K wobsahej skočić

dokumentować

z Wikisłownika

dokumentować

wosoba singular dual plural
1. dokumentuju dokumentujemoj dokumentujemy
2. dokumentuješ dokumentujetej (-taj) dokumentujeće
3. dokumentuje dokumentujetej dokumentuja (dokumentuju)
aspekt ip
transgresiw dokumentujo, dokumentujcy, dokumentowawši
prezensowy particip dokumentowacy
preteritowy particip dokumentowany
ł-forma dokumentował, dokumentowała, dokumentowało,
dual: dokumentowałoj, plural: dokumentowali (dokumentowałe)
werbalny substantiw dokumentowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dokumentowach dokumentowachmoj dokumentowachmy
2. dokumentowaše dokumentowaštej dokumentowašće
3. dokumentowaše dokumentowaštej dokumentowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dokumentujmoj dokumentujmy
2. dokumentuj dokumentujtej (-taj) dokumentujće
3. dokumentuj, njech dokumentuje dokumentujtej (-taj) njech dokumentuja (dokumentuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-ku-men-to-wać

Wurjekowanje

IPA: dokumentou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dokumentowaše je 5x dokładźene, dokumentowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Basniska twórba Zejlerja wotbłyščuje jasnje staw wuwića spisowneje rěče a dokumentuje, što je basnik za serbsku literarnu rěč wukonjał. (Zejler)
W sławnej basniskej twórbje >>Počasy<< dokumentujetej so wša płódnosć a estetiska hódnota zhromadneho tworjenja Handrija Zejlerja z Korlu Awgustom Kocorom na přikładne a jimawe wašnje. (Zejler)
Basniska twórba Zejlerja wotbłyšćuje jasnje staw wuwića spisowneje rěče a dokumentuje, što ie basnik za serbsku literarnu rěč wšitko wukonjał. (Zejler)
Takle dokumentuje Zejlerjowa rěc pokročeny proces wutworjenja jednotneje hornjoserbskeje spisowneje rěče. (Zejler)
Zejler tworješe swojoraznu wuměłsku poeziju, w kotrejž so wotbłyšćuje realne žiwjenje serbskeho bura, ratarskeho dźěłaćerja, rjemjeslnika tehdyšeho časa a w kotrejž so basnikowa stronitosć za dźěławy, wo socialnu a narodnu swobodu wojowacy serbski lud dokumentuje. (Zejler)
Jasnišo hač mjez serbskej a němskej poeziju dokumentuje so za čas narodneho wozrodźenja nutřkowne přiwuznistwo narodnych literarnych zajimow mjez serbskej literaturu a druhimi słowjanskimi literaturami. (Zejler)
Tajke časy su wězo časy dokumentowanja a konserwowanja toho, štož so hewak njenaprošnje zhubi. (Rozhlad 1993)
Přeslědźenje a dokumentowanje serbskeje etniskeje kultury wjedźeštej ludowědnika k wuchowanju a wustajenju eksponatow kaž tež k swójskemu wukonjenju ludowuměłskich technikow. (Rozhlad 1993)
Dźak a připóznaće słuša knjeni Hance Fascynej a jeje čěskim a serbskim pomocnikam, kotřiž přihotowachu z wulkim angažementom tutu wustajeńcu wo serbskim šułstwJe w sewjernej Čěskej a dokumentowachu z tym wulki skutk našich čěskich přećelow při rozwiću serbskeho šulstwa. (Rozhlad 1993)
Wone nałožki njeje wón jenož přez hromadźenje wšelakich materialijow před zabyćom zachować spytał, ale je tež jich hódnotu a wuznam jako dźěl wulkeje samostatneje kultury dokumentował. (Rozhlad 1993)
Z rozmołwy wuńdźe, zo je najwjetši čas, hišće žiwych swědkow dokumentować a dowudospołnjenu znowa wudać knihu Jurja Młynka "100 lět serbskeho dźiwadła '(DSLW Budyšin 1962). (Rozhlad 1993)
Wustajenišćo we Wjacsławkec Domje drastow dokumentuje wažny dźěl našeje bohateje ludoweje kultury. (Rozhlad 1993)
Jako přidawk wobsahujetej wobě wudaći 31 čorno-běłych fotow wot Thomasa Kläbera, kotrež w swojej spokojnej chutnosći dokumentuja staw, kajkiž tajki wostać njemóže: měr před wichorom. (Rozhlad 1993)
Nadrobna karta ze sydlišćemi a wsami dokumentuje tamniše słowjanske pomjenowanja. (Rozhlad 1993)
Na zakładźe dweju tabulkow (za katolskich a ewangelskich) dokumentuje awtor, kotre předmjena so najbóle wužiwachu. (Rozhlad 1993)
Z wobrazami a eksponatami dokumentuje so žiwjenje a skutkowanje załožićela Drastoweho wobchoda, Jana Wjacsławka, kotrehož 30. (Rozhlad 1993)
Njeskutkuje drje (po słowje) ideologiske wobćeženy, tola je so z nim lětdźesatki dolho tež dokumentowała socialistiska kulturna politika. (Rozhlad 1992)
Cas přewróta Jurij Grós je w knize dokumentował wažne podawki serbskeho hibanja 1989 do 1991. (Rozhlad 1992)
Njeskutkuje drje (po słowje) ideologiske wobćeženy, tola je so z nim lětdźesatki dolho tež dokumentowała socialistiska kulturna politika. (Rozhlad 1992)
Njeskutkuje drje (po słowje) ideologiske wobćeženy, tola je so z nim lětdźesatki dolho tež dokumentowała socialistiska kulturna politika. (Rozhlad 1992)
Towaršnostny přewrót w našim kraju dokumentuje so tež we wuwjedźenjach rekwiema. (Rozhlad 1992)


Přełožki

[wobdźěłać]