K wobsahej skočić

kalkulować

z Wikisłownika

kalkulować

wosoba singular dual plural
1. kalkuluju kalkulujemoj kalkulujemy
2. kalkuluješ kalkulujetej (-taj) kalkulujeće
3. kalkuluje kalkulujetej kalkuluja (kalkuluju)
aspekt ip
transgresiw kalkulujo, kalkulujcy, kalkulowawši
prezensowy particip kalkulowacy
preteritowy particip kalkulowany
ł-forma kalkulował, kalkulowała, kalkulowało,
dual: kalkulowałoj, plural: kalkulowali (kalkulowałe)
werbalny substantiw kalkulowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kalkulowach kalkulowachmoj kalkulowachmy
2. kalkulowaše kalkulowaštej kalkulowašće
3. kalkulowaše kalkulowaštej kalkulowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kalkulujmoj kalkulujmy
2. kalkuluj kalkulujtej (-taj) kalkulujće
3. kalkuluj, njech kalkuluje kalkulujtej (-taj) njech kalkuluja (kalkuluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kal-ku-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: kalkulou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kalkulowaše je 0x dokładźene, kalkulowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobličić; wobličeć

Přikłady:

[1] A ten pozdźejšy serbski Amerikanar Matthew Kossick wordujo zymnje a šykownje kalkulujucy psedewzesar, ga njejo ze swojimi wjelickimi farmarskimi gruntami nic drugeg ako to, což jo tuder wu nas doma "kněžk" abo po gornoserbsku "kubler". (Rozhlad 2000)
Haj, wjace hišće: Njejsuli posłucharjej při prěnjotnym słyšenju, předewšěm SINFONIJE I, hłubše wotpohlady awtora najprjedy přeco hnydom cyle jasne, spóznaje bjezdwěla při wjacorym słyšenju tola, zo tu na žadyn pad někajki diletěrowacy hobbyjowy komponist njedźěła, ale derje kalkulowacy a mudrje disponowacy mišter skutkuje. (Rozhlad 1998)
Přewšo sublimnje kalkulowany, při tym zlutniwy orchestrowy přewod njewobsahuje pódla jenož mało drjewowych dujerskich instrumentow žanych blachowych dujerjow, za to pak ekstrawagantnje wubrany ensemble bijadłow z harfu a runje tak diferencowanje sadźeny smyčkowy orchester (wospjetne dźělenja jednotliwych skupinow smyčkarjow stanu so tu instrumentatoriski princip! (Rozhlad 1998)
Hudźba Budyskeho komponista je za analytikarja z dźakownej maćiznu: dokładnje kalkulowana, z akribiju wumyslena, w intensiwnych (a zawěsće tež introwertowanych) dźěłowych krokach zrawjena, při wysokej koncentraciji a krótkosći přez njewšědne mnóstwo přednjesenskich nuansow diferencowana. (Rozhlad 1997)


Přełožki

[wobdźěłać]