)
Na rańšich bitwišćach njejsu tež do hód a přez hody ćežke wojowanja přestałe. (Katolski Posoł 1915)
W tutych wojowanjach popadnychmy 1000 jatych. (Katolski Posoł 1915)
W Haliču traja naše wojowanja w znatej fronće dale. (Katolski Posoł 1915)
Přihotuja so bjez stracha k nowym wojowanjam. (Katolski Posoł 1915)
Wjetšich wojowanjow njejsu tam měli. (Katolski Posoł 1915)
Přećiwo Serbam je wojowanjo ćim ćežše, dokelž dyrbi Awstriska přećiwo Rusam telko wojakow słać, kaž je někak móžno. (Katolski Posoł 1915)
Nastawace młhowe wjedro zadźěwaše druhim wojowanjam. (Katolski Posoł 1915)
W Kamerunu zhubichu Jendźelčenjo we wojowanjach přećiwo Němskim 3 officirow a 44 muži, Němscy l officira a 20 muži. (Katolski Posoł 1915)
Njech wojowarjo za zemski wótcny kraj městno w njebjeskej wótčinje namakaja. (Katolski Posoł 1915)
Nimo 310 hriwnow wučinjaceje zběrki za čerwjeny křiž a našich wojowarjow je hišće towarstwo knježnow 30 hriwnow přizwoliło, nalutowarnja a wojerske towarstwo stej sobustawam k hodam dary słałoj. (Katolski Posoł 1915)
Za to pak lubješe wón z połnej hubu přichodne dospołne dobyćo a hač k tomu wojowanjo bjeze wšeje hnady, Francózska hakle chce brónje złožić, hdyž budźa rubjene provincy na přecy z francózskej wótčinu zasy zjednoćene. (Katolski Posoł 1915)
W Nim a wosta zwjazk zwjazany mjez nami a našimi we wójnje, mjez wojowacymi wójskami wonka a wójskami modlerjow doma, njepřewinita dobyćerska jednota wšitkich w Khrystusu Jězusu, našim Knjezu. (Katolski Posoł 1915)
Jasne dobyća smy wojowali, wulke wuspěchi dobyli! (Katolski Posoł 1915)
Jich wobsadki su dopokazałe, zo njemóža jenož dobyćerscy wojować, ale tež wot přemocy zatłóčene, rjekowscy wumrěć. (Katolski Posoł 1915)
Dźěl turkowskoho wójska, hač do Sarikamiša postupuje, doby po horcym wojowanju dospołnje. (Katolski Posoł 1915)
Hórki buchu w nocy wot našich wojakow zasy dobyte, wo wjes Steinbach so hišće dale wojowaše. (Katolski Posoł 1915)
Při tej ličbje njeje hišće dźěl w Rusko-Pólskej při poslednich wojowanjach popadnjenych abo tych, kiž su hišće na puću. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]