sprecizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sprecizować

sprecizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sprecizuju sprecizujemoj sprecizujemy
2. sprecizuješ sprecizujetej (-taj) sprecizujeće
3. sprecizuje sprecizujetej (-taj) sprecizuja (sprecizuju)


aspekt p
transgresiw sprecizujo, sprecizujcy, sprecizowawši
prezensowy particip sprecizowacy
preteritowy particip sprecizowany
ł-forma sprecizował, sprecizowała, sprecizowało,
dual: sprecizowałoj, plural: sprecizowali (sprecizowałe)
werbalny substantiw sprecizowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. sprecizowach sprecizowachmoj sprecizowachmy
2. sprecizowa sprecizowaštej sprecizowašće
3. sprecizowa sprecizowaštej sprecizowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- sprecizujmoj sprecizujmy
2. sprecizuj sprecizujtej (-taj) sprecizujće
3. sprecizuj, njech sprecizuje sprecizujtej (-taj) njech sprecizuja (sprecizuju)Ortografija

Dźělenje słowow: spre-ci-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: spʀeʦizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sprecizowaše je 0x dokładźene, sprecizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ludowědnik Erich Schneider pak twjerdźi, zo da so dotal lědma sprecizować, w kotrym wokomiku stawiznow je zapřijeće ß kral" nastało5). (Rozhlad 2000)
Tutu informaciju sprecizowa mi pozdźišo Póznanski kolega dr. (Rozhlad 1992)
Zjednoćenstwo jako sobutwórc a reprezentant kašubskeho hibanja dyrbi měć wuraznje sprecizowany program politiskeho skutkowanja. (Rozhlad 1992)
Za serbowědne slědźenje widźu ćežišćo we tym, zo maja so rozšěrić empiriske přepytowanja, zo bychu so dźensa přednjesene 216 ličby a trendy přepruwować a sprecizować móhli (je mi jasne, zo skićeja moje daty dosć móžnosćow za konstruktiwnu a tworićelsku kritiku) a zo bychu so z dalšimi etnosociologiskimi přepytowanjemi hišće dokładnišo mechanizmy wotměwacych so rěčnych wuwićow spóznali. (Rozhlad 1990)
Dwě wopřijeći stalinizma Najprjedy mam za přihódne, wopřijeće sprecizować. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]