imitěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

imitěrować

imitěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. imitěruju imitěrujemoj imitěrujemy
2. imitěruješ imitěrujetej (-taj) imitěrujeće
3. imitěruje imitěrujetej imitěruja (imitěruju)
aspekt ip
transgresiw imitěrujo, imitěrujcy, imitěrowawši
prezensowy particip imitěrowacy
preteritowy particip imitěrowany
ł-forma imitěrował, imitěrowała, imitěrowało,
dual: imitěrowałoj, plural: imitěrowali (imitěrowałe)
werbalny substantiw imitěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. imitěrowach imitěrowachmoj imitěrowachmy
2. imitěrowaše imitěrowaštej imitěrowašće
3. imitěrowaše imitěrowaštej imitěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. imitěrujmoj imitěrujmy
2. imitěruj imitěrujtej (-taj) imitěrujće
3. imitěruj, njech imitěruje imitěrujtej (-taj) njech imitěruja (imitěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-mi-tě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: imit'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne imitěrowaše je 1x dokładźene, imitěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] napodobnić; napodobnjeć; napodobnjować

Přikłady:

[1] Bertók na elektroniskim instrumenće imitěrowaše) spěwarka cyle suwerenje do syłka zwjaza: wobknježenje organizowaneho chaosa. (Rozhlad 1996)
W tym času imitěruja druhe hłosy posłownje abo swobodnje posledni motiw soprana. (Rozhlad 1999)
Přeswědčacy je rěčny gestus tam, hdźež so čerstwe, hólče wašnje njeimitěruje ze słownym a sadowym přeběhom, ale hdźež na literarne wašnje transcenděruje. (Rozhlad 1990)
Muzikalisce dyrbi kruch zwěrječe zynki imitěrować. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]