debitować

z Wikisłownika

debitować

debitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. debituju debitujemoj debitujemy
2. debituješ debitujetej (-taj) debitujeće
3. debituje debitujetej debituja (debituju)
aspekt ip
transgresiw debitujo, debitujcy, debitowawši
prezensowy particip debitowacy
preteritowy particip debitowany
ł-forma debitował, debitowała, debitowało,
dual: debitowałoj, plural: debitowali (debitowałe)
werbalny substantiw debitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. debitowach debitowachmoj debitowachmy
2. debitowaše debitowaštej debitowašće
3. debitowaše debitowaštej debitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. debitujmoj debitujmy
2. debituj debitujtej (-taj) debitujće
3. debituj, njech debituje debitujtej (-taj) njech debituja (debituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-bi-to-wać

Wurjekowanje

IPA: debitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne debitowaše je 1x dokładźene, debitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] W Budy\ debitowa\ w l\ 1921 do 1923 jako operowa sp\ (Brankačk)
Někotři z nich, kiž w tutym času debitowachu, pozdźišo jenož hišće porědko prozu pisachu. (Rozhlad 2000)
W Praskej Serbowce stworichu sej 1861 z rukopisnej no-winu Serb (wuńdźe jenož sydom čisłowj pospytowanišćo za nowu serbsku prozu a poeziju, w kotrejž debitowaštaj Jan Haša a Jan Ćěsla. (Rozhlad 2000)
Přetož suwerene wašnje, z kotrymž Mila Brukec, Milenka Nawkec, Daniel Měrćink a Milena Šima- nec na powołanskim jewišću debitowachu, za mnje roz- swětlenje. (Rozhlad 1994)
Woni debitowachu w połstatych a "šěsćdźesatych lětach w tydźeniku ,,Rejsy, kulturnej "přiłoze Dziennika Bałtyckeho, w dwutydźeniku ,,Kaszebe "(Kašubska) a w ,,Bulletinje KašubskoPomorskeho Towarstwa. (Rozhlad 1998)
Na hranicy sydomdźesatych a wosomdźesatych lět debitowachu w "Gdańskim kašubskim měsačniku ,,Pomerania někotři młodźi 'basnicy, kotřiž sej jako swoju literarnu maćiznu kašubšćinu wubrachu. (Rozhlad 1998)
Pod tajkimi hesłami debitowaše lěta 1937 JanTwardowski (nar. (Rozhlad 1998)
W znamjenju druheje awantgardy debitowachu tohorunja basnicy z časa ö (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]