centralizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

centralizować

centralizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. centralizuju centralizujemoj centralizujemy
2. centralizuješ centralizujetej (-taj) centralizujeće
3. centralizuje centralizujetej centralizuja (centralizuju)
aspekt ip
transgresiw centralizujo, centralizujcy, centralizowawši
prezensowy particip centralizowacy
preteritowy particip centralizowany
ł-forma centralizował, centralizowała, centralizowało,
dual: centralizowałoj, plural: centralizowali (centralizowałe)
werbalny substantiw centralizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. centralizowach centralizowachmoj centralizowachmy
2. centralizowaše centralizowaštej centralizowašće
3. centralizowaše centralizowaštej centralizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. centralizujmoj centralizujmy
2. centralizuj centralizujtej (-taj) centralizujće
3. centralizuj, njech centralizuje centralizujtej (-taj) njech centralizuja (centralizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: cen-tra-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʦentʀalizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne centralizowaše je 0x dokładźene, centralizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Po wospjetnym centralizowanju zwostachu tute: Budyšin (z lěta 1957), Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Radwor, Ralbicy a Worklecy. (Rozhlad 1999)
Hačrunjež so we wokomiku šule spadowacych ličbow šulerstwa dla pomjeńšuja abo centralizuja, budźe na dlěšu dobu nuzne, wukubłać tež runostajnje powołanje serbskeho wu- čerjawučerki za zakładne šule, zo by so serbske šulstwo we wšěch jeho hałužkach zdźeržało. (Rozhlad 1998)
Wobłuk a narodna wažnosć serbskich zwukowych a wideowych wudaćow žada sej centralizowany a wosebje wěcywustojny management, kotryž stara so wot wobsahoweho poradźowanja interpretowćělesow, wuměłskeho a techniskeho přewodźenja natočenjow, zhotowjenja a prawniskeho zawěsćenja produkta hač knaručenju optimalnych rozmnožerskich syćow. (Rozhlad 1996)
K nim słušeja po mojim měnjenju w prěnim rjedźe: ekstremnje centralizowany hospodarski system; dalokosahace awtoritatiwne metody knježenja; sylne wobmjezowanje demokratije z runočasnym wudawanjom jeje pozdatneje dospołnosće; monocentristiski system stronow; podrjadowanje statnych, towaršnostnych a kulturnych institucijow pod zajimy jedneje 223 strony kaž tež latentnje eksistowaca njedowěra strony napřećo ludej. (Rozhlad 1990)
W lěće 1962 so šula dla centralizowanjaserbskichšulow zaso rozpušći. (Rozhlad 1995)
Wotpowědne kubłanske centry běchu centralizowane a ležachu zwjetša w němskej kónčinje. (Rozhlad 1994)
Z centralizowanjom šulow samo poslednja rezerwa serbsce wukubłanych do wjetšich wsow, w tym padźe do Łaza, přećahny. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]