wottrašować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wottrašować

wottrašować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wottrašuju wottrašujemoj wottrašujemy
2. wottrašuješ wottrašujetej (-taj) wottrašujeće
3. wottrašuje wottrašujetej wottrašuja (wottrašuju)
aspekt ip
transgresiw wottrašujo, wottrašujcy, wottrašowawši
prezensowy particip wottrašowacy
preteritowy particip wottrašowany
ł-forma wottrašował, wottrašowała, wottrašowało,
dual: wottrašowałoj, plural: wottrašowali (wottrašowałe)
werbalny substantiw wottrašowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wottrašowach wottrašowachmoj wottrašowachmy
2. wottrašowaše wottrašowaštej wottrašowašće
3. wottrašowaše wottrašowaštej wottrašowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wottrašujmoj wottrašujmy
2. wottrašuj wottrašujtej (-taj) wottrašujće
3. wottrašuj, njech wottrašuje wottrašujtej (-taj) njech wottrašuja (wottrašuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-tra-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔttʀaʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wottrašowaše je 3x dokładźene, wottrašowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wottrašić; wottrašeć; trašić; mylić; zamylić; zamyleć; wotstorčić; wotstorkać

Přikłady:

[1] Moje testaty w \x82\ kaž so najwažniši fach mjenowaše, běchu jako wottrašowace přikłady na cyłej fakulće znate a sławne. (Koch)
Hač jich daloki puć do Chrósćic abo wjacezaměrowa hala abo hara hudźby a cychnowanje młodźiny wottrašuje? (Rozhlad 1998)
Domjacych ja wottrašuju; kotrychž lubowach, su na mnje. (Stary zakoń 1973)
Su to jenož te přepjelnjene Bukečanske rjadownje, kotrež jeho wottrašuja? (Kubašec)
Strachi ćěkanja jeho bjez dwěla wottrašowachu. (Kubašec)
Widźo přiběracy proces germanizacije we Łužicy a rosćace narodne wotcuzbnjenje mjez zdźěłanymi Serbami, kotrehož objektiwne přičiny stajnje njespóznawaše, chcyše drastisce zdemonstrować swój ideal serbskeje inteligency a -- jako wottrašowacy přiklad -- hrozny napřećiwk tutoho ideala. (Ćišinski)
Dokelž pak na jednej stronje awtografija špatnje přewjedźena a z tym někotrehožkuli wot čitanja wottrašowaše a dokelž dyrbi na druhej stronje tajkile organ, zo by swój nadawk spjelnić móhł, wjacekróć wuchadźeć, namjetowaše Praska Serbowka, zo by so redakcija Lipy Serbskeje jej přewostajiła, wopodstatnjejo swoje žadanje z tym, zo 1. (Ćišinski)
SS-kaća pak zawjedźechu w Němskej wottrašowace naprawy, zo bychu kóždežkuli rokoćenje podusyli. (Kmjeć, Grojlich)
Politiski klima w Němskej wottrašowaše z wulkej wěstosću wot aktiwneho sobudźěła w serbskich organizacijach, hačrunjež njehodźi so tole kwantitatiwnje zwěsćić. (Rozhlad 2000)
Tuž zatrašowaše tamna ludnosć židowski lud a wottrašowaše jón wot twarjenja. (Stary zakoń 1976)


Přełožki[wobdźěłać]