demaskować

z Wikisłownika

demaskować

demaskować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. demaskuju demaskujemoj demaskujemy
2. demaskuješ demaskujetej (-taj) demaskujeće
3. demaskuje demaskujetej demaskuja (demaskuju)
aspekt ip
transgresiw demaskujo, demaskujcy, demaskowawši
prezensowy particip demaskowacy
preteritowy particip demaskowany
ł-forma demaskował, demaskowała, demaskowało,
dual: demaskowałoj, plural: demaskowali (demaskowałe)
werbalny substantiw demaskowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. demaskowach demaskowachmoj demaskowachmy
2. demaskowaše demaskowaštej demaskowašće
3. demaskowaše demaskowaštej demaskowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. demaskujmoj demaskujmy
2. demaskuj demaskujtej (-taj) demaskujće
3. demaskuj, njech demaskuje demaskujtej (-taj) njech demaskuja (demaskuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-ma-sko-wać

Wurjekowanje

IPA: demaskou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne demaskowaše je 0x dokładźene, demaskowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotkryć

Přikłady:

[1] Telewizijowe kamery, kołowokoło nastajene, budźeja sćěhować wohidne demaskowanje toho Nihdydosć a Přecowjac kaž rozpad uranoweho atoma. (Brězan)
Z wušiknosću spytachu awtorojo - dalokož to hišće móžno - demagogiju fašistow demaskować a wotkrywać přećiwki mjez mjezynarodnymi zawjazkami resp. (Rozhlad 2000)
Město toho měl być demaskowar, kiž wotkrywa njezrałosć Europy, a pytać kontakt z podobnje myslacymi. (Rozhlad 1992)
Krawža při tym z młodym čitarjom njekoketuje, wón swojim rjekam da dožiwjeć zludanja a samo poražki z njedopjelnjenych nadźijow, wón demaskuje sony wo žiwjenju "kaž w bajce" a twori zdźěla brutalnu konfrontaciju z woprawdźitosću. (Rozhlad 1990)
W duchu časa, orientowacym so na ludowe tradicije a demaskowacym wuklukarske woršty kaž wjesnych knježkow, do kotrychž přiwiska słušachu pječa zdźěla tež wjesni fararjo, wupraji někotre skerje ideologisce hač wěcownje wopodstatnjene wusudy. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]