wobwinjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobwinjować

wobwinjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobwinjuju wobwinjujemoj wobwinjujemy
2. wobwinjuješ wobwinjujetej (-taj) wobwinjujeće
3. wobwinjuje wobwinjujetej wobwinjuja (wobwinjuju)
aspekt ip
transgresiw wobwinjujo, wobwinjujcy, wobwinjowawši
prezensowy particip wobwinjowacy
preteritowy particip wobwinjowany
ł-forma wobwinjował, wobwinjowała, wobwinjowało,
dual: wobwinjowałoj, plural: wobwinjowali (wobwinjowałe)
werbalny substantiw wobwinjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobwinjowach wobwinjowachmoj wobwinjowachmy
2. wobwinjowaše wobwinjowaštej wobwinjowašće
3. wobwinjowaše wobwinjowaštej wobwinjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobwinjujmoj wobwinjujmy
2. wobwinjuj wobwinjujtej (-taj) wobwinjujće
3. wobwinjuj, njech wobwinjuje wobwinjujtej (-taj) njech wobwinjuja (wobwinjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-wi-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obu̯inʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobwinjowaše je 0x dokładźene, wobwinjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tole njeje wšak prěnje znjewužiwanje NOWEGO "CASNIKA za tajke wotpohlady 'Mjenowany přinošk je pak po lózyskosći dotal wjeršk pospytow tych někotrych, kotřiž se hrajkaja z přichodom serbstwa Njesměmy podhódnoćić strach za nastaće narodnych zwadow Rozeběrać dyrbimy korjenje a přičiny so jewjacych škaranjow a wobwinjowanjow, chcemy-l dónc k prawemu a trěbnemu konkretizowanju a akcentowanju naprawow za realizowanje nic njewažneho, dale jara aktualneho a w ,,Programje "Domowiny takle formulowaneho 'nadawka: ,,Domowina spěchuje hajenje a skrućenje zhromadnosće Serbow Hornjeje, Srjedźneje Delnjeje Łužicy jako etniskeho cyłka". (Rozhlad 1996)
To zawěrno njejsu ,,pawšalne wobwinjowanja a podsuwanja", kaž M. (Rozhlad 1996)
Njekritizuje mjenowaneho redaktora, ale wobwinjuje Hornjoserbow - hač bydla w Hornjej Łužicy abo hač su hižo před lětdźesatkami do Delnjeje Łužicy přećahnyli - ze slědowacymi kusatymi słowami: ,,Ale woni (Hornjoserbja - B. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]

accuse, charge

]] [[:en:accuse, charge

(en)]]