datěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

datěrować

datěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. datěruju datěrujemoj datěrujemy
2. datěruješ datěrujetej (-taj) datěrujeće
3. datěruje datěrujetej datěruja (datěruju)
aspekt ip
transgresiw datěrujo, datěrujcy, datěrowawši
prezensowy particip datěrowacy
preteritowy particip datěrowany
ł-forma datěrował, datěrowała, datěrowało,
dual: datěrowałoj, plural: datěrowali (datěrowałe)
werbalny substantiw datěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. datěrowach datěrowachmoj datěrowachmy
2. datěrowaše datěrowaštej datěrowašće
3. datěrowaše datěrowaštej datěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. datěrujmoj datěrujmy
2. datěruj datěrujtej (-taj) datěrujće
3. datěruj, njech datěruje datěrujtej (-taj) njech datěruja (datěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: da-tě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: dat'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne datěrowaše je 0x dokładźene, datěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Łopjeno je 'lěta 1822 datěrowane. (Rozhlad 1994)
Serbske dźiwadłowe hibanje, kotrehož započatk na lěto 1862 datěrujemy, njedisponowaše pak spočatnje nad originalemi, tak zo Jakub Bart sam w swojich poslednich Praskich lětach - 1879- 1881 - jedyn němski a dwaj čěskej dramatiskej tekstaj zeserbšći, kotrež mějachu dźěry, w swójskej jewišćowej literaturje pjelnić pomhać. (Rozhlad 1994)
Započatk intensiwowanja hižo někotre lěta wobstejacych zwiskow Noweje doby ze zastupjerjemi Sowjetskeho zwjazka w NDR, wosebje z nowinskej agenturu APN Nowosti) w Berlinje hodźi so datěrować na zajězd dopisowarjow Noweje doby w juniju 1985 do Berlina, na kotrymž dóńdźe skerje na kromje wopyta serbskich dopisowarjow w sowjetskim wulkopósłanstwje k zetkanju z někotrymi diplomatami, mjez kotrymiž tehdyši 1. (Rozhlad 2000)
Mjenuju tutón sonet prěni, dokelž nimam baseń "Zeń w pytach spi", kotraž bu prěnjotnje w hornoserbskej rěči spisana a so w zawostajenstwje basnicy na lěto 1925, we wudaću z lěta 1955 pak na 1925 1947 datěruje, za originalny sonet. (Rozhlad 2000)
Dwudnjowske bombardowanje, kotrež so w štučkomaj 21 a 22 wopisuje, so w basni na wulki pjatk a jutrownu sobotu datěruje; woprawdźe su za 30. (Rozhlad 2000)
Nježli se psiwobrosiju bližej tomu zešywkoju w rěźe SP, cu pokazas na źiwnučku dwojakosć doněntejšnego datěrowanja Rochowego narodnego dnja. (Rozhlad 1991)
Z toho a druhich detajlow hodźi so čas nastaća njedatěrowanych twórbow poměrnje dokładnje postajić. (Rozhlad 1997)
Najzaše datěrowanje ma partičel ü ,,Kateržinka, mjenujcy l848. (Rozhlad 1997)
Šewc (Lipsk) porěča wo datěrowanju a rezultatach druheje palatalizacije welarow w słowjanskich rěčach. (Rozhlad 1993)


Přełožki[wobdźěłać]