sympatizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sympatizować

sympatizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sympatizuju sympatizujemoj sympatizujemy
2. sympatizuješ sympatizujetej (-taj) sympatizujeće
3. sympatizuje sympatizujetej sympatizuja (sympatizuju)
aspekt ip
transgresiw sympatizujo, sympatizujcy, sympatizowawši
prezensowy particip sympatizowacy
preteritowy particip sympatizowany
ł-forma sympatizował, sympatizowała, sympatizowało,
dual: sympatizowałoj, plural: sympatizowali (sympatizowałe)
werbalny substantiw sympatizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. sympatizowach sympatizowachmoj sympatizowachmy
2. sympatizowaše sympatizowaštej sympatizowašće
3. sympatizowaše sympatizowaštej sympatizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. sympatizujmoj sympatizujmy
2. sympatizuj sympatizujtej (-taj) sympatizujće
3. sympatizuj, njech sympatizuje sympatizujtej (-taj) njech sympatizuja (sympatizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sym-pa-ti-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: sɪmpatizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sympatizowaše je 3x dokładźene, sympatizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dołho běše z komunistami sympatizował, hakle po 1945 zastupi do zjednoćeneje strony. (Rozhlad 1999)
Trautmann, 'slawista, kiž z nami jara sympatizowaše, ale jenož skradźu, přewostaji nam rumnosć skromneho słowj. (Rozhlad 1998)
Dalši fararjo - kaž wikaraj Hinc Šołta a Gerhard Wirth abo farar Mikela-Malešanski - sympatizowachu z BK, ale jej njepřistupichu. (Rozhlad 1996)
Z BK-hibanjom drje tójšto serbskich fararjow sympatizowaše, ale jenož dwaj běštaj čłonaj BK. (Rozhlad 1996)
W žanym dypku njeběštaj sej přezjednaj, ale kóždeho sympatizowaše wěda druheho. (Wobraz ze skibami 2001)
Wjace nawopak Čechow, kotřiž drje z Łužiskimi Serbami tohorunja sympatizowachu, njemějachu pak lóšt k njepłódnym gestam, dokelž běchu sebi wědomi, zo nima ČSR móžnosć prowizoriske dojednanja dobyćerskich wulkomócnarstwow wo powójnskim "rjadowanju Europy změnić. (Rozhlad 1995)
Beneš na zetkanju ze zastupjerjemi narodneho wuběrka w Praze wuprajił, zo sympatizuje Čěskosłowakska ze serbskim hibanjom za přizamknjenje, ale samostatnje ničo rozsudźić njemóže. (Rozhlad 1995)
Přesydlenje pod kryptonymom \x84W" (Wisła) dyrbješe pječa być wjećba za skutkowanje UPA, ukrainskeje partizanki, kotraž je wo njewotwisnu Ukrainu wojowała a z Němskej sympatizowała. (Rozhlad 2001)
Wo Jakubje Barće-Ćišinskim wona pisa, zo je wón sympatizował z wuswobodźerskim bojom na Balkanje a někotre spěwy z epiki Crueje Gory přełožił. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]

sympathize

]] [[:en:sympathize

(en)]]