přihotować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přihotować== přihotować(hornjoserbšćina) ===== werb ===

wosoba singular dual plural
1. přihotuju přihotujemoj přihotujemy
2. přihotuješ přihotujetej (-taj) přihotujeće
3. přihotuje přihotujetej (-taj) přihotuja (přihotuju)


aspekt p/ip
transgresiw přihotujo, přihotujcy, přihotowawši
prezensowy particip přihotowacy
preteritowy particip přihotowany
ł-forma přihotował, přihotowała, přihotowało,
dual: přihotowałoj, plural: přihotowali (přihotowałe)
werbalny substantiw přihotowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. přihotowach přihotowachmoj přihotowachmy
2. přihotowa(še) přihotowaštej přihotowašće
3. přihotowa(še) přihotowaštej přihotowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- přihotujmoj přihotujmy
2. přihotuj přihotujtej (-taj) přihotujće
3. přihotuj, njech přihotuje přihotujtej (-taj) njech přihotuja (přihotuju)Ortografija

Dźělenje słowow: při-ho-to-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃihɔtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přihotowaše je 147x dokładźene, přihotowa (móže tež něšto druhe być) 6x.

Synonymy:

[1] spřihotować; připrawić; připrawjeć; připrawjować; hotowy činić; hotować; dohotować; wustrojić; rychtować; narychtować; wolić; wuzwolić; přihotować pódu; předdźěła činić; předdźěła sčinić; być w přihotowanskim stadiju; być w přihotowanskim w přihotach; stać před; napřihotować; spřiprawjeć; spřiprawjować; prawje skłasć

Přikłady:

[1] Zrudne hody, kiž su sebi sami přihotowali, dokelž ani tute dny pokoja měra dźeržeć njechachu. (Katolski Posoł 1915)
Wjeselo wulke a wobdarjeni njemóžachu dobroćiwosć knježstwa a wjeselo, kotrež so jim přihotowało, dosć wuchwalić. (Katolski Posoł 1915)
Ći nětko zasadźeju kraj z lěsom, pušćeju je a hakle na takle přihotowanym polu započinaju hospodarić. (Katolski Posoł 1915)
Kaž za mnohe druhe, tak tež za wothladanjo ranjenych njeje dosć přihotowane. (Katolski Posoł 1915)
We wjele domach njeznaja hišće wumjełstwo, tunje a tola sytne jědźe přihotować. (Katolski Posoł 1915)
Jednaše so wo to, Boha samoho dóstać: njebjo běchmy přihotować chyli. (Katolski Posoł 1915)
Knjez biskop a duchownstwo, tež wučer Bräuer a předsyda Deleńka wróćichu so do Khrósćic, hdźež běše za nich wot Budyšskoho tachantstwa swjedźeńska hosćina přihotowana, na kotrejž so tež kanonik Sommer z Wotrowa wobdźěli, kiž běše hakle mjez tym do Khrósćic dóšoł. (Katolski Posoł 1915)
Nimo tohole warjacoho hłownoho kotoła ma pólna kuchnja hišće druhi kotoł, kofejowy kotoł, k přihotowanju warjaceje wody, k čomužkuli trěbneje, kofejej abo čajej abo druhomu; a tón ma tohorunja hobrsku tlamu a naduty brjuch nimoměry, zo so w nim potrjeba nadobo za cyłu kompaniju přihotować hodźi. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla móžemy so dowěrić, zo su tež podmórniki k swojomu hobrskomu nadawkej přihotowane. (Katolski Posoł 1915)
Wy sće našomu mužstwej přez to wulku wjesołosć přihotowali. (Katolski Posoł 1915)
Z wulkej derje přihotowanej bitwu je Hindenburg nětko zarywanja do zemje skónčił a dobył kaž prjedy pola Tannenberga a masuriskich jězorow. (Katolski Posoł 1915)
Wón rano hižo do 7 hodźin z dźěłom přihotowanja pjekarskoho pječwa započał. (Katolski Posoł 1915)
Dyrbješe dźě najbóle, doniž čas a wjedro hóještej, na cyły dźeń knježe wowcy na pastwišća abo do lěsow honić, zo bychu sebi tučnu cyrobu pytałe a knjezej pozdźišo ze slěbornymi a złotymi sytu a brjuchatu móšničku přihotowałe. (Katolski Posoł 1915)
Po wubjernych gymnasialnych studijach we Wienje přihotowaše so wón w Romje na měšnistwo a zastupi do jesuitow, a to do pólskeje provincy. (Katolski Posoł 1915)
Wulke to wjeselo we wsy a nowomu knjezej měješe so wulkotne powitanjo přihotować. (Katolski Posoł 1915)
Nad zacpěwanjom swojich hnadow bu bóžski mištr přecy mjenje zdarniwy z nimi; wón běše hižo přihotowany, hrózbne hroženjo do skutka stajić: joho wutroba so zběhaše, wón hotowaše so, liwku dušu ze swojoho horta wuplunyć. (Katolski Posoł 1915)
Njechaše swědomjo, kotrež mohło so hišće wobarać, hrubje přimać; wědźeše wšak, kak ma je do drěmanja kolebać, zo by posledni raz přihotował. (Katolski Posoł 1915)
Wšitko běše k tomu přinošowało, pad přihotować: młodźenc padźe. (Katolski Posoł 1915)
Hdźež so jahody zelene přetrjebać njehodźa, tam maja so za nawaru přihotować a na chlěb mazać. (Katolski Posoł 1915)
Hlej, lěhwo, na kotrymž budźeš wotpočować, dary, kotrež su tebi přihotowane, zybolatu drastu česće, hosćinu radosće! (Katolski Posoł 1915)
W małej sali towarstwowoho domu běchu wšelake wójnske jědźe wustajene, kak so hodźa tunjo a bjez mjasa přihotować. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]