traktować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

traktować

traktować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. traktuju traktujemoj traktujemy
2. traktuješ traktujetej (-taj) traktujeće
3. traktuje traktujetej traktuja (traktuju)
aspekt ip
transgresiw traktujo, traktujcy, traktowawši
prezensowy particip traktowacy
preteritowy particip traktowany
ł-forma traktował, traktowała, traktowało,
dual: traktowałoj, plural: traktowali (traktowałe)
werbalny substantiw traktowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. traktowach traktowachmoj traktowachmy
2. traktowaše traktowaštej traktowašće
3. traktowaše traktowaštej traktowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. traktujmoj traktujmy
2. traktuj traktujtej (-taj) traktujće
3. traktuj, njech traktuje traktujtej (-taj) njech traktuja (traktuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: trak-to-wać

Wurjekowanje

IPA: tʀaktou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne traktowaše je 2x dokładźene, traktowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kralowski pruski konsistorij we Wrocławju jednaše w cyłej naležnosći złoženja trěbneho pruwowanja wólbokmanosće a wobdźěłanja zapodatych próstwow Zejlerja nimoměry běrokratisce, na samsne wašnje traktowaše tež Wojerowskeho superintendenta Bohla, a njechaše wo ničim ničo wědźeć, doniž so Zejler žadanju konsistorija njepodwoli a w septembru 1834 do Wrocławja na kolokwium dojědźe. (Zejler)
W pólskim šulstwje traktuje so tradicionelnje historiske při jimowanje literatury - narodneje a powšitkowneje. (Rozhlad 1993)
Dale wupraji so přećiwo zwjeršnemu inflaciskemu traktowanju "wopřijeća stalinizm. (Rozhlad 1992)
Podobnje kaž w swojej prěničce traktuje Šěnec najčasćišo lubosćinske tema, tónkróć pak so prócuje wo naročnišu kompoziciju, a tak rozrjaduje knihu do štyrjoch dźělow a přiwozmje tež druhe, powšitkowniše temy. (Rozhlad 1999)
Překwapja w nim pospyt runohódneho traktowanja delnjoserbšćiny pódla hornjoserbšćiny. (Rozhlad 1998)
Knjez Kudela traktowaše mediji telewizy prěki a podłu, bohužel chětro teoretisce a bjez wotpowědnych namjetow. (Rozhlad 1996)
Runje tak při wospjetnym traktowanju woneho wot dr. (Rozhlad 1991)
Norbert Honsza z Wrocławja, su tutu problematiku stajnje bjez někajkich ideologiskich a politiskich resenti, mentow traktowali, tak zo su jich wusudy zawěsće objektiwniše hač smy to móhli druhdy w němskimaj statomaj dožiwić. (Rozhlad 1990)
Hdyž pak so wo stawiznach přitomnostnych slědźenjow w instituće rěči, njesměł so dołhe lěta, hač do druheje połojcy sydomdźesatych lět, traktowany ćežišćowy projekt "Serbja w socializmje", tohorunja pod nawodnistwom P. (Rozhlad 1990)
Dyrdomdej so lědma traktuje. (Rozhlad 1990)
Aby nejlěpjej społnili głowne nadawki, kotarež laže psewažnje na polu leksiki, a psi tom źiwali na zwjerchne prin- cipy, jo trjeba se někak dojadna na zasady, kak wobchadas ze słownym materialom němskego gornoserskego, dialektalnego a drugego pochada, kak traktowas njedospołne słowa a słowne formy. (Rozhlad 1994)
Ale take traktowanje njejo za šulsku serbšćinu scełego možne, dokulaž wona musy wujs z mjenjej ako 5 000 leksika- liskimki jadnotkami. (Rozhlad 1994)
Na kóncu někotre mysle k redakciskemu traktowanju awtoroweje rěče w tutym wudaću. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]