K wobsahej skočić

Włoch

z Wikisłownika

Włoch

kazus singular dual plural
nominatiw Włoch Włochaj Włochojo
genitiw Włocha Włochow Włochow
datiw Włochej Włochomaj Włocham
akuzatiw Włocha Włochaj Włochow
instrumental z(e) Włochom z(e) Włochomaj z(e) Włochami
lokatiw po Włochu po Włochomaj po Włochach

Semantika

Woznamy:

[1] wobydler Italskeje

Dalše wujasnjenja:

dźensa zestarjene

Synonymy:

[1] Italčan, Italijan

Přikłady:

[1] A młody Włoch je njedawno wuznał: Njepočink je mi zapisany do ćěła, kóždy móže na mni to čitać. (KatolskiPosoł 1911)
Mjez nimi chcemy wosebje pokazać na wuradźowanjo, kak měło so za cuzych lěćnych dźěłaćerjow (Polakow, Rutenow, Słowjencow, Włochow atd.) w duchownym nastupanju starać. (KatolskiPosoł 1911)
Město Tripolis bu 5. oktobra wot Włochow wobsadźene. Italske łódźe potřělachu dwě wobtwjerdźenej městnosći. (KatolskiPosoł 1911)
Włochojo su wozjewjenjo za tripolitanskich wobydleri wupowěsnyć dali, w kotrymž jim nowe knjejstwo přizjewjeja. (KatolskiPosoł 1911)
W Turkowskej so njepřećelstwo přećiwo Włocham přecy bóle a bóle rozpřestrěwa. Knježerstwo chcyše hižo wšěch Włochow, kotrychž traš na 50000 we wšelakich turkowskich městach bydli a wikuje, wupokazać. (KatolskiPosoł 1911)
Włochojo su mjeztym kupu Samos bombardowali a Lemnos wobsadźili, hdźež chcedźa sej woni łódźnisku staciju załožić. (KatolskiPosoł 1912)


Přełožki

[wobdźěłać]