dopisować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

dopisować

dopisować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. dopisuju dopisujemoj dopisujemy
2. dopisuješ dopisujetej (-taj) dopisujeće
3. dopisuje dopisujetej dopisuja (dopisuju)
aspekt ip
transgresiw dopisujo, dopisujcy, dopisowawši
prezensowy particip dopisowacy
preteritowy particip dopisowany
ł-forma dopisował, dopisowała, dopisowało,
dual: dopisowałoj, plural: dopisowali (dopisowałe)
werbalny substantiw dopisowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dopisowach dopisowachmoj dopisowachmy
2. dopisowaše dopisowaštej dopisowašće
3. dopisowaše dopisowaštej dopisowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dopisujmoj dopisujmy
2. dopisuj dopisujtej (-taj) dopisujće
3. dopisuj, njech dopisuje dopisujtej (-taj) njech dopisuja (dopisuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-pi-so-wać

Wurjekowanje

IPA: dopisou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dopisowaše je 24x dokładźene, dopisowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Z bayerskim kralom Ludwikom a druhimi wjerchowstwami a wjednikami je kejžor k nowomu lětu zbožopřejace telegramy sebi dopisował. (Katolski Posoł 1915)
K tutej naležnosći nam naš dopisowar nětko sćěhowace pisa: Dokelž sym zwučeny, jenož wěrnosć dopisować, tuž njejsym dla njewěrnych rozprawow ani z němskimi, ani ze serbskimi časopisami někajkich njeluboznosćow měł. (Katolski Posoł 1915)
Z tym pak njeje prajene, zo je dopisowar ze wšitkimi wuwjedźenjemi přezjene. (Katolski Posoł 1915)
Nahladnomu europskomu dopisowarjej do ameriskich nowin, Karlej H. (Katolski Posoł 1915)
Kajki dźak je jomu Posoł za to dołžny, wosebje hdyž wopomnimy, kak často tola z dopisowanjom do našoho Posoła jara hubjenje stoješe. (Katolski Posoł 1915)
K tomu nam naš tamny dopisowar sćěhowace piše: Tutón podawk je so hižo 9. (Katolski Posoł 1915)
Na kóncu spomni dopisowar, zo tutón podawk čas žiwjenja njezabudźe. (Katolski Posoł 1915)
Buchu wot swojich knježerstwow wotwołani, dokelž swoje zastojnstwo wjacy wukonjeć njemóža, kaž joho hódnosć sebi to žada; njemóža dźě sebi wjacy ze swojimi knježerstwami dopisować. (Katolski Posoł 1915)
Nimo toho bu tež wopomnjene pilne dopisowanjo někotrych knjezow, kaž fararja Nowaka w Radworju, wučerja Słodeńka w Pančicach a kublerja Šołty we Khrósćicach, kaž tež spomnjene na fararja Libša w Žitawje a fararja Delana w Baćonju, kotryž je tež přecy starosćiwy za Posoł a joho wěc. (Katolski Posoł 1915)
Rozprawjer pak tež jara wobžarowaše, zo z powšitkownym dopisowanjom tola přecy klaca. (Katolski Posoł 1915)
Móžno je, zo budźe so z nowa dopisować. (Katolski Posoł 1915)
Přesćěhanjo duchownych w Italskej přez cyrkwi njepřećelskich denuncijantow je woprawdźe njerozomne, kaž to romskomu dopisowarjej "M. (Katolski Posoł 1915)
Wo njej piše wójnski dopisowar: Wšě móžne kanony kóždeje družiny wotewrichu na cyłej fronće čuwy morjacy woheń. (Katolski Posoł 1915)
Knihownju a dopisowanjo hromadźe zastaraše z wulkej wušiknosću wyšši gymnasiast Józef Nowak. (Katolski Posoł 1915)
Sobustawy dopisowachu tež do našich serbskich časopisow, kaž do Posoła, do Łužicy a do Časopisa Maćicy Serbskeje. (Katolski Posoł 1915)
Jenož z Budyšskej "Władu" smy sebi dopisowali. (Katolski Posoł 1915)
Móže so prajić, zo je nabožne zmyslenjo italskich swobodnych murjerjow wjele hłubšo hač francózskich (jenajcy "bratřa" - dopisowar) z hidu přećiwo bamžowstwu napjelnjene. (Katolski Posoł 1915)
Vatikanski dopisowar zajimawe wěcki powědać: Salandrowi a Sonninowi wotpósłancy a posrědnicy ćišćachu so měsacy dołho do Vatikana a njelutowachu z lubjenjemi, prašenjemi a tajnym hroženjom. (Katolski Posoł 1915)
Francózski dopisowar, kiž ruske wójsko po Pólskej přewodźeše, napisa w francózskich nowinach "D\ de Toulouse" wo zachadźenju Rusow w "bratrowskej" Pólskej wěcy, kotrež hrózbniše skoro być njemóža. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelski dopisowar pisa wot tam 19. (Katolski Posoł 1915)
Jako redaktor "Łužicy" a dopisowar do serbskich, němskich a druhich časopisow zezna móc pisanoho słowa. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]