adaptować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

adaptować

adaptować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. adaptuju adaptujemoj adaptujemy
2. adaptuješ adaptujetej (-taj) adaptujeće
3. adaptuje adaptujetej adaptuja (adaptuju)
aspekt ip
transgresiw adaptujo, adaptujcy, adaptowawši
prezensowy particip adaptowacy
preteritowy particip adaptowany
ł-forma adaptował, adaptowała, adaptowało,
dual: adaptowałoj, plural: adaptowali (adaptowałe)
werbalny substantiw adaptowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. adaptowach adaptowachmoj adaptowachmy
2. adaptowaše adaptowaštej adaptowašće
3. adaptowaše adaptowaštej adaptowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. adaptujmoj adaptujmy
2. adaptuj adaptujtej (-taj) adaptujće
3. adaptuj, njech adaptuje adaptujtej (-taj) njech adaptuja (adaptuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-da-pto-wać

Wurjekowanje

IPA: adaptou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne adaptowaše je 0x dokładźene, adaptowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Zejler je swój přełožk adaptował za wopominanje narodninow swojeje njeboheje mandźelskeje: "Tej horce lubowanej njebohej na jejnym narodnym dnju 17. (Zejler)
W poslednjej w KP podatej legendźe je so samo jedna njełužiska tradicija adaptowała a do stawiznow Łužicy přepołožiła - přetož z tam w legendźe wustupowacymi domoródnymi, w sewjeru sydlacymi Słowjanami, su wuraznje Serbja měnjeni. (Rozhlad 1998)
Wón spózna we fabuli, w charakterach a wuprajenju hry dobru móžnosć, jeje wobsah za serbske jewišća a serbski publikum adaptować a z idejemi młodoserbskeho hibanja napjelnić. (Ćišinski)
Jeho změnliwosć je relatiwnje wulka, a njeje rozsudne, z kotreje rěče nowe słowa přijimuje, ale zo so adaptuja po zakonjach přijimowaceje rěče. (Ćišinski)
A jeli budźe historija serbskeje zamórskeje emigracije přichodnje hišće w beletristiskej formje adaptowana (tak kaž je to za šwedske wupućowarstwo V. (Rozhlad 1995)
Hłowna teza Koschmala k přepytowanju narodneho wozrodźenja rěka: Wone njeadaptuje němske rozswětlerstwo, ale je rozswětlerstwu inherentny a jemu napřećiwny prud horjenja. (Rozhlad 2000)
Najradšo posłužuje so Hanka Krawcec techniki pjerokrjesby, wutřihankow a drjeworězbow, při čimž złožuje so na motiwiku, adaptowaneje ze serbskeje ludoweje folklory z dekoratiwnym, ornamentalnym charakterom. (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]