intensiwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

intensiwować

intensiwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. intensiwuju intensiwujemoj intensiwujemy
2. intensiwuješ intensiwujetej (-taj) intensiwujeće
3. intensiwuje intensiwujetej intensiwuja (intensiwuju)
aspekt ip
transgresiw intensiwujo, intensiwujcy, intensiwowawši
prezensowy particip intensiwowacy
preteritowy particip intensiwowany
ł-forma intensiwował, intensiwowała, intensiwowało,
dual: intensiwowałoj, plural: intensiwowali (intensiwowałe)
werbalny substantiw intensiwowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. intensiwowach intensiwowachmoj intensiwowachmy
2. intensiwowaše intensiwowaštej intensiwowašće
3. intensiwowaše intensiwowaštej intensiwowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. intensiwujmoj intensiwujmy
2. intensiwuj intensiwujtej (-taj) intensiwujće
3. intensiwuj, njech intensiwuje intensiwujtej (-taj) njech intensiwuja (intensiwuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-ten-si-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: intensiu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne intensiwowaše je 1x dokładźene, intensiwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tohodla dźe wo to, - zo so zmóžni a docpěje, zo bychu so za rozmołwnu rěč trěbne słowa tež w serbskorěčnej praksy kóždeho jednotliwca prawidłownje, bjez wulkich časowych interwalow jewili, při čimž njech so wobkedźbuje, zo ma rozmołwna rěč rozdźělnych starobnych, socialnych a powołanskich skupin swoje wosebitosće, - zo so wo to staramy, zo bychu mjenowane leksikaliske srědki byli produktiwne indiwidualne wobsydstwo, za čož je trěbne intensiwowanje nałožowanje wosebje nowych, nowšich, małofrekwentowanych a dalšich w dotalnej rěčnej praksy powšitkownje zrědka wužiwanych słowow. (Rozhlad 1995)
Započatk intensiwowanja hižo někotre lěta wobstejacych zwiskow Noweje doby ze zastupjerjemi Sowjetskeho zwjazka w NDR, wosebje z nowinskej agenturu APN Nowosti) w Berlinje hodźi so datěrować na zajězd dopisowarjow Noweje doby w juniju 1985 do Berlina, na kotrymž dóńdźe skerje na kromje wopyta serbskich dopisowarjow w sowjetskim wulkopósłanstwje k zetkanju z někotrymi diplomatami, mjez kotrymiž tehdyši 1. (Rozhlad 2000)
Bjezdwěla jeho založenje wuskutk legitimneje potrjeby, mjezsobu intensiwować wuměnu nazhonjenjow a měnjenjow. (Rozhlad 1991)
Wažny puć k zwyšenju znajomosćow wo serbskej kulturje je intensiwowanje - a často bohužel tež trěbne kwalifikowanje - přełožowanskeho skutkowanja na polu wuměłskeje literatury. (Rozhlad 1997)
Na kóncu zhonichu posłucharjo tójšto wo dźensnišim zhromadnym dźěle z Łužicu, wo intensiwowanju kulturnych poćahow w poslednimaj lětdźesatkomaj a wo tym, zo wopomina Towarstwo přećelow Łužicy w lěće 1997 jubilejnu 90. (Rozhlad 1997)
Štož tu wosebity zaćišć zawostaji, to je wočiwidne intensiwowanje mjezynarodneje sorabistiki po lěće 1945, wosebje serbskeje a němskeje. (Rozhlad 1997)
Wědomostne žiwjenje we wotrjedźe W poslednich měsacach lěta 1992 so wědomostne žiwjenje we wotrjedźe zaměrnje intensiwowaše a derje wuwi. (Rozhlad 1993)
We wotrjedźe dźiwa so jara na přiswojenje nowych wědomostnych dopóznaćow, cehoždla so kontakty k wědomostnej a powšitkownej zjawnosći intensiwuja a zhusća. (Rozhlad 1993)


Přełožki[wobdźěłać]