motykować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

motykować so

motykować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. motykuju motykujemoj motykujemy
2. motykuješ motykujetej (-taj) motykujeće
3. motykuje motykujetej motykuja (motykuju)
aspekt ip
transgresiw motykujo, motykujcy, motykowawši
prezensowy particip motykowacy
preteritowy particip motykowany
ł-forma motykował, motykowała, motykowało,
dual: motykowałoj, plural: motykowali (motykowałe)
werbalny substantiw motykowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. motykowach motykowachmoj motykowachmy
2. motykowaše motykowaštej motykowašće
3. motykowaše motykowaštej motykowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. motykujmoj motykujmy
2. motykuj motykujtej (-taj) motykujće
3. motykuj, njech motykuje motykujtej (-taj) njech motykuja (motykuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-ty-ko-wać so

Wurjekowanje

IPA: mɔtɪkou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne motykowaše je 3x dokładźene, motykowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pjany być; motać so; šmjatać so; kopolić so; kliborić so; čumpać so

Přikłady:

[1] Bjeze słowa so Christa wobroći a motykowaše so dale po mjezy na hórku. (Brězan)
A dale 102 so motykowachu, napinajo poslednje zbytki mocow. (A. Nawka)
Doniž jedne jeho nješmórnje, jeho njepostorči, zo so wón motykuje, a bjezmała by padnył. (Krawža)
Mrowišća so w horcoće škrěja, mrowje zatrašene swój dorost na chribjeće ze swojich lěsnych twjerdźiznow noša, ćěkajo a ćěkajcy do nowych žehliwych pjecow, so zašmjatajo, stysknje doprědka a nazad běhajo, so po njerunej pódźe motykuja, doniž pod horcotu njespadnu. (Kubašec)
Wón drje hižo chětro dołho skok běžał; wot daloka spóznachu, zo so trochu motykuje. (Kubašec)
Jako so nětko z brěmjenjom na chribjeće mjez wysoko žołmjatymi žitami a pšeńcami ze spěchom motykowaše, zo pót z rynkami wot njeho běžeše, zakopny so někak a -- berdawc, tam ležeše šěrši nohi a ruce. (Ćišinski)
Wokoło póst nic mohł čłowjekej rozom zastać: čini so bóle a bóle, jako by to najwyšši róčny čas był; rěza so, pječe so, w korčmach žiwjenjo dźeń a nóc; wodnjo hercy, wječor reje, w nocy hołk a hara tych, kotřiž z pićom přewzaći, so domoj motykuja a ludźi wo wotpočink přinjesu. (Katolski Posoł 1914)
Mrowička, kiž prjedy skoku běhała, so nětko motykowaše a wot jednoho boka na druhi padaše. (Šěca)
Z mjerzanjom běchmy chětro do schkleńcy pohladnyli a srjedź nocy motykowachmy so domoj, krucze sebi wotmysliwschi, zo wscho pschi starym wostanje. (Serbski hospodar 1890)


Přełožki[wobdźěłać]