stimulować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

stimulować

stimulować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. stimuluju stimulujemoj stimulujemy
2. stimuluješ stimulujetej (-taj) stimulujeće
3. stimuluje stimulujetej stimuluja (stimuluju)
aspekt ip
transgresiw stimulujo, stimulujcy, stimulowawši
prezensowy particip stimulowacy
preteritowy particip stimulowany
ł-forma stimulował, stimulowała, stimulowało,
dual: stimulowałoj, plural: stimulowali (stimulowałe)
werbalny substantiw stimulowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. stimulowach stimulowachmoj stimulowachmy
2. stimulowaše stimulowaštej stimulowašće
3. stimulowaše stimulowaštej stimulowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. stimulujmoj stimulujmy
2. stimuluj stimulujtej (-taj) stimulujće
3. stimuluj, njech stimuluje stimulujtej (-taj) njech stimuluja (stimuluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sti-mu-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: stimulou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne stimulowaše je 0x dokładźene, stimulowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozšwikać; rozšwikować; rozdražnić; rozdražnjeć

Přikłady:

[1] Kóždy wumělc znaje ze swójskeho nazhonjenja stimulowacu móc tajkich zarjadowanjow za swoje tworjenje, tajku swjerbjatu wubědźowansku atmosferu; měsacy dołho je sta ludowych wuměłcow so přihotowało, zwučowało, sej drasty šiło, a pjenježne wuhotowanje je tu tež było. (Rozhlad 1992)
W jadrje hornjoserbskeho rěčneho teritorija je pozitiwna, stimulowaca tendenca prewahowaca. (Rozhlad 1998)
W jadrje hornjoserbskeho rěčneho teritorija je pozitiwna, stimulowaca tendenca přewahowaca. (Rozhlad 1998)
Jedna tajka stimulowaca ručica, so přestajiła \x96 přepodawanje techniki MTS do drustwow \x96 a małe drustwa so krok po kroku k wulkim zjednoćachu, bjez agitaciskich brigadow. (Krawc)
Do XXii byrgarskich narodow so wuwiwace słowjanske ludy a konstituowanje jich byrgarskich narodnych kulturow běchu Młodoserbam idealny model -- njerealizujomny drje pod towaršnostnymi wuměnjenjemi w Němskej a Łužicy --, ale stimulowacy a wopłodźowacy jich napinanje wo serbsku narodnu kulturu. (Ćišinski)
Su předstajeli nowe aspekty sorabistiskeho slědźenja, su wotkryli deficitarne městna sorabistiskeje wědy a su spóznali, zo so wuslědki jich wědomostneho dźěła přijimuja a zo so na nowe čaka: Z nazhonjenjow wěmy, zo stimuluje runje tajki bjezposrědni kontakt předewšěm we wukraju sorabistisku wědomosć. (Rozhlad 1991)
Hłowny zaměr wuběrka je sej wuměnjeć mjez sohu informacije a předstawy wo metodologiji a organizaciji slědźenja a stimulować zhromadne dźěło mjez wědomostnikami. (Rozhlad 1995)
Na polu ekonomiki: Euroregion měł wzajomnje wunošny "joint venturing" staćanow třoch statow stimulować spytać přez poskićowanje podpěry a poradźowanja prawiznikow, specializowanych na zakonje, nastupace hospodarstwo wobdźělenych statow, abo přez iniciěrowanje zetkanjow předewzaćelow wěstych abo přiwuznych wikowanskich wobłukow a rjemjesłow (pjekarstwo. (Rozhlad 2000)
Prěnja wurostła z literarneho wubědźowanja, formy stimulowanja literarneho tworjenja, kiž hodźi so hač do 19. (Rozhlad 1990)
Podobnosć historiski wosudow wjacorych słowjanskich ludow a bliskosć słowjanskich rěčow stachu so 248 ze stimulowacymi srědkami za kulturne poćahi. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]

stimulate

]] [[:en:stimulate

(en)]]