determinować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

determinować

determinować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. determinuju determinujemoj determinujemy
2. determinuješ determinujetej (-taj) determinujeće
3. determinuje determinujetej determinuja (determinuju)
aspekt ip
transgresiw determinujo, determinujcy, determinowawši
prezensowy particip determinowacy
preteritowy particip determinowany
ł-forma determinował, determinowała, determinowało,
dual: determinowałoj, plural: determinowali (determinowałe)
werbalny substantiw determinowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. determinowach determinowachmoj determinowachmy
2. determinowaše determinowaštej determinowašće
3. determinowaše determinowaštej determinowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. determinujmoj determinujmy
2. determinuj determinujtej (-taj) determinujće
3. determinuj, njech determinuje determinujtej (-taj) njech determinuja (determinuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-ter-mi-no-wać

Wurjekowanje

IPA: deteʀminou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne determinowaše je 0x dokładźene, determinowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Časowje dokładne determinowane nadpisma w jednotliwych kapitlach bychu čitarjej lóše zarjadowanje do konkretneho časoweho wobłuka wolóžili. (Rozhlad 1996)
Hłubšo a z wjacorych aspektow dyrbimy analyzować rěčnu situaciju, serbskorěčne procesy, nastajenja a rěčne zadźerženje binacionalneje ludnosće w němsko\ regionach, zo bychmy předewšěm \x96 wukristalizowali rěčnopolitiske naprawy determinowace wobstejnosće, \x96 přinošowali k rozwiću a wědomostnemu fundowanju rěčneje politiki Domowiny, \x96 móhli zwěsćić, do kotreje měry kompensuje škit a statne spěchowanje serbskeje rěče ju asimilowace wliwy hospodarstwa, demografiskeho połoženja, politiskich strukturow, medijoweho swěta. (Rozhlad 2001)
Hłubšo a z wjacorych aspektow dyrbimy analyzować rěčnu situaciju, serbskorěčne procesy, nastajenja a rěčne zadźerženje binacionalneje ludnosće w němsko\ regionach, zo bychmy předewšěm \x96 wukristalizowali rěčnopolitiske naprawy determinowace wobstejnosće, \x96 přinošowali k rozwiću a wědomostnemu fundowanju rěčneje politiki Domowiny, \x96 móhli zwěsćić, do kotreje měry kompensuje škit a statne spěchowanje serbskeje rěče ju asimilowace wliwy hospodarstwa, demografiskeho połoženja, politiskich strukturow, medijoweho swěta. (Rozhlad 2001)
Na nim so naspomnjena determinowanosć eksemplarisce wopodstatnja: Hdyž je wot załoženja hač do 1831 wšohromadźe 32 Serbow (33 proc. (Rozhlad 1992)
Ekonomiska baza za wobstaće serbskeho luda, kotraž determinuje klasowu zwjazanosć Ćišinskeho wobraza čłowjeka, běše za njeho burstwo. (Ćišinski)
Dźakowano wuwićowemu stawej serbskeje wědomosće, literatury a wuměłstwa kaž tež namakanym móžnosćam a wuměnjenjam hajenja zwiskow pod oficialnym, ideologisce determinowanym "zapřijećom ,,proletariski internacionalizm so 'kontakty na dobro serbskeje tak tež na dobro čěskeje, ukrainskeje, pólskeje a ruskeje strony hajachu. (Rozhlad 1997)
Diagram pokazuje nimale matematisce 353 determinowane woteběranje serbskosće. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]